ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ဓာတ်ပုံ ူဖန်ႛဝေရေးလြပ်ရြားမမြဵား

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် လြတ်ေူမာက်ရေးအတြက် ိံိုင်ငံရေးတက်ရကတြဲ့ လူငယ်တေကြ ူပည်နယ်နဲႛတိုင်း အတော်မဵားမဵားမြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲႛ ဓာတ်ပုံူဖန်ႛဝေရေးလြပ်ရြားမြတြေ ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႛူပန်ႛ လုပ်ဆောင်နေသလို ူမင်းူခံနဲႛ တောင်သ္ဘာမိြႛတေမြြာ မသမာသူတေကြ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲႛ ဂုဏ်သိက္ခာ ကဵဆင်းအောင် မဖြယ်မရာပုံတြေ လူစည်ကားရာ နေရာတေမြြာ ူဖန်ႛုကဲခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ မနေႛညက ူမင်းူခ္ဘံမိြႛမစေဵးနဲႛ ေူမာက်ပိုင်းစေဵးတခုမြာ လိပ်စာကဒ်အရြယ် ဓာတ်ပံိုံြစ်မဵိြး ူဖန်ႛုကဲခဲ့ပုံကို ူမင်းူခံဒေသခံတဦးက အာအက်ဖ်အေကို ေူပာူပပၝတယ်။

2009.06.06
ASSK_fact_file_AFP_305px ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို နေအိမ်အကဵယ်ခဵြပ်ူဖင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့္ဘပီး ရုံးတင်တရားစြဲဆိုူခင်းိံငြ့် ပတ်သက်သည့် အခဵက်အလက်မဵားကို AFP သတင်းဌာနက စုစည်းဖော်ူပထားပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Image: AFP)
AFP

ူမင်းူခံ ဒေသခံ။    ။“ကြန်ူပတြာ လုပ်ခဵက်မြန်းတော့ သိသာပၝတယ်။ ဒီ ိံြစ်ပုံကို စေဵးတေနြားမြာ ူပန်ႛုကဲနေအောင် အမဵားဋ္ဌကီး၊ ကဵနော်သိရသလောက်က မနက်မိုးလင်းရယ်။ ဒၝမဵိြးတေကြို ရဲတိုႛ စည်ပင်သာယာတိုႛက သိမ်းတယ်ဗဵ။ ဃု ဒီနေႛမြာ စည်ပင်သာယာတိုႛ ရဲတိုႛက မသိမ်းဘူး။ မသိမ်းတဲ့အတြက် မနက်မိုးလင်း လူတေလြာရင် ကောက်မိအောင်လိုႛ ထားတာဗဵ။ လူတေကြ အနည်းအကဵဉ်းတော့ ကောက်ုကည့်ုကတာပေၝ့ဗဵာ”

ဒီပုံတေကြို မ္ဇိံလေးတိုင်း ုကံ့ခိုင်ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးအသင်းက တိုက်ရိုက်ႌြန်ုကား္ဘပီး ူဖန်ႛဝေခဲ့တာလိုႛ အဲဒီဒေသခံကပဲ ဆက်ေူပာပၝတယ်။

ူမင်းူခံဒေသခံ။    ။“ူမင်းူခံ ုကံႛဖြတ်က ကိုမိုးဇော်၊ စည်သူအောင်ရယ် ဂဵိြးဂဵိြး ရယ် ကေဵာ်မဵိြးအောင်တိုႛကနေ အကုန် စေဵးပတ်ခဵာလည်ကို ုကဲသြားတယ်လိုႛ သိရတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛ သူတိုႛုကဲသြားတယ်လိုႛ အတတ်ေူပာိံိုင်သလဲဆိုရင် သူတိုႛက ဒီဟာုကဲသြား္ဘပီးတဲ့အခၝမြာ ညကို လမင်းတရာ ဘီယာဆိုင်မြာ အဲဒီလူတေဟြာေူပာတာ။ သူတိုႛကိုခိုင်းတာ မ္ဇိံလေးတိုင်းက တိုင်းုကံ့ဖြတ် ဣိထိလ ကနေ ခိုင်းတာလိုႛေူပာတယ”်

အလားတူ လုပ်ရပ်မဵိြးကို တောင်သ္ဘာမိြႛမြာ ုကံ့ခိုင်ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးအသင်း အတြင်းရေးမြြး ကိုသန်းဌေးအောင် ဦးဆောင်တဲ့ အဖြဲႛကလည်း ူဖန်ႛဝေခဲ့တယ်လိုႛ ဒေသခံတေကြ ေူပာပၝတယ်။ အခုလို မဖြယ်မရာ လုပ်ရပ်တေအြပေၞ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲႛ ဓာတ်ပုံ အမြန်အကန်တေကြို ူပည်သူအုကားရောက်အောင် ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႛူပန်ႛ ူဖန်ႛဖိုႛ ဆော်ုသခဲ့တဲ့ မိတဉီလာ အန်အယ်ဒီအတြင်းရေးမြြး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးက အခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဒေၞူမင့်ူမင့်အေး။    ။ဒီဓာတ်ပုံတေကြို ုကဲခဵသြားတဲ့သူတေကြ သူတိုႛသာ သတ္ဇိရြိရင် လူထုကို ပေၞတင် ဝေလိုက်ပၝ့လား။ လူထုက သူတိုႛကို တန်ူပန်လိမ့်ဦးမယ်ပေၝ့နော်။ ဂုဏ်သိက္ခာရြိတဲ့ အမဵိြးသမီးကို ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့အောင် လုပ်ပေမယ့်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာကဵတယ်လိုႛ ကဵမတိုႛတော့ မထင်ဘူး။ လုပ်တဲ့လူပဲ ဂုဏ်သိက္ခာကဵတာ။ ဒီလို မဖြယ်မရာလုပ်တဲ့ကိင်္စက အင်မတန် အောက်တန်းကဵပၝတယ်။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ဆိုတာ ဂုဏ်သိက္ခာရြိတဲ့ အမဵိြးသမီးတယောက်ဆိုတာ ူမန်မာတင် မကဘူး ကမ္တာက သိပၝတယ်။ အမဵိြးသမီး တယေက်ကို ဒီလိုလုပ်ူခင်းအားူဖင့် တိုင်းူပည်အတြက် ူပြူပင်ေူပာင်းလဲ သြားမြာမဟုတ်ပၝဘူး

ုကံ့ခိုင်ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးအသင်းက ဒီလိုလုပ်နေခဵိန်မြာပဲ တူခား ူပည်နယ်နဲႛတိုင်းတေမြြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲႛ ဓာတ်ပုံအစစ်အမြန်တေဟြာ ကူးလိုႛမလောက်အောင် ူပည်သူတေကြ တောင်းခံနေဋ္ဌကပၝတယ်။ မကြေးတိုင်း အန်အယ်ဒီ လူငယ်တဦးက သူတိုႛအနေနဲႛ ဘယ်လို အခက်အခဲတေရြြိရြိ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်မြေးနေႛ ဇြန်လ ၁၉ ရက်နေႛထိ လုပ်ဆောင်သြားမယ်လိုႛ ေူပာူပပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ပုံမြာ လြတ်ပၝ ဆိုတဲ့ စာတမ်းပၝတဲ့ လြတ်ပၝ ဓာတ်ပုံ လြပ်ရြားမြတေကြို သပိတ်ကဵင်း ၊မိုးမိတ်၊ တြံတေး ၊ ဇီးကုန်း၊ ညောင်ရေနြဲႛ ရမည်းသင်း၊ ပေဵာ်ဘြယ်္ဘမိြႛတေမြြာ ဒီကနေႛ ူပလြုပ်ခဲ့ုကတယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။
ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲႛ ဓာတ်ပုံတေကြို ူဖန်ႛဝေတဲ့အခၝ အာဏာပိုင်တေကြ စောင့်ုကပ်ုကည့်ရတြာတြေ ရြ္ဘိပီး ရြာသားတေဆြီကနေ ဓာတ်ပုံတေကြို သိမ်းယူတာတြေ ရြိခဲ့ေုကာင်း ဇီးကုန်း္ဘမိြႛနယ် အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် အဖြဲႛဝင် ဦးအေးကိုက ေူပာပၝတယ်၊၊ အာဏာပိုင်တေဘြက်က အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲႛ ဓာတ်ပုံကို လာရောက် တောင်းခံနေုကတုန်းဘဲလိုႛ ဦးအေးကိုက ဆိုပၝတယ်၊၊

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို စစ်အစိုးရက မတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အပေၞမြာ ူပည်သူတေကြ မခံခဵင်ူဖစ်နေုကတယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်၊၊ ကေဵာင်းသူလေး တဦးကတော့ သူတိုႛ ယုံုကည်အားထားရတဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို အူမန်လြတ်စေခဵင်ပၝတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ ဇီးကုန်း ္ဘမိြႛခံတဦးကလည်း သာမန် ူပည်သူတေအြနေနဲႛ ိံိုင်ငံရေးအရ ဥပဒေတေကြို နားမလည်ပေမယ့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ဖမ်းဆီးထားတာဟာ တရားမ္တွတမြ မရြိဘူးဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်း သိုကပၝတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။