ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛကို NLD အဖြဲႚခဵြပ်႟ုံးမြာ ကဵင်းပ


2007.02.13

gen_aung_san_150px.jpg
ပဵဉ်းမနား္ဘမိြႚ ရေကန်နဘေးရြိ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်း ႟ုပ်တုကို ၂၀၀၅ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလက တြေႚူမင်ရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်႟ုံးမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့မြေးနေႛကို ဂုဏ်ူပြ သတ်မြတ်ထားတာ ူဖစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၃ရက်နေႛမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛကို အစီအစဉ်တြေ ္ဘမိြင်္ဘမိြင်ဆိုင်ဆိုင်နဲႛ ကဵင်းပခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမိုင်းဝင်အခန်း က္ပတြေ၊ ကေဵးဇူးသင်္စာတြေ၊ စြန်ႛစားမြတြေ မြေးမြိန်နေတဲ့ ဒီကနေႛ ခေတ်ကာလမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်တြေ အတြေးအခေၞတေသြက်စြန်ႛဋ္ဌကိြးပမ်းဆောင်႟ြက်မြတြေ နောင်လာမဲ့ မဵိြးဆက်သစ်တေသြိရြိံိုင်ဖိုႛ ရည်႟ြယ်္ဘပီး အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်က ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛ ကလေးမဵားနေႛကို ကဵင်းပတာူဖစ်ပၝတယ်။ ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၃ရက်နေႛ နေႛလည် ၁၂ နာရီ ဝန်းကဵင်မြာ စတင်ကဵင်းပခဲ့တဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို ကလေးဦးရေ ၁၀၀ နဲႛ တူခားဧည့်သည် အမဵားအူပား တက်ရောက်ခဲ့ပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ႟ုပ်ပုံတေကြို ပုံတူရေးဆြဲတဲ့ ပန်းခဵ္ဘီပိြင်ပြဲ ၊ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းအေုကာင်းရေးဖြဲႚထားတဲ့ ကဗဵာ ႟ြတ်ဆို္ဘပိြင်ပြဲ ၊ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမိုင်းဝင် မိန်ႛခြန်းတေကြို ူပန်လည် ေူပာုကားတဲ့ မိန်ႛခြန်း္ဘပိြင်ပြဲ စတာတေကြို ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်နဲႛအတူ တိုက်ပြဲဝင်ခဲ့တဲ့ လက်ရြိ NLD ပၝတီ မြန်ူပည်နယ်စည်း႟ုံးရေး ဥက္ကှူ ူပည်သူႛ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဗဟို အလုပ်အမြဆောင်အဖြဲႚဝင် ဦးလြန်းတင်ကနေ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းနႛဲ သူကိုယ်တိုင် တြေႚုကံခြဲ့ရတဲ့ ကိုယ်တြေႚူဖစ်ရပ်တေကြို ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။ ကဗဵာ ႟ြတ်ဆို္ဘပိြင်ပြဲဝင်ခဲ့တဲ့ တာမ္ဘြေမိြႚနယ်က ဆှူမတန်းကေဵာင်းသူ မသက်ထားဇော်က ဆရာဋ္ဌကီးမင်းသုဝဏ်ရဲ့ တိမ်ူမြပ်ပေဵာက်ကြယ်နေတဲ့ ကဗဵာမဵားစြာထဲက တပုဒ်ကို ႟ြတ်ဆို ္ဘပိြင်ပြဲ ဝင်ခဲ့ပၝတယ်။

ဒ္ဘီပိြင်ပြဲတေအြူပင် ကလေးတေအြတြက် ပေဵာ်ပြဲ႟ြင်ပြဲတေကြိုလည်း ကဵင်းပပေးခဲ့ပၝတယ်။ ္ဘပိြင်ပြဲဝင်တဲ့ ကလေးတေကြတော့ အသက် ၅ နြစ် ကနေ ၁၂ နြစ် အထိ ပၝဝင်ပၝတယ်။ ဒီကနေႛ အခမ်းအနားမြာ လည်း NLD ပၝတီက ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ိံြစ်ပတ်အတြင်း ္ဘပိြင်ပြဲဝင် ဖိုႛ ခေၞယူဖိတ်ုကားထားတဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည ်စာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပြဲ နောက်ဆုံး ရလဒ်ကိုလည်း ေုကည္ဘာပီး ဆုခဵီးူမၟင့်ခဲ့ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မြေးနေႛကို ဂုဏ်ူပတြဲ့ အနေနဲႛ ဒီဆုတေကြို ဒီနေႛ အခမ်းအနားမြာ ခဵီးူမၟင့်ခဲ့တာပၝ။ 'ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်စာစီစာကုံးဆု' လိုႛ အမည်ပေးထားပေမဲ့ ္ဘပိြင်ပြဲဝင်ရတဲ့ ခေၝင်းစဉ်ကတော့ မ္တေွာ်ရည်မြန်းရာကေဵာင်းတော်သာ' ူဖစ်ပၝတယ်။

အသက် ၃၅ နြစ်အောက်အ႟ြယ် လူငယ်တေအြနေနဲႛ ဒီကနေႛ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ လက်ရြိ ပညာရေးစံနစ် အပေၞ အူမင် မိမိ မ္တေွာ်မြန်းတဲ့ ပညာရေးစံနစ် စတာတေကြို ရေးသားရတာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒ္ဘီပိြင်ပြဲမြာ ပထမဆုရရြိသူ မကြေးတိုင်း စကု္ဘမိြႚနယ်က မောင်နေမဵိြးဇော်ကို ကြန်ူပတြာ တစုံခဵီးူမၟင့်ခဲ့ပၝတယ်။

အမဵိြးသား သူရဲကောင်း၊ လြတ်လပ်ရေးဖခင်ဋ္ဌကီး ူဖစ်တဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ် အောင်ဆန်းကို လက်ရြိ ူမန်မာစစ်အစိုးရက သမိုင်း စာမဵကိံြာမဵားပေၞက မြေးမြိန် ပေဵာက်ပဵယ်သြားအောင် ဋ္ဌကိြးစားနေတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲ့ မြေးသဖခင် ဗိုလ်ခဵြပ် အောင်ဆန်းကို ူမန်မာလူထုရဲ့ စိတိံလြုံးထဲက ူပည်ဖုံးကားခဵပစ်လိုက်ဖိုႛ စစ်အစိုးရ လုပ်ဆောင်ခဵက်တေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး RFAသတင်းထောက် ကိုညိကြ သတင်းပေးပိုႛထားပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛအူဖစ် ဂုဏ်ူပသြတ်မြတ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မြေးနေႛ ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၃ရက်နေႛမြာ ူမန်မာ့ လြတ်လပ်ရေး ခေၝင်းဆောင်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ် အောင်ဆန်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အထူးအစီအစဉ်တရပ်ကို RFAမြ ဦးကေဵာ်မင်းထြန်းက စုစည်းတင်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။