ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရြေ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇိ ထုတ်ဝေမည်

ူမန်မာ့အရေးလြြပ်ရြားနေတဲ့ အဖြဲႛအသီးသီးက ခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ US Campaign for Burma အဖြဲႛက Jeremy Woodrum နဲႛအတူ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရေရြဲႛ အေုကာင်းကို ရေးသားသူလည်းူဖစ် အာရကြ လူႛအခြင့်အရေးနဲႛ ပတ်သက်တာတေကြို လုပ်ကိုင်နေသူလည်းူဖစ်တဲ့ CSW - Christian Solidarity Worldwide အဖြဲႛက အရြေႛအာရအြဖြဲႛခေၝင်းဆောင် Benedict Rogers တိုႛဟာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ နယူးဒေလ္ဘီမိြႛတော် အနောက်ပိုင်းက ူမန်မာ့ရိပ်သာခမ်းမမြာ ိံိုဝင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေႛ ညနေပိုင်းက ူမန်မာ့အရေး ဆြေးေိံြးပြဲတရပ် ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။

2009.11.11
than_shwe_new_car_305px.jpg နေူပည်တော်တြင် ၂၀၀၈ခိုံြစ် မတ်လ ၂၇ရက်နေႛက ကဵင်းပသော တော်လြန်ရေးနေႛ စစ်ရေးူပ အခမ်းအနားတြင် စစ်ေုကာင်းမဵားကို အမိုးဖြင့် ကားသစ်ဋ္ဌကီးပေၞမြ လြည့်လည် စစ်ဆေးနေသော ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဘာဋ္ဌေကာင့် ဒီဆြေးေိံြးပြဲလုပ်ရတာလဲလိုႛ Benedict Rogers ကို အာအက်ဖ်အေက မေးဋ္ဌကည့်ခဲ့ပၝတယ်။

Benedict Rogers။    ။“ူမန်မာ့အရေး လြပ်ရြားနေတဲ့ အဖြဲႛအသီးသီးကနေ အုကံဉာဏ်တြေ၊ သူတိုႛလုပ်ဆောင်နေတာတြေ သူတိုႛဆီက စကားတြေ ုကားရဖိုႛရယ်၊ ကဵနော့်အနေနဲႛကလည်း ကဵနော်ုကားသိရတဲ့ ိံိုင်ငံတကာက ူမန်မာ့အရေးနဲႛပတ်သက်တဲ့ ေူပာဆိုခဵက်တြေ ထောက်ခံအားပေးမြ စတာတေကြို မ္တွဝေလိုတဲ့သဘောနဲႛ လုပ်တာပၝ”

ဒီလို ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးလြပ်ရြားသူတေနြဲႛ ဆြေးေိံြး္ဘပီးတော့  ူမန်မာ့အရေးကို ဘယ်လိုကူညီံိုင်သလဲလိုႛ ဆက်မေးုကည့်တဲ့အခၝ  Benedict Rogers က အခုလို ေူပာပၝတယ်။

Benedict Rogers။    ။“ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛ ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေးကို ဆက်လက် အားပေးထောက်ခံသြားမယ်။ ဒီ့အတြက် စာတြေရေးတာ၊ ဆြေးေိံြးေူပာဆိုတာတြေ၊ ူမန်မာ့အရေး လုပ်နေတဲ့သူတေနြဲႛ တြေႛဆု္ဘံပီး လက်ရြိူဖစ်ပေၞနေတဲ့ အေူခအနေတေကြို မဵက်ေူခမူပတ် လေ့လာတာတြေ လုပ်နေပၝတယ်။ ဒီကနေမြ ိံိုင်ငံတကာက အားပေးထောက်ခံမြတေအြတြက် ထိရောက်တဲ့ အခဵက်တေနြဲႛ အခြင့်အခၝသင့်တိုင်း တင်ူပသြားပၝမယ်”

Benedict Rogers ဟာ လူႛအခြင့်အရေးလြပ်ရြားသူတဦး ူဖစ်တဲ့အူပင် ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲႛ ပတ်သက်တဲ့ စာတြေ၊ လူႛအခြင့်အရေးနဲႛ ပတ်သက်တဲ့စာတြေ ရေးသားသူတဦးလည်း ူဖစ်ပၝတယ်။  Benedict Rogers ဟာ မနက်ူဖန် အိံ္ဋိယ လက်ထောကိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးနဲႛ တြေႛဆုံမြာူဖစ်္ဘပီး ူမန်မာ့အရေး လုပ်ဆောင်နေသူတေရြဲႛ အမြာစကားတေကြိုလည်း တဆင့်ူပန်လည် ေူပာုကားပေးမယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။  သူတိုႛ ရေးသားတဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရေရြဲႛအေုကာင်း စာအုပ်ဟာ လာမယ့် ၂ဝ၁ဝ ိံြစ်ဆန်းပိုင်းမြာ ထြက်ရြိမြာူဖစ်ပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရြေ အေုကာင်းကို ဘာလိုႛရေးတာလဲလိုႛ Jeremy Woodrum ကို မေးုကည့်တော့ တူခား အာဏာရြင်တြေူဖစ်တဲ့ ကင်မ်ဂဵံအြီးလ်၊ ဆဒမ်ဟူစိန် စတဲ့လူတေရြဲႛ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇိတေကြ ရြိန္ဘေပီး ူမန်မာူပည်က ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရေရြဲႛ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇိက မရြိသေးတာရယ်၊ အာဏာရြင်တေရြဲႛ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇိတေဟြာ သူတိုႛ အုပ်ခဵြပ်နေတဲ့ တိုင်းူပည်မြာ ဘာတြေူဖစ်နေတယ် ဆိုတာကို ေူပာူပထောက်ူပဖိုႛ အကောင်းဆုံးူဖစ်တာရယ်ေုကာင့် ဒီစာအုပ်ကိုရေးဖိုႛ စိတ်ကူးရခဲ့တာလိုႛ ေူဖုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဒီဆြေးေိံြးပြဲနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး တက်ရောက်ဆြေးေိံြးခဲ့တဲ့ နာဂအမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် ဥက္ကှူ ဦးစောဆ ကိုလည်း သူႛရဲႛအူမင် သဘောထားကို မေးုကည့်ခဲ့ပၝတယ်။

ဦးစောဆ။    ။“ူပည်တြင်းကအေုကာင်းရော ူပည်ပက အေုကာင်းရော ဆြေးေိံြးရတယ်ဆိုတော့ အားရပၝတယ်။ ဒီလို ပြင့်ပြင့်လင်းလင်း အကောင်းအဆိုးအားလုံးကို တိုင်ပင်ုကတယ်ဆိုတာက ကောင်းတဲ့အေူဖကို ရရြိဖိုႛ ကဵနော်တိုႛ ရြောနုကတာနဲႛလည်း ကိုက်ညီတဲ့အတြက် အမဵားဋ္ဌကီး ဝမ်းသာပၝတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ရြေးကောက်ပြဲကလည်း တကယ့်ကို ၈၉ ခိုံြစ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ပြဲမဵိြး မူဖစ်အောင် ၉ဝ ရြေးကောက်ပြဲအေူခအနေမဵိြး မူဖစ်အောင် ဆိုတဲ့ဟာတေနြဲႛ မဲဆ္ဋိံအစစ် ူဖစိံိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ဟာတြေ ကဵနော်တိုႛ ဆြေးေိံြးုကတာပေၝ့လေ။ ဒၝ တကယ့်လက်တြေႛမြာ မူဖစိံိုင်ူဖစိံိုင် ဆိုတာကတော့ လက်ရြိအုပ်ခဵြပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရရဲႛ ဝၝဒအေူပာင်းအလဲအပေၞမြာ မူတည်ပၝတယ်”

ဒီဆြေးေိံြးပြဲကို အိံ္ဋိယမြာရြိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြဲႛ၊ ကေဵာင်းသားအဖြဲႛတေနြဲႛ အမဵိြးသမီးမဵားအဖြဲႛခဵြပ် (ူမန်မာိံိုင်ငံ) စတဲ့ အဖြဲႛတေကြ ခေၝင်းဆောင်တြေ ကိုယ်စားလြည်တြေ တက်ရောက် ဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။