စစ်အစိုးရပေးတဲ့ကတိ ိံိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖြဲႚတြေ သတိနဲႛဋ္ဌကိဆြို

မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ူမန်မာူပည်သူတေကြို ကူညီရေးအတြက် ိံိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတေကြို တိုင်းူပည်ထဲ ဝင်ခြင့်ူပဖြိုႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရေကြ သဘောတူလိုက်္ဘပီလိုႛ စစ်ခေၝင်းဆောင်နဲႛ မနေႛက တြေႛဆုံခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာဘန်ကီမြန်းက ေူပာဆိုလိုက်တဲ့အပေၞ ိံိုင်ငံတကာ ကူညီရေးအဖြဲႛတေကြ သတိနဲႛဋ္ဌကိဆြိုခဲ့ုက္ဘပီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတေအြတြက် ရြင်းလင်းတဲ့ စည်းမဵဉ်းတြေ အူမန်ထုတ်ူပန်ဖိုႛ စစ်အစိုးရကို ဒီကနေႛ စနေနေႛမြာ တိုက်တြန်းခဲ့ုကပၝတယ်။

2008.05.24
KhaYan ရန်ကုန်တိုင်း၊ ခရမ်း္ဘမိြႚနယ်တြင် နာဂစ် မုန်တိုင်းေုကာင့် ပဵက်စီးသြားသော အိမ်ကိုူပြူပင်နေစဉ်။ (Photo:AFP)
AFP

ိံိုင်ငူံခား ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားအားလုံးကို ဝင်ရောက်ဆောင်ရြက်ခြင့် ူပမြယ်လိုႛ ေူပာဆို္ဘပီး နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရဆီက ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႛူပန်ႛ အသေးစိတ် ဖေၞူပရြင်းလင်းခဵက်တြေ ထြက်ပေၞမလာ သေးပၝဘူး။ အမေရိကန်အေူခစိုက် ိံိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်မဵားဆိုင်ရာ အဖြဲႛဥက္ကဌ လိုက်ယြန်နယ် ရိုဆင်ဘတ်က သူႛအနေနဲႛ အကောင်းူမင်ခဵင်ပေမဲ့ သံသယတော့ ရြိနေတုန်းပၝပဲ၊ စစ်အစိုးရ ေူပာတာတကယ် ဟုတ်မဟုတ် သံသယရြိနေတုန်းပၝလိုႛ ေူပာလိုက်ပၝတယ်။ တကမ္တာလုံးက ကယ်ဆယ်ရေးအဖြဲႛတြေ ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ သံသယမကင်းိံိုင်ပဲ ရြိနေုကတာပၝ။

မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသတေမြြာ နေစရာ အမိုးအကာမရြိ၊ စားစာရာမရြိ၊ သန်ႛရြင်းတဲ့ရေလည်းမရြိ၊ အဝတ်အစားလည်းမရြိ၊ ကဵန်းမာရေး စောင့်ရြောက်မနြဲႛ ဆေးဝၝးပင်္စည်းလည်းမရြိတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေၝင်း ိံြစ်သန်းခြဲဆီကို ိံိုင်ငံတကာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတြေ အူမန်ရောက်ဖိုႛ အရေးဟာ ုကာလေ အရေးဋ္ဌကီးလာလေ ူဖစ်နေတာပၝ။ အခဵိန်ဟာလူတေရြဲႛအသက် ူဖစ်နေတဲ့ အေူခအနေပၝပဲလိုႛ ္ဘဗိတိန်အေူခစိုက် Oxfam အဖြဲႛက ေူပာလိုက်္ဘပီး စစ်အစိုးရရဲႚ ိံိုင်ငူံခားလုပ်သားတြေ လက်ခံရေး ကတိကဝတ်ဟာ လက်တြေႛမြာ ဘယ်လိုရြိမယ်ဆိုတာ စောင့်ုကည့်ရမြာပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ကယ်ဆယ်ရေးအဖြဲႛတြေ အနေနဲႛ မင်္စတာဘန်ကီမြန်းနဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းရေတြိုႛရဲႛ တြေႛဆုံပြဲကနေ အသေးစိတ် အခဵက်အလက်တြေ သိရဖိုႛလိုအပ်နေပၝတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတေရြဲႛ ူပည်ဝင်ခြင့်ဗီဇာတြေ ဘယ်တော့ထုတ်ပေးမလဲ၊ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဘယ်လောက်ုကာုကာ နေထိုင် ခြင့်ပေးမလဲ၊ အလုပ်သမားတြေ ဘယ်တော့အလုပ်တြေ စတင်ဆောင်ရြက်ရမလဲ ဆိုတာတေကြို သိခဵင်နေုကတာပၝ။ Save the Children အဖြဲႛက ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် မင်္စ ကိတ် ကော်ရက် က ရန်ကုန်မြာ မိမိတိုႛရဲႚ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတြေ အမဵားဋ္ဌကီးရြိေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲ့ ရန်ကုန်ကနေ ထြက်လိုႛမရပဲ ူဖစ်နေေုကာင်း ေူပာဆိုပၝတယ်။ အမေရိကန်အေူခစိုက် ိံိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီကလည်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတြေ အမြန်တကယ် အလုပ်လုပိံိုင်ုကဖိုႛ မ္တေွာ်လင့်မိ ေုကာင်း ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ပၝတယ်။

အခုလို ိံိုင်ငံတကာက ဖိအားအူပင်းအထန် ပေးနေခဵိန်မြာ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ အာဆီယံက ကမကထူပတြဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ူမန်မာူပည်အတြက် ကူညီလြဒြၝန်းသူမဵား စည်းဝေးပြဲကို မနက်ူဖန် တနဂဿေိံြနေႛမြာ ရန်ကုန်မြာ ကဵင်းပမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီစည်းဝေးပြဲမြာ စစ်အစိုးရဟာ ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်းအ္ဘပီး ူပန်လည် တည်ဆောက်ရေးအတြက် ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းဆီကနေ အမေရိကန် ဒေၞလာ ကုဋေ တရာကေဵာ် တောင်းခံလိမ့်မယ်လိုႛ မ္တေွာ်လင့်ရပၝတယ်။ မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တြေ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတေကြို စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ိံိုင်ငံတကာ အကူအညီမလိုပဲ ိံိုငိံိုင်နင်းနင်း ကိုယ်တြယိံိုင်စြမ်းရြိေုကာင်း၊ အခုဆိုရင် ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးအဆင့် ္ဘပီးစီးသြား္ဘပီး ဒုက္ခသည်တေဟြာ လိုအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ၊ နေထိုင်စရာနဲႛ ကဵန်းမာရေး စောင့်ရြောက်မြတြေ ရရြိုက္ဘပီူဖစ်ေုကာင်း ိံိုင်ငံတကာက ယုံုကည်လက်ခံလာအောင် ူပသဖိုႛ စစ်အစိုးရက ဋ္ဌကိြးစားန္ဘေပီး ူပန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတြက် ိံိုင်ငံတကာအလြြငြေ ဒေၞလာ ကုဋေ တရာကေဵာ်ရဖိုႛ လုံးပမ်းနေတာူဖစ်ေုကာင်း Oxfam အဖြဲႛက ေူပာပၝတယ်။ ဒီငြေတေကြို ဘယ်လိုသုံးစြဲမယ် ဆိုတာကိုလည်း Oxfam အပၝအဝင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သား ၂၀၀ ကေဵာ်နဲႛ အလြရြြင်တေကြို အသေးစိတ် ရြင်းလင်းခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒီထဲမြာ ဆေးရုံတြေ၊ ကေဵာင်းတြေ၊ လယ်ယာေူမတြေ ူပန်လည်တည်ဆောက် ူပြူပင်ရေး အစီအစဉ်တေအြူပင် ပေ ၃၀ ူမင့်တဲ့ ပင်လယ် ရေကာတာ တံတိုင်းဋ္ဌကီး တည်ဆောက်ရေးအတြက် ငေအြလုံးအရင်း သုံးစြဲဖိုႛ အစီအစဉ်လည်း ပၝဝင်ပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ စစ်အစိုးရ ေူပာဆိုခဵက်တေဟြာ ိံိုင်ငံတကာ အလြရြြင်တေကြို ငြေတေပြုံအ္ဘောပီး လြဒြၝန်း ခဵင်လာအောင် မဆြဲဆောငိံိုင်ပၝဘူး။ လူႛအသက်တေကြို ကယ်ဆယ်ရေးအတြက်သာ အလြရြြင်တေကြ သုံးစြဲခဵင်ုကတာပၝလိုႛ Oxfam အဖြဲႛက ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ်က ဆိုပၝတယ်။ အလြရြြင်တြေ ငေဘြယ်လောက် ထည့်ဝင်ုကမလဲ မေူပာတတ်ပေမဲ့ စစ်အစိုးရ တောင်းသလောက်တော့ ရလိမ့်မယ် မထင်ပၝဘူးလိုႛ သူကဆိုပၝတယ်။

တနဂဿတြေနေႛ အစည်းအဝေးမြာ ိံိုင်ငံတကာ အလြရြြင်အစိုးရတေဟြာ အကောင်အထည်ဖေၞရမယ့် လိုအပ်ခဵက်တေကြို သုံးသပ်တာအပၝအဝင် အနည်းဆုံး ထည့်ဝင်မယ့်အလြြငေကြို သတ်မြတ်မြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။