ူမန်မာ့ူပည်တြင်းရေးတည်္ဘငိမ်ရေး တ႟ုတိံိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် တိုက်တြန်း


2007.09.14

china_than_shwe_150px.jpg
တ႟ုတ် ိံိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် မင်္စတာ ထန်ကဵား႟ြင် ူမန်မာိံိုင်ငံသိုႛ လာရောက်စဉ် ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၆ရက်နေႛက နေူပည်တော်တြင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြိံြင့် တြေႚဆုံနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ူပည်တြင်းရေး တည်္ဘငိမ်မြ အူမန်ဆုံးူပန်ရအောင် လုပ်ဆောင်ဖိုႛ ူမန်မာအစိုးရကို တ႟ုတ် ိံိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်က တိုက်တြန်းလိုက်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ တ႟ုတိံိုင်ငူံခားရေးဌာန ထိပ်တန်း အုကံပေးပုဂ္ဂြိလ်လည်းူဖစ်၊ ိံိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်လည်း ူဖစ်တဲ့ မင်္စတာ ထန်ကဵား႟ြင်ရဲ့ တိုက်တြန်းခဵက်ဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံတြင်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို စစ်အစိုးရက ုကမ်းုကမ်းတမ်းတမ်း ကိုင်တြယ်နေခဵိန်နဲႛ တိုက်ဆိုင်နေပၝတယ်။

မင်္စတာ ထန်က ူမန်မာအစိုးရအနေနဲႛ တိုင်းူပည်တြင်းူဖစ်နေတဲ့ ူင်္ပံနာတေကြို ကောင်းမြန်စြာ ကိုင်တြယိံိုင်လိမ့်မယ်၊ အမဵြိးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးကို ထက်ထက်သန်သန် ူမၟင့်တင်လိမ့်မယ်လိုႛ သူမ္တေွာ်လင့်ေုကာင်း ေူပာဆိုပၝသေးတယ်။ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ရြဲ့ အထူးကိုယ်စားလြယ်အူဖစ် တ႟ုတိံိုင်ငံက အလည်ရောက်နေတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲႛ တြေႚဆုံစဉ် မင်္စတာထန်က ခုလို ေူပာဆိုလိုက်တာပၝ။

ူမန်မာိံိုင်ငံအတြက် ဆီလေဵာ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရြေး႟ြ ဆောင်႟ြက်ဖိုႛကိုလည်း မင်္စတာ ထန်က တိုက်တြန်းလိုက်ေုကာင်း ဒီကနေႛရရြိတဲ့ တ႟ုတ် ဆင်ဟြာသတင်းမြာ ဖော်ူပပၝတယ်။ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ူမန်မာူပည်သူတေရြဲ့ အေူခခံအကဵြိးစီးပြားကိုသာမက ဒေသတြင်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး၊ တည်္ဘငိမ်ရေးနဲႛ ဖြံႚ္ဘဖြိးတိုးတက်ရေးတေကြို အထောက်အကူူဖစ်စေမယ်လိုႛ မင်္စတာထန်က ူမန်မာိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ေူပာဆိုလိုက်ပၝတယ်။

တ႟ုတ်ဘက် ခုလို ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ကူးေူပာင်းရေးကို ဒေသတြင်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းတည်္ဘငိမ်ရေးနဲႛ ဆက်စပ်ေူပာဆိုလာတာဟာ ထူးူခားတယ်လိုႛ လေ့လာသူတေကြ သုံးသပ်ုကပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် ူမန်မာိံိုင်ငံက အေူခအနေတေဟြာ ဒေသတြင်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးကို ထိခိုက်စေတယ်ဆို္ဘပီး လုူံခြံရေးကောင်စီမြာ ဆုံးူဖတ်ခဵက်ခဵဖိုႛ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုက ဋ္ဌကိြးစားစဉ်က တ႟ုတ်တိုႛက ဒၝဟာ ူမန်မာ့ ူပည်တြင်းရေးပၝဆို္ဘပီး ဗီတိုအာဏာသုံး ပယ်ခဵခဲ့တာပၝ။

ဒီအတောအတြင်း ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းတေအြရဆိုရင်တော့ တ႟ုတ်အရာရြိတခဵြိႚနဲႛ အ္ဘငိမ်းစားသံတမန်တေအြုကားမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး စိတ်မရြည်တော့တဲ့ လက္ခဏာတြေ ပိုတြေႚနေရတယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။ ခုလို ကြန်ူမနြစ် တ႟ုတိံိုင်ငံဋ္ဌကီးက ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး လူသိရြင်ုကား ပိုမို ေူပာဆိုလာတြေ ရြိပေမဲ့ ကမႝာ့အဋ္ဌကီးဆုံး ဒီမိုကရေစီံိုင်ငံဋ္ဌကီးူဖစ်တဲ့ အိမ်နီးခဵင်း အ္ဋိံိယိံိုင်ငံကတော့ ူမန်မာ့အရေးဟာ ူပည်တြင်းရေးကိင်္စပဲလိုႛ ဆိုလိုက်ပၝတယ်။

ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ အလည်ခရီးရောက်နေတဲ့ အ္ဋိံိယိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ပရာနတ်ဘ် မူကာဂဵီးက အ္ဋိံိယအနေနဲႛ ူမန်မာူပည်တြင်းကို ဝင်ရောက် စြက်ဖက်မြာ မဟုတ်ေုကာင်း ေူပာဆိုလိုက်တာပၝ။ အ္ဋိံိယိံိုင်ငူံခားရေး မူဝၝဒရဲ့ အေူခခံမူဟာ ူပည်တြင်းရေး ဝင်မစြက်ရေးပဲ ူဖစ်ေုကာင်း၊ အ္ဋိံိယအနေနဲႛ ိံိုင်ငံရေးဝၝဒလမ်းစဉ်တေကြို ိံိုင်ငူံခားတင်ပိုႛရေး ဆောင်႟ြက်မြာ မဟုတ်ေုကာင်း၊ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဘယ်လို အစိုးရမဵြိး လိုခဵင်တယ်ဆိုတာကို ူမန်မာူပည်သူတေကြပဲ ဆုံးူဖတ်ရမြာ ူဖစ်ေုကာင်း အ္ဋိံိယ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးက ေူပာပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံတြင်း မုကာခင်က ူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ အုကမ်းဖကိံြိမ်နင်းမြတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဗန်ကောက်အေူခစိုက် သံတမန်တေနြဲႛ သတင်းမီဒီယာတေကြ ဝိုင်းဝန်းမေးူမန်းစဉ် မင်္စတာ ပရာနတ်ဘ် မူကာဂဵီးက ခုလို ေူဖဆိုလိုက်တာပၝ။

အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုကတော့ အ္ဋိံိယအနေနဲႛ သူႛရဲ့ ုသဇာကို အသုံးူပ္ဘြပီး ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ လူႛအခြင့်အရေး အေူခအနေတြေ တိုးတက်ရေးနဲႛ ိံိုင်ငံရေး ူပြူပင်ေူပာင်းလဲမြတြေ အရြိန်ူမၟင့်ဆောင်႟ြက်ရေးအတြက် ဋ္ဌကိြးပမ်းပေးဖိုႛ တိုက်တြန်းခဲ့ပၝတယ်။ ိံိုင်ငံတကာ လူႛအခြင့်အရေးအဖြဲႚတေကြလည်း အ္ဋိံိယက ူမန်မာ့ သယံဇာတတြေ ရရြိရေးကိုပဲုကည့်္ဘပီး လူႛအခြင့်အရေးကိင်္စကို လဵစ်လဵြ႟ြနေတာ၊ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ရောင်းခဵနေတာတေကြို ဝေဖန် ူပစ်တင်နေုကပၝတယ်။ အ္ဋိံိယ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးကတော့ လူႛအခြင့်အရေး ခဵြိးဖောက်မြတေကြို လက်မခံိံိုင်ဘူးလိုႛ ယေဘုယဵသာ ေူပာဆို္ဘပီး ူမန်မာ့အရေးကိုတော့ သီးသန်ႛ ဝေဖန်ေူပာဆိုတာ မရြိခဲ့ပၝဘူး။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။