ိံိုင်ငံတကာတောင်းဆိုနေသည့်ုကားမြ ဖမ်းဆီးမမြဵား ဆက်လုပ်နေူခင်း


2007.10.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

monks_un_BKK_200px.jpg
ူမန်မာိံိုင်ငံတြင် ဖမ်းဆီးမမြဵားကို ဥပဒေမဲ့ သတ်ူဖတ်မမြဵားကို ခဵက်ခဵင်းရပ်တန်ႛရန် ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚရြိ ကုလသမဂ္ဂ ႟ုံးရြေႚတြင် ကမေႝာဒီးယားိံြင့် ဘဂဿလားဒေ့ြရ်မြ သံဃာမဵားိံြင့် ူမန်မာကေဵာင်းသား အဖြဲႚအစည်းတိုႛ ပူးပေၝင်း္ဘပီး အောက်တိုဘာ ၁၅ရက်က တောင်းဆို ဆ္ဋိံူပနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ ိံိုင်ငံတကာ တောင်းဆိုနေသည့်ုကားမြ ရြာဖေဖြမ်းဆီးမမြဵား ဆက်လက် ူဖစ်ပြားနေေုကာင်း သိရသည်။ (Photo: RFA)

ဆ္ဋိံူပမြတေနြဲႛ ဆကိံြယ်္ဘပီး ဖမ်းဆီးမြတေကြို ခဵက်ူခင်းရပ်ဖိုႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီအပၝအဝင် ိံိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေပေမဲ့ တကယ့် လက်တြေ အေူခအနေမြာ ဝင်ရောက်ရြာဖေမြြ၊ ဖမ်းဆီးမြတြေ ဆက်လက် ူဖစ်ပြားနေတယ်လိုႛ RFAက သတင်းရရြိပၝတယ်။

ဖမ်းတာဆီးတာတြေ ရြာဖြေနေတာတေကြတော့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်နေတုန်း ူဖစ်ပၝတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ္ဘမိြႚနယ်တခဵိြႚက ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြို ညဘက်ပိုင်းတေမြြာ ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖမ်းဆီးနေတာတြေ လေဵာ့ကဵသြားပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းအတြင်း အင်းစိန်္ဘမိြႚနယ်က ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြို ညဘက်ပိုင်း ဝင်ရောက်မြတြေ ရြိနေတယ်လိုႛ ရပ်ကြက်တြင်းက ူပည်သူတေကြ ေူပာူပပၝတယ်။

ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း တကေဵာင်းဆိုရင် ္ဘပီးခဲ့တဲ့ အပတ်အတြင်း ိံြစ်ဋ္ဌကိမ်တိတိ ဝင်ရြာဖေတြာ ခံခဲ့ရပၝတယ်၊ ဒၝပေမဲ့ ဖမ်းဆီးသြားတာတော့ မရြိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။ အဲ့ဒီကေဵာင်းတေမြြာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ သံဃာတေရြဲ့ ေူပာူပခဵက်အရ အလိုရြိနေတဲ့ ရဟန်း ိံြစ်ပၝးကို ရြာဖြေနေတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် ရန်ကုန်တိုင်းအတြင်း ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြ ပေဵာက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကေဵာင်းတေအြနေနဲႛ ပြင့်ပြင့်လင်းလင်း ဖြင့်မေူပာရဲုကဘူး ူဖစ်နေပၝတယ်။ ဆ္ဋိံူပပြဲတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အဖမ်းခံရတဲ့ သံဃာနဲႛ ပဵံလြန်သြားတဲ့ သံဃာစာရင်းကို သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစုအဖြဲႚက စာရင်းကောက်ယူနေတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

သံဃာ့ တပ်ပေၝင်းစုရဲ့ ေူပာဆိုခဵက်အရ တခဵိြႚသောကေဵာင်းတေမြြာ ပေဵာက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာ ၁၀ပၝးအထက် ရြိတယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။

တဆက်တည်းပဲ ဆ္ဋိံူပပြဲနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဖမ်းထားသူတေကြို ္ဘပီးခဲ့တဲ့ အပတ်တြင်းက စ္ဘပီး အေ႟ြႚအေူပာင်းတေလြုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတြေ ထြက်နေပၝတယ်။ ရန်ကုန်မြာ ဖမ်းထားသူတေတြင်မကပဲ နယ်မြာ အဖမ်းခံရသူတေကြိုပၝ အေ႟ြႚအေူပာင်းတြေ လုပ်နေတာူဖစ်တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

နယ်တေမြြာ ဖမ်းထားသူတေကြိုတော့ ကိုယ့်္ဘမိြႚ ကိုယ်႟ြာနဲႛ ဝေးတဲ့ နေရာတေကြို ေ႟ြႚနေတာူဖစ်္ဘပီး ရန်ကုန်မြာကတော့ နာမယ်ဋ္ဌကီးတဲ့ ကဵိက္ကြဆံ စစ်ေုကာရေးစခန်းတိုႛ အင်းစိန် GTI စခန်းတေမြြာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတေကြို နေရာတြေ ခြဲပိုႛနေတာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီလိုခြဲပိုႛရာမြာ အဖမ်းခံရသူတေကြို တဋ္ဌကိမိံြစ်ဋ္ဌကိမ်စစ်ဆေး္ဘပီး အုပ်စုခြဲလိုက်သတ်မြတ်္ဘပီးမြ လြတ်သင့်သူတခဵိြႚကို ူပန်လြတ်လိုက်တာူဖစ်ေုကာင်း ူပန်လြတ်လာသူတေကြလည်း ေူပာပၝတယ်။ ရန်ကုန်္ဘမိြႚ အနီးတဝိုက်ရြိတဲ့ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြို ဝင်စီး္ဘပီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သံဃာဆ္ဋိံူပပြဲတေအြတြင်းက ဖမ်းဆီးခေၞဆောင်သြားတဲ့ သံဃာအမဵားစုထားရြိတယ်လိုႛ သတင်းတေထြြက်နေတဲ့ ရန်ကုန်အင်းစိန် GTI ကေဵာင်းဝင်းထဲမြာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရာက အခုတော့ နေရာတြေ အသီးသီး ခြဲပိုႛလိုက်္ဘပီလိုႛ သိရပၝတယ်။ GTI စစ်ေုကာရေး စခန်းမြာ အခုဆိုရင် ဖမ်းထားသူ ၁၀၀လောက်ပဲ ကဵန်တော့တယ်လိုႛ စခန်းနဲႛ နီးစပ်သူတဦးက RFAကို ေူပာူပပၝတယ်။

ဖမ်းဆီးထားသူတေထြဲက တခဵိြႚကို ငၝးူဖြတောင်၊ တခဵိြႚကို ရေုကည်အိုင်၊ တခဵိြႚကို ထောင်ထဲကို ေ႟ြႚေူပာင်းခဲ့တယ်လိုႛ သူကေူပာပၝတယ်။ ငြေုကာယံဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းက ကေဵာင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ကမႝာအေးမြာ ထားတယ်လိုႛ သိရပေမဲ့ ဘယ်အဆောင်မြာ ထားတယ်ဆိုတာ တိတိကဵကဵ မသိရပဲ တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကိုတော့ ထောင်ထဲပိုႚတယ်လိုႛ သိရေုကာင်း စစ်ေုကာရေးစခန်းနဲႛ နီးစပ်သူက ေူပာူပပၝတယ်။

ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး နောက်ထပ်သိရတာကတော့ အရင်ထောက်လြမ်းရေး လက်ထက်က စစ်ေုကာရေးစခန်းတေကြို ူပန်ဖြင့်ခဲ့တာပၝ။ ဟိုးအရင် ထောက်လြမ်းရေးလက်ထက်က နာမည်ဋ္ဌကီးတဲ့ ရေုကည်အိုင်စခန်းနဲႛ ထောက်လြမ်းရေး ၆ စခန်းတေကြို ူပန်ဖြင့်္ဘပီး ဖမ်းထားသူတေကြို စစ်ေုကာရေးတြေ လုပ်နေတာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။