ကုလအတြင်းရေးမြြးခဵြပ် ူမန်မာူပည်သြားရေး EU သံတမန် ေူပာုကား

ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင် ခရီးသြားမယ်ဆိုရင် အူပသြဘော အကဵိြးသက်ရောက်မြ ရြိံိုင်သလို၊ ူမန်မာစစ်အစိုးရ နဲႛ အတိုက်အခံအုကား တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးလည်း ူဖစ်လာိံိုင်တယ်လိုႛ ဥရောပသမဂ္ဂ ိံိုင်ငံမဵားအဖြဲႚက ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလြယ် Mr. Piero Fassino က ေူပာလိုက်ပၝတယ်။

2008.12.15
no_protest_KL_305px.jpg ၂၀၀၈ခိုံြစ် မေလ ၁၀ရက်နေႛက ကဵင်းပသော၊ ူမန်မာစစ်အစိုးရ၏ အေူခခံဥပဒေ ဆ္ဋိံခံယူပြဲတြင် ကန်ႛကြက်မဲပေးရန် မလေးရြားိံိုင်ငံ ကြာလာလမ်ပူ္ဘမိြႚရြိ ူမန်မာသံ႟ုံးရြေႚတြင် ူမန်မာ တိုင်းရင်းသား လူမဵိြးပေၝင်းစုံ ၅၀၀ခန်ႛ စုဝေး ဆ္ဋိံူပနေသည့် မြတ်တမ်းပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛ မင်္စတာဘန်ကီမြန်း ကိုယ်တိုင်သြားတာဟာ ပုဂ္ဂိြလ်ရေးအရ စစ်အစိုးရနဲႛ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံနဲႛ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတေအြုကား အရေးပၝတဲ့ ဆြေးေိံြးပြဲတခု ူဖစ်လာစေိံိုင်တယ်လိုႛ ူမင်ပၝတယ်လိုႛ Mr. Piero Fassino က ေူပာပၝတယ်။

အီးယူအဖြဲႚရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလြယ်အူဖစ် ခန်ႛအပ်္ဘပီးကတည်းက ူမန်မာိံိုင်ငံကို ခရီးမရောကိံိုင်သေးတဲ့ မင်္စတာဖာစီံိုဟာ အီတလီ ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဟောင်းတဦးူဖစ်္ဘပီး အခုအခၝမြာ အာရခြရီးစဉ်အနေနဲႛ ဂဵပနိံိုင်ငံကို ရောက်ရြိနေပၝတယ်။

သူက ူမန်မာစစ်အစိုးရက ၂၀၁၀မြာ ကဵင်းပဖိုႛ ေုကညာထားတဲ့ ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ လြတ်လပ်္ဘပီး တရားမ္တွတဖိုႛအရေး ကမႝာ့ိံိုင်ငံတေကြ ထိန်းမတ်ပေးဖိုႛ အခုကတည်းက လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လိုႛလည်း ေူပာလိုက်ပၝတယ်။

ိံိုင်ငံတကာအနေနဲႛ ူမန်မာကိင်္စကို ဒီအတိုင်း္ဘငိမ်္ဘပီး ုကည့်မနေသင့်ေုကာင်း၊ အခုခဵိန်ကတည်းက ဒီမိုကရေစီ စံတေနြဲႛအညီ ူပည့်စံိုံိုင်ဖိုႛ အာမခံခဵက်ရဖိုႛ လိုေုကာင်းလည်း ေူပာပၝတယ်။ အီးယူအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံက ူပည်သူတြေ ကိုယ့်ကုံကမ္ထာကိုယ် ဖန်တီးခြင့်ရရေး၊ လြတ်လပ်္ဘပီး တရားမ္တွတတဲ့ အေူခအနေမြာ ဆ္ဋိံမဲပေးိံိုင်ရေးကို လိုလားပၝတယ်လိုႛလည်း Mr. Piero Fassino က ေူပာပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာဘန်ကီမြန်းကတော့ သူႛအနေနဲႛ ူမန်မာ့အရေး ကူညီလုပ်ဆောင်ဖိုႛ သံဓိဌာန်ခဵထားေုကာင်း၊ ကဵိြးေုကာင်းဆီလေဵာ်တဲ့အခဵိန် ူမန်မာိံိုင်ငံသြားဖိုႛ အဆင်သင့်ရြိေုကာင်း၊ အခုခဵိန်မြာတော့ သူသြားဖိုႛ အခဵိန်ခၝမကဵသေးဘူးလိုႛ ထင်ေုကာင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက် ္ဘပီးခဲ့တဲ့ သောုကာနေႛက ေူပာခဲ့ပၝတယ်။

မင်္စတာဘန်ကီမြန်းက ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ ဒီမိုကရေစီ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲဖိုႛ ပဵက်ကြက်နေတာကို စိတ်ပဵက်မိတယ်လိုႛလည်း သောုကာနေႛက ေူပာခဲ့ပၝတယ်။

ဥရောပသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလြယ် Mr. Piero Fassino ဟာ ူမန်မာ့အရေး ဖော်ဆောင်ဖိုႛ အားလုံး လက်ခံိံိုင်တဲ့ သဘောထားတရပ်ဖော်ထုတိံိုင်ဖိုႛ ရည်႟ြယ်ခဵက်နဲႛ အာရြိံိုင်ငံတေကြို ရောက်ရြိနေတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဥရောပသမဂ္ဂ ရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးသံ မင်္စတာ Mr. Piero Fassino ေူပာဆိုနေတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲရေး လမ်းေုကာင်းဟာ ိံိုင်ငံတကာက သဘောတူ လက်ခံထားတာနဲႛ ကြဲလြဲ နေတယ်လိုႛ ဂဵပနိံိုင်ငံရြိ ူမန်မာ့အရေး လြပ်ရြားသူတေကြ ဝေဖန်လိုက်ပၝတယ်။

Mr. Piero Fassino နဲႛ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ရက်နေႛက တြေႚဆုံခြင့်ရခဲ့တဲ့ တိုကဵ္ဘိြမိြႚ Burma Office ညြန်ုကားရေးမြြး ဒေၝက်တာမင်းညိကြ ခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာမင်းညိြ။       ။ “ ကုလသမဂ္ဂ အထြေထြေ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းကို လြတ်သင့်တယ်ေူပာတာက ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ မ္တေွာ်လင့်ထားသလို မဟုတ်ဖူးဗဵ။ သူတိုႛက လြတ်ခဵင်တယ်ဆိုတာက နံပၝတ်တစ်လေ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် အပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားတြေ လြတ်ေူမာက်ရေး၊ ဒၝပေမဲ့ ဒုတိယအခဵက်က အဲဒီလို လြတ်ပေး္ဘပီးတာနဲႛ တ္ဘပိြင်တည်း စစ်အစိုးရနဲႛ တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြးရေးဆိုတာ ပၝတယ်။ အပေၞယုံကည့်မယ်ဆိုရင် ိံိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုထားတာနဲႛ အတူတူပဲ။ ”

“ ဒၝပေမဲ့၊ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးက ဘယ်လို တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး ူဖစ်နေသလဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရက လုပ်မဲ့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ၂၀၁၀ခိုံြစ် အထြေထြေ ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ိံိုင်ငံတကာ စံနဲႛ ထုံးနဲႛႛ ညီတဲ့ ေ႟ြးကောက်ပြဲ ူဖစ်အောင်လုပ်ဖိုႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးကို ေူပာတာ။ ”

ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကုလသမဂ္ဂနဲႛ တကြ ိံိုင်ငံတကာက ၉၀ခိုံြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲရလဒ်ကို အေူခခ္ဘံပီး၊ စစ်အစိုးရ၊ အတိုက်အခံနဲႛ တိုင်းရင်းသားတေပြၝဝင်တဲ့ သုံးပြင့်ဆိုင်ဆြေးေိံြးပြဲ ပေၞပေၝက် ရေးကို တောင်း ဆိုနေတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။ အခုမင်္စတာ Mr. Piero Fassino တင်ူပနေတဲ့ အယူအဆ ဟာ ိံိုင်ငံတကာရဲ့ တုံႛူပန်ခဵက်ဘာလဲဆိုတာ သိရဖိုႛ လာရောက်တီးခေၝက် နေတာ ူဖစ် တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။ Mr. Piero Fassino ဟာ ဥရောပိံိုင်ငံတေကြ ခန်ႛအပ်ထားသူ ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသူံဖစ်နေ တာမိုႛ ဥရောပိံိုင်ငံတေရြဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞထားတဲ့ ပေၞလစီ အေူပာင်းအလြဲ ရြိန္ဘေပီလားဆိုတဲ့ မေးခြန်းကို မေးုကည့်တဲ့ အခၝမြာ ဂဵပနိံိုင်ငံ တိုကဵ္ဘိြမိြႚမြာ အေူခစိုက်တဲ့ Burma Office က ညြန်ုကားရေးမြြး ဒေၝက်တာမင်းညိြ ခုလို ေူပာသြားပၝတယ်။

ဒေၝက်တာမင်းညိြ။       ။ “ EU ဥရောပိံိုင်ငံ သမဂ္ဂ ဒီံိုင်ငံတေရြဲ့ ပေၞလစီတော့ မူဖစ်သေးဘူးလိုႛတော့ ထင်တယ်လေ။ တခုတော့ ရြိတာပေၝ့၊ သူေူပာတဲ့ဟာက ိံိုင်ငံတကာကလည်း ထောက်ခံတယ်၊ တူခားိံိုင်ငံတေကြလည်း ဆန်ႛကဵင်မြ မရြိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီပေၞလစီက ဥရောပိံိုင်ငံတေရြဲ့ ပေၞလစီတော့ ူဖစ်သြားိံိုင်တယ်လေ။ အဲဒၝေုကာင့်မိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛမြာတော့ ဒီပေၞလစီကို မူဖစ်သြားဖိုႛကတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛမြာလည်း ဒီလိုလြပ်ရြားမြတြေတော့ ဆက်္ဘပီးတော့ လုပ်သြားရမြာပဲလေ။ အဲဒီတော့ ကဋ္ဋန်တော်ကတော့ မေူပာင်းလဲိံိုင်အောင် လုပ်ဖိုႛက ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အားလုံးမြာ တာဝန်ရြိတယ်လိုႛ ကဋ္ဋန်တော်ကတော့ ထင်ပၝတယ်။ ”

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။