ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်အစိုးရဆန်ႛကဵင်ရေး ဆ္ဋိံူပပြဲမဵားပေၞပေၝက်လာဖြယ်ရြိ


2008.01.18

sept1_24_150px.jpg
စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚလယ် ္ဘမိြႚတော်ခန်းမရြေႚတြင် ဆ္ဋိံူပသူမဵား စု႟ုံးနေူခင်း ူဖစ်ပၝသည်။ အလားတူ စစ်အစိုးရ ဆန်ႛကဵင်ရေး ဆ္ဋိံူပပြဲမဵား ထပ်မံ ပေၞပေၝက်လာိံိုင်ဖြယ် ရြိေုကာင်း ္ဘဗိတိသ္တွ သံအမတ်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ မာ့ခ် ကန်းနင်းက ေူပာုကားပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ိံြစ်စက်တင်ဘာလက အုကမ်းဖကိံြိမ်နင်းခဲ့ရတဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲတေလြိုမဵိြး စစ်အစိုးရကို ဆန်ႛကဵင်တဲ့ လမ်းပေၞထြက်ဆ္ဋိံူပပြဲတြေ အတော်မဵားမဵား ပေၞပေၝက်လာစရာရြိတယ်လိုႛ ူမန်မာ ိံိုင်ငံဆိုင်ရာ ္ဘဗိတိနိံိုင်ငံသံအမတ်ဋ္ဌကီးက ဇန်နဝၝရီ ၁၇ရက် ုကာသပတေးနေႛက ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်၊၊

စစ်အစိုးရဟာ ူပည်သူတေလြိုလားတဲ့ ိံိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမြတေကြို ဖော်ဆောင်ပေးဖိုႛ ပဵက်ကြက်ခဲ့တာေုကာင့် မိံြစ်က ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ မ္ဘငိမ်မသက်မြတြေ ပေၞပေၝက်ခဲ့ရတာူဖစ်ေုကာင်း ္ဘဗိတိသ္တွ သံအမတ်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ မာ့ခ် ကန်းနင်းက သတင်းစာဆရာတေနြဲႛ တြေႚဆုံစဉ်မြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ူပစ်တင်ေူပာုကားခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာူပည်သူတေရြဲ့ စိတ်ထဲမြာ စိုးရိမ်ေုကာက်႟ြံႛမြ၊ ဒေၝသထြက်မြတြေူဖစ်ပေၞနေုကေုကာင်း၊ လမ်းပေၞထြက် ဆ္ဋိံူပသူတေကြို အာဏာပိုင်တြေ ူပင်းူပင်းထန်ထန် ဆက်လက် ိံြိပ်ကြပ်နေတဲ့ုကားကပဲ အခုသီတင်းပတ်အတြင်း လူ(၄၀)လောက်ဟာ ရန်ကုန်္ဘမိြႚမြာ စုဝေးဆ္ဋိံူပခဲ့ုကေုကာင်း မင်္စတာ ကန်းနင်းက ထောက်ူပေူပာဆိုပၝတယ်၊၊ ဒီလိုဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို ရြေႚလ္တေွာက် ပိုမိုူမင်တြေႚရဖိုႛ ရြိတယ်လိုႛလည်း သူက ေူပာပၝတယ်၊၊

စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသူတခဵိြႚကို ူပန်လြတ်ပေးခဲ့တာ၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးဖိုႛအတြက် ဝန်ဋ္ဌကီးတဦးကို ခန်ႛအပ်ခဲ့တာတေဟြာ အေူခခံကဵတဲ့ အေူပာင်းအလဲ တခဵိြႚလုပ်တာထက် ိံိုင်ငံတကာကို လြည့်ူဖားဖိုႛလုပ်ဆောင် တာသာူဖစ်တယ်လိုႛ ္ဘဗိတိသ္တွ သံအမတ်ဋ္ဌကီးက ဝေဖန်ေူပာဆိုပၝတယ်၊၊

ဒၝ့ူပင် ္ဘဂိြဟ်တုစလောင်းကနေ ႟ုပ်ူမင်သုံကားဖမ်းယူုကည့်႟ခြြင့် လိုင်စင်ေုကးကို အရင်က (၅)ဒေၞလာ လောက်ပဲ ကောက်ခံနေခဲ့ရာက အခု ဒေၞလာ (၈၀၀)လောက်အထိ ိံြန်းထားတိုးူမၟင့်လိုက်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်ကိုလည်း ္ဘဗိတိသ္တွသံအမတ်ဋ္ဌကီးက ူပစ်တင်ေူပာုကားပၝတယ်၊၊ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မြေုကာင့် ူမန်မာိံိုင်ငံက ဟိုတယ်တေမြြာရြိတဲ့ ႟ုပ်ူမင်သုံကား တလုံးခဵင်းစီအတြက် ဒေၞလာ (၁၀၀၀)စီပေးဆောင်ရတော့မြာူဖစ်တယ်လိုႛ သူကေူပာပၝတယ်၊၊ စစ်အစိုးရရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ သတင်းအခဵက်အလက်တြေ စီးဆင်းမကြို ပိတ်ပင်ဖိုႛ ဖန်တီးူပလြုပ်တာပဲ ူဖစ်ေုကာင်း မင်္စတာ ကန်းနင်း ေူပာပၝတယ်၊၊

ဒၝ့ူပင် ္ဘပီးခဲ့တဲ့ဆ္ဋိံူပပြဲတြေနောက်ပိုင်းမြာ ရဟန်းသံဃာတော်တြေ ူမင်ကြင်းအောက်က ပေဵာက်သြားခဲ့ ပေမဲ့ အခုဆိုရင် ရန်ကုန်နဲႛ မ္ဈိံလေး္ဘမိြႚတိုႛက လမ်းမတြေပေၞမြာ သံဃာတော်တေကြို ပိုမိုူမင်တြေႚ နေရ္ဘပီ ူဖစ်တယ်လိုႛလည်း သူက ေူပာပၝတယ်၊၊ ဒၝပေမဲ့လည်း အခုူမင်တြေႚရတဲ့ သံဃာတော်တေဟြာ လြန်ခဲ့တဲ့ (၅)လကေဵာ်ကလောက် မရြိသေးဘူးလိုႛ သူက ေူပာပၝတယ်၊၊ သံဃာတော် အမဵားအူပားဟာ လူဝတ်လဲခံခဲ့ရတဲ့အူပင၊် ဇာတိနေရပ်ကေဵး႟ြာတေဆြီ ူပန်ပိုႛခံခဲ့ရတယ်လိုႛ ္ဘဗိတိသ္တွသံအမတ်ဋ္ဌကီးက ထောက်ူပ ေူပာဆိုပၝတယ်၊၊

္ဘဗိတိသ္တွိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးကလည်း ္ဘဗိတိန်ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ ဂေၞဒြန် ဘရောင်းရဲ့ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ုကာသပတေးနေႛက တ႟ုတ်ူပည်ကိုသြားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်အတြင်းမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စကို တ႟ုတ်ခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ ဆြေးေိံြးဖိုႛရြိတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်၊၊ မင်္စတာ ဂေၞဒြန်ဘရောင်းဟာ ဒီခရီးစဉ်အတြင်း လူႛအခြင့်အရေးကိင်္စကို အလေးထား ေူပာဆိုမြာူဖစ်တယ်လိုႛ မင်္စတာ ဘရောင်းရဲ့ ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ်ကလည်း ေူပာပၝတယ်၊၊

အလားတူပဲ တ႟ုတ် သံတမန်တဦးကလည်း ္ဘဗိတိသ္တွ အစိုးရနဲႛ တ႟ုတ်အစိုးရတိုႛဟာ အီရန်၊ ဆူဒန်၊ ူမန်မာ၊ အရြေႚအလယ်ပိုင်းစတဲ့ ိံိုင်ငံတကာ အရေးကိင်္စတေကြို ပုံမြန်ဆြေးေိံြးနေုကတဲ့ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီ အ္ဘမဲတမ်း အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတြေူဖစ်တဲ့ အလေဵာက် ္ဘဗိတိန်ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ရဲ့ အခုတ႟ုတ်ူပည်ခရီးစဉ်ဟာ ိံြစိံိုင်ငံလုံးအတြက်အရေးဋ္ဌကီးေုကာင်း ေူပာဆိုပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။