ကန်ႛကြက်မဲပေးရေး လံြႚဆော်စာ႟ြက်မဵား ပုဂံ-ညောင်ဦးမြာူဖန်ႛဝေ

စစ်အစိုးရရဲ့ လူထုဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ ကန်ႛကြက်မဲ ပေးုကဖိုႛ လြံႛဆော်တာတေကြို အာဏာပိုင်တေကြ အမဵြိးမဵိြး ဖိံြိပ် အရေးယူ နေတဲ့ ုကားက ကန်ႛကြက်မဲထည့်ဖိုႛ ပိုစတာကပ်တာနဲႛ လက်ကမ်းစာစောင်ူဖန်ႛဝေတာတေကြို မ္ဈိံလေးတိုင်း ပုဂံညောင်ဦး္ဘမိြႚနယ်တဝိုက်မြာ ဒီမိုကရေစီရေး လြပ်ရြားသူတေကြ ူပလြုပ်ခဲ့ုကပၝတယ်။

2008.04.23
ုကက်ေူခခတ်ငေစြက္ကြ ဆ္ဋိံခံယူပြဲတြင် ကန်ႛကြက်မဲပေးုကရန် လြံႛဆော် လြပ်ရြားမမြဵားကို ပုံစံမဵိြးစုံူဖင့် ူမန်မာိံိုင်ငံတြင် ူပလြုပ်နေရာ ုကက်ေူခခတ် အမြတ်အသားပၝ ငေစြက္ကတြ႟ြက်ကို တြေႚရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA)
RFA

ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ လူငယ် ၄၀ ခန်ႛက ညောင်ဦး္ဘမိြႚနယ်မြာရြိတဲ့ ပုဂ္ဘံမိြႚဟောင်း၊ ္ဘမိြႚသစ်နဲႛ နီးစပ်႟ြာ ကေဵး႟ြာ ၂၀ မြာ တူပိြင်ထဲ တရက်တည်း ူဖန်ႛခဲ့တာလိုႛ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။ ပုဂ္ဘံမိြႚဟောင်း ္ဘမိြႚသစ်က ္ဘမိြႚအဝင်လမ်းဆုံ၊ ညောင်ဦးစေဵး လမ်းဆုံနဲႛ ေ႟စြည်းခုံဘုရားလမ်းဆုံတေမြြာ ဒီပိုစတာကပ်တဲ့ လြပ်ရြားမြတေကြို ဧ္ဘပီလ ၂၂ ရက်နေႛ မနေႛက မနက်ပိုင်းက ူပလြုပ်ခဲ့ုကတာလိုႛ သိရပၝတယ်။

ပိုစတာတေမြြာ အဂဿလိပ်စကားလုံး NO နဲႛ ုကက်ေူခခတ်အမြတ်သားတေပြၝတယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။ စေဵးအနားက ပိုစတာကိုတော့ ိံိုင်ငူံခားသားခရီးသည်တခဵိနြဲႛ ူပည်သူတေကြ မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံတြေ ႟ိုက်ယူသြားတာလည်းရြိတယ်လိုႛ မဵက်ူမင်သက်သေတေကြ ေူပာပၝတယ်။

ညောင်ဦး္ဘမိြႚက လက်ကမ်းစာစောင်ူဖန်ႛတာတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တဦးက RFAကို ေူပာူပရာမြာ စောင်ရေ ၄,၀၀၀ကေဵာ်ကို ညအခဵိန်မြာ အိမ်ဝင်းတေထြဲ လြမ်းပစ်ထည့်တာ၊ အိမ်ပေၝက်ဝမြာ ခဵထားတာ၊ လမ်းုကားလမ်းထိပ်တေမြြာ ူဖန်ႛကဵဲတာ စတဲ့နည်းတေနြဲႛ ူဖန်ႛဝေခဲ့တယ်လိုႛ ေူပာူပပၝတယ်၊

အခုလို ူဖန်ႛရာမြာ လုံူခံြရေးအရ ေိံြာင့်ယြက်တာ ဖမ်းဆီးတာမရြိအောင် မနက်အစောဋ္ဌကီးမြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ တာလိုႛ သူကေူပာပၝတယ်။ ပုဂံညောင်ဦးတဝိုက်ူဖန်ႛခဲ့တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်မြာ ပၝတဲ့ အခဵက်တေကြိုတော့ စောစောက ကပဲ အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ူပည်သူတရပ်လုံးအနေနဲႛ တြေဝေတာ၊ ေုကာက်႟ြံႚတာတေကြို ဘေးဖယ်ထား္ဘပီးတော့ ကဋ္ဋိံ်ုပ်တိုႛရဲ့ သားစဉ်ေူမးဆက် လူမဆန်၊ တရားမမ္တွတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လက်အောက်က လြတ်ေူမာက်ဖိုႛ မေ၁၀ရက်နေႛ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ ကန်ႛကြက်မဲကို ူပတ်ူပတ်သားသား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထည့်ုကပၝ၊

ဦးဆောင် လူငယ်။    ။ “လိုရင်းအိံြစ်ခဵြပ်ေူပာရမယ်ဆိုရင် စစ်အစိုးရရဲ့ အေူခခံဥပဒေကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ထောက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ သားစဉ်ေူမးဆက် တလ္တေွာက်လုံး စစ်ဖိနပ်အောက်က လြတ်ေူမာကိံိုင်မြာ မဟုတ်ဖူး။”

“သံဃာကိုသတ်တဲ့ သာသနာဖဵက်ကောင်တေရြဲ့ အေူခခံဥပဒေကို ထောက်ခံတာဟာ သာသနာ ဖဵက်ဆီးတာနဲႛလည်း တူတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ အေူခခံဥပဒေဟာ စစ်အာဏာရြင်စနစ်ကို ပုံစံတမဵိြးနဲႛ အသက်သြင်းထားတာ ူဖစ်တယ်။ စစ်တပ် ဗိုလ်ခဵြပ်အသိုင်းအဝိုင်း ဋ္ဌကီးပြားတိုးတက်ဖိုႛ ရေးဆြဲထားတယ်။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူပည်သူတေအြတြက် ဘာမြ မပၝရြိဘူး။”

“ူပည်သူတရပ်လုံးအနေနဲႛ တြေဝေတာ၊ ေုကာက်႟ြံႚတာတေကြို ဘေးဖယ်ထား္ဘပီးတော့ ကဋ္ဋိံ်ုပ်တိုႛရဲ့ သားစဉ်ေူမးဆက် လူမဆန်၊ တရားမမ္တွတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လက်အောက်က လြတ်ေူမာက်ဖိုႛ မေ၁၀ရက်နေႛ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ ကန်ႛကြက်မဲကို ူပတ်ူပတ်သားသား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထည့်ုကပၝ၊ ုကက်ေူခခတ်ုကပၝလိုႛ ရေးထားတဲ့ အဓိပဍ္ဎာယ်မဵိြး ူဖစ်ပၝတယ်။”

ဒီလိုလက်ကမ်းစာစောင်မြာပဲ ဒီစာ႟ြက်ကို လက်ဆင့်ကမ်း မိတ္ဇြ ကူူဖန်ႛဝေုကဖိုႛလည်း တိုက်တြန်းထားတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

အခုလို ဒီမိုကရေစီရေးလိုလားသူ လူငယ်တေကြ ကန်ႛကြက်မဲပေးဖိုႛ လက်ကမ်းစာူဖန်ႛ စည်း႟ုံးတဲ့ ရက်မတိုင်ခင် တရက်ူဖစ်တဲ့ ဧ္ဘပီလ ၂၁ ရက်နေႛက အမြတ် ၁ စက်မဝြန်ဋ္ဌကီး ဦးအောင်သောင်းက ညောင်ဦး ေ႟စြည်းခုံဘုရား ဝေဇယ္ဇိံာစောင်းတန်းမြာ ုကံ့ခိုင်ရေးအဖြဲႚဝင်တေနြဲႛ ဝန်ထမ်းတေကြို မလာမနေရ ဆင့်ခေၞ္ဘပီး ဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ ထောက်ခံမဲပေးုကဖိုႛ ္ဘခိမ်းေူခာက်တာတြေ၊ မက်လုံးပေး အခြင့်ရေးပေးမြာတေကြို ေူပာုကား စည်း႟ုံးသြားတယ် လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။