ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမ ူဖတ်သန်းခဲ့သော တော်လြန်ရေး ဘဝခရီး


2006.12.28
Saw_Bo_Mya_A_150px.jpg
ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမကို ၂၀၀၃ခိုံြစ် ဒီဇင်ဘာလက ထိုင်း-ူမန်မာ နယ်စပ်တနေရာတြင် RFAမြ ဒေၞနန်းခမ်းထြေး သြားရောက် တြေႚဆုံမေးူမန်းစဉ် ႟ိုက်ကူးခဲ့သော မြတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ကရင့်တော်လြန်ရေးခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ရက်နေႛ မနက် ၂နာရီအခဵိန်က မဲဆောက်္ဘမိြႚ ဖာဝေၝ့ ပုဂ္ဂလိက ဆေး႟ုံဋ္ဌကီးမြာ ဆီးခဵိြ ၊ ိံလြုံးစတဲ့ရောဂၝတေနြဲႛ ကြယ်လြန်သြားခဲ့ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမဟာ ကြယ်လြန်ခဵိန်မြာ အသက် ၇၉ိံြစ်ရြ္ဘိပီ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမဟာ ဖာပြန်ခ႟ိုင် ကေဵာက်ဋ္ဌကီး္ဘမိြႚနယ် ထီးမူးခီးကေဵး႟ြာမြာ အဖ စောဂယ်နဲႛ အမိနော်ဒၝးဆဲတိုႛက ၁၉၂၇ခိုံြစ် ဇန်နဝၝရီလ ၂၀ရက်နေႛမြာ မြေးဖြားခဲ့ပၝတယ်။ မြေးခဵင်းမောငိံမြ ၁၂ယောက်ရြိတဲ့အနက် ၁၀ ယောက်ေူမာက်သား ူဖစ်ပၝတယ်။ ၁၉၆၂ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလမြာ ဆရာမ နော်လားဖိုးိံြင့် လက်ထပ်္ဘပီး စောနေကော်၊ စောနယ်ဒၝး၊ နော်အဲလစ်၊ မိစိုး၊ မော်တူးလူး၊ စောနေစိုး၊ နော်ဂဵဲ စတဲ့ သားသမီး ၇ဦး ထြန်းကားခဲ့ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမ ကြယ်လြန်ခဵိန်မြာ ဇနီးနဲႛ သားသမီး ၇ဦးစလုံး ကဵန်ရစ်ခဲ့ပၝတယ်။

ကရင့်တော်လြန်ရေးစတင်ခဵိန် ၁၉၄၉ ခိုံြစ်ကတည်းက ပၝဝင်လာခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမဟာ လက်နက်ကိုင် တော်လြန်ရေးကို ၅ရိံြစ်နီးပၝး ဆငိံြဲခဲ့သူ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမရဲ့ တော်လြန်ရေး သက်တမ်း တလ္တေွာက်မြာ ထူးထူးူခား လုပ်ဆောငိံိုင်ခဲ့တာတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ KNU အထြေထေအြတြင်းရေးမြြး ပဒိုမန်းရြာက RFAကို ေူပာူပပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမနဲႛ ကိုယ်တိုင် လက်တြဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့ုကရတဲ့ အမဵိြးသား ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB) ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်း၊ ABSDF ကေဵာင်းသားတပ်ဦး ဥက္ကှူတဦး ူဖစ်ခဲ့တဲ့ ကိုမိုးသီးဇြန်တိုႚကို RFAမြ ဦးဇော်မိုးကေဵာ်က ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။ နားထောင်ရန်

play_button_small.jpg

၁၉၇၆ခိုံြစ်မြ ၂၀၀ဝူပညိံြစ်အထိ ကရင်အမဵိြးသားအစည်းအ႟ုံး KNU ဥက္ကှူအူဖစ်ဆောင်႟ြက်နေစဉ်အတြင်း ကေအန်ယူ စစ်ဦးစီးခဵြပ် တာဝန်ကိုလည်း ဆောင်႟ြက်ခဲ့ပၝတယ်။ မိခင် ကေအန်ယူအဖြဲႚအစည်းတာဝန်မဵားအူပင် အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေၝင်းစု (NDF) မြာ ၁၉၇၇ခိုံြစ်မြ ၁၉၈၇ခိုံြစ်အထိ ဥက္ကှူတာဝန်ယူခဲ့္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵိြးသား ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB)နဲႛ ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖြဲႚခဵြပ် (DAB) စတဲ့ အဖြဲႚအစည်းမြာလည်း ၁၉၉၁မြ ၂၀၀၄ခိုံြစ်အထိ ဥက္ကှူတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပၝတယ်။ သေဆုံးခဵိန်အထိ နာယကဋ္ဌကီး အူဖစ် တာဝန်ယူခဲ့သလို KNU ကာကြယ်ရေး ဌာနဋ္ဌကီးမြြး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်သြားခဲ့ပၝတယ်။

၂၀၀၃ခိုံြစ် ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမနဲႛ RFAမြ ဒေၞနန်းခမ်းထြေးတိုႛ တြေႚဆုံစဉ်မြာ သူႛရဲ့ သဘောထား အူမင်တေကြို ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမ ကိုယ်တိုင် ေူပာုကားခဵက်တေကြိုလည်း နားထောင် ိံိုင်ပၝတယ်။ နားထောင်ရန်

play_button_small.jpg

ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမ ဦးဆောင်တဲ့ ကရင်အမဵိြးသားထုအပၝအဝင် တော်လြန်ရေး အင်အားစုတေအြားလုံး သဘောတူညီခဵမြတ်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားတေနြဲႛပတ်သက်လိုႛ တန်းတူရေးနဲႛ ကိုယ်ပိုင်ူပှူာန်းခြင့်ကို လက်တြေႚ အကောင်အထည် ဖောိံိုင်ဖိုႛ၊ စစ်မြန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ူပည်ထောင်စု တည်ဆောကိံိုင်ဖိုႛ၊ ဒီမိုကရေစီကဵင့်စဉ်နဲႛအညီ လက်တြေႚ ကဵင့်သုံးိံိုင်တဲ့ အေူခအနေတြေူဖစ်ဖိုႛ ဋ္ဌကိြးပမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တြေ မအောင်ူမင်သေးခင် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးစောဘိုူမ ကြယ်လြန်ခဲ့တာနဲႛပတ်သက်္ဘပီး အနာဂတ် နယ်စပ်တော်လြန်ရေး အေူခအနေအပေၞ အူမင်သဘောထားကို ူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵိြးသား ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB)ရဲ့ တြဲဘက် အထြေထေအြတြင်းရေးမြြး ဦးူမင့်သိန်းက RFAကို သုံးသပ်ေူပာဆိုပၝတယ်။

ကရင်လက်နက်ကိုင်တော်လြန်ရေး စတင်ခဵိန်ကတည်းက ပၝဝင်လြပ်ရြားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး စောဘိုူမရဲ့ ိံြစ်ပေၝင်း ၅၀ကေဵာ်ုကာ ိံိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ဆောင်႟ြက်ခဵက်တေနြဲႛပတ်သက်လိုႛ RFAသတင်းထောက် ကိုမိုးကေဵာ်က ပဒို မန်းရြာ၊ ဦးူမင့်သိန်းတိုႛရဲ့ သုံးသပ်ေူပာူပခဵက်မဵားနဲႛ အတူ စုစည်းတင်ူပထားတာကို နားထောငိံိုင်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။