မ္ဇိံလေးမြာလည်း ၆၁ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛ ကဵင်းပ

မ္ဇိံလေး္ဘမိြႛမြာ ဒီကနေႛ ဇန်နဝၝရီလ ၄ ရက်နေႛ မနက်ပိုင်းက အင်န်အယ်လ်ဒီ ဆက်သြယ်ရေးရုံး လုပ်ထားတဲ့ ဦးမောင်မောင်သန်း နေအိမ်မြာ ကဵင်းပတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ အခမ်းအနားကဵင်းပတာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ မ္ဇိံလေးတိုင်း အမဵိြးသားဒီမို ကရေစီ အဖြဲႛခဵြပ် စည်းအဖြဲႛဝင် ဦးမဵိြးိံိုင်က ေူပာူပပၝတယ်။

2009.01.04
NLD_61st_Ind_dayA_305px.jpg ၆၁ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႚ အခမ်းအနားကို အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ ဌာနခဵြပ်တြင် ကဵင်းပနေပုံူဖစ်ပၝသည်။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
(Courtesy Photo: NLD-LA)

ဦးမဵိြးိံိုင်။      "တိုင်းရဲႚ သဘာပတိအနေနဲႛ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းတန်ကနေ ဆောင်ရြက်္ဘပီးတော့ ္ဘမိြႛနယ်မဵားက ပေးပိုႛတဲ့ သဝဏ်လြာတြေ ဖတ်ုကားပၝတယ်၊ အဲဒီနောက်မြာ တံတားဦးက ဆရာ ၂ပၝးူဖစ်တဲ့ ဆရာ ဦးကိုလေးနဲႛ ဆရာဦးုကည်အောင် တိုႛကန္ဘေပီးတော့ စာပေဟောေူပာပြဲလေးလုပ်ပၝတယ်၊ မနက် ၁၀ နာရီက စပၝတယ်။  အာဏာပိုင်ဘက်ကတော့ ဘာမြ အေိံြာက်အယြက်မပေးပၝဘူး၊ ဇန်နဝၝရီ တရက်နေႛက ခရိုင်ကော်မရြင်က ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကို ခေၞတြေႛ္ဘပီးတော့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလေးတေကြို ဖတ်ူပပၝတယ်၊ အဲဒီအတိုင်းပဲ ကဵင်းပုကပၝတယ်။"

မ္ဇိံလေးတိုင်း တောင်သ္ဘာမိြႛနယ်မြာလဲ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႛခဵြပ်က ဦးဆောင်္ဘပီးတော့ ကဵင်းပတဲ့အေုကာင်းကို တောင်သ္ဘာမိြႛနယ် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် ဥက္ကဌ ဦးသန်းူမင့်ကလည်း အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ဦးသန်းူမင့်။     "ကဵနော်တိုႛ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း ၁၀ ကေဵာင်း၊ ၁၁ ပၝးပေၝ့၊  ၁၁ ပၝးလုံးုကတြယ်၊ ဆြမ်းကေဋ္ဋး္ဘပီးတော့ ဘုန်းဋ္ဌကီးတေကြ တရားဟောတယ်၊ စိတ်နေစိတ်ထား ထားတတ်ဖိုႛ နောက်္ဘပီးတော့ လြတ်လပ်ရေးရအောင် စိတ်ကောင်း စိတ်ူမတ်တြေ ထား္ဘပီး တော့ ရိုးရိုးသားသားနဲႛ မြန်မြန်ကန်ကန် ဋ္ဌကိြးစားဖိုႛ နောက်္ဘပီးတော့ လြတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းနဲႛ အာဇာနည် ခေၝင်းဆောင်တြေ ကောင်းရာရောက်ဖိုႛတြေ ဘာတေလြည်း မေတ္ဇာပိုႛအမ္တွဝေတယ်ပေၝ့၊ နောက်ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် အပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေးကဵဉ်းသားတြေ စိတ်ခဵမ်းသာ ကိုယ်ခဵမ်းသာနဲႛ လြတ်လပ်ပၝစေ လြတ်လြတ်လပ်လပ်နေိံိုင်ပၝစေလိုႛလဲ ဟောတယ်ပေၝ့ နောက်ပီးတော့ မောရသုတ်တိုႛ၊ သုတ် ငၝးသုတ်ရြတ်တာတိုႛ ဘေးရန် မခအောင်ဆို္ဘပီးတော့ ပရိတ်ရြတ်တာတေလြည်း အမဵားဋ္ဌကီးရြတ်သြားတယ်၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ အဲဒၝတေပြဲ လုပ်ူဖစ်ပၝတယ်ခင်ဗဵ။"

နောက်္ဘပီးတော့ ဆရာဋ္ဌကီး ဦးဝင်းတင် ေူပာုကားထားတဲ့ စိတ်ဓၝတ်မကဵိြးပဲ့ဖိုႛ၊ ကဵန်းမာရေး မကဵိြးပဲ့ဖိုႛ၊ အဖြဲႛအစည်းအသင်း အဖြဲႛညီညြတ်္ဘပီး မကဵိြးပဲ့ဖိုႛဆိုတဲ့ မကဵိြးပဲ့ရေး တရားသုံးပၝးကို လက်ကိုင်ထားရင် တိုင်းူပည်လြတ်လပ်ပေမယ့် လူမဵိြး မလြတ်လပ်တာ ိံိုင်ငံ မလြတ်လပ်တာတေကြို လြတ်လပ်ရေး ရအောင် လုပိံိုင်မြာပဲဆိုတဲ့ အေုကာင်းတေကြို အခမ်းအနားတက် ရောက်တဲ့သူတေကြ စုဝေး္ဘပီးတော့ ဆြေးေိံြးူဖစ်ုကတယ်လိုႛလည်း ဦးသန်းူမင့်ကေူပာပၝတယ်။ နောက်္ဘပီးတော့ လြတ်လပ်ရေးနေ အခမ်းအနားကို အာဏာပိုင်တေဘြက်က ေိံြာင့်ယြက်တာမရြိပေမယ့် စောင့်ုကည့် အကဲခတ်တဲ့သူတြေ တော့ မဵားတယ်လိုႛ သူက အခုလို ဆက်လက်ရြင်းူပပၝတယ်။

ဦးသန်းူမင့်။     "အေိံြာက်အယြက်တော့မရြိဘူး ရဲတပ်ဖြဲႛလာတယ်၊ အက်စ်ဘီလာတယ်၊ မယက ကိုယ်စားလြယ် ရယက လာတယ်၊ အဲလိုလ္ဘာပီးတော့ အနားကနေ စောင့်ုကည့် တယ်ပေၝ့ တခဵိြႛရပ်ကြက် လူဋ္ဌကီးတေကြတော့ သူတိုႛကိုယ်တိုင် ပေၞပေၞတင်တင်ကို လာုကတယ်၊ အေိံြာင့်အယြက် ဘာညာတော့မေူပာဘူးသူတိုႛလည်း တရားနာုကတယ် ပေၝ့ တခဵိြႛရဲတပ်ဖြဲႛဝင်တေကြဵတော့ စောင့်ုကည့်္ဘပီး အထဲကို မဝင်ဘူး တခဵိြႛလည်း ဝင်တယ်ပေၝ့၊ သူတိုႛအဲဒီက ထောက်လြမ်းရေး လိုင်းတေကြတော့ အမဵားဋ္ဌကီးရြိတယ်၊ အမဵားဋ္ဌကီးရြိတော့ ဘေးက စောင့်ုကည့်တဲ့အဖြဲႛတေလြည်း ရြိတယ်၊ ဝင်္ဘပီးတရားန္ဘာပီး တော့ ဘုန်းဋ္ဌကီးတြေ ဆြမ်းကေဋ္ဋးတာကအစ ကူည္ဘီပီး လုပ်နေတဲ့သူတေလြည်း ရြိတယ်ခင်ဗဵ။"

တောင်သ္ဘာမိြႛက လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနားကို စက်တော၊ သေူပပင်နဲႛ ခေဵာက်ေူမာက်ဘက် ကေဵးရြာတေကြလည်း လာရောက်ုကတယ်လိုႛ သူကေူပာပၝတယ်။ အခမ်းအနားကို တောင်သ္ဘာမိြႛ အင်န်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ဦးသန်းူမင့်အိမ်မြာ လုပ်တာူဖစ်္ဘပီး အိမ်ရြေႛမြာလည်း ူဖတ်သြားတဲ့ သူတေသြိအောင် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းပုံနဲႛ လြပ်ရြားမပြုံတြေ ခဵိတ်ထားတယ်လိုႛလည်း သိရပၝယ်။

နောက်ထပ် မတ္ဇရ္ဘာမိြႛက လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ဦးသန်းလြင်ရဲႛ အိမ်မြာ လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနား ကဵင်းပူဖစ် တယ်လိုႛ ္ဘမိြႛနယ်စည်း ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်သန်းကလည်း ေူပာပၝတယ်။

ဦးခင်မောင်သန်း။  "မတ္ဇရ္ဘာမိြႛနယ် အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႛခဵြပ်က ဦးစီး္ဘပီးတော့ လြတ်လပ်ရေးနေႛ အထိမ်းအမြတ်နဲႛ သံဃာ ၅ ပၝးကို ဆြမ်းကပ်လြဒြၝန်း ရေစက်ခဵ အမ္တွဝေ ဒၝလေးတခုပဲ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ လုပိံိုင်ပၝတယ်ခင်ဗဵ၊ ရုံးက ကဵနော့အိမ်မြာ ခဵိတ်ပိတ်ထားတဲ့ အတြက်ေုကာင့် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ဦးသန်းလြင်အိမ်မြာပဲ ကဵင်းပူဖစ်ပၝတယ်။ ရဲဘော် ၃၀ လောက်လာတယ်။"

မတ္ဇရ္ဘာမိြႛနယ် အင်န်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်သန်းက ၆၁ ိံြစ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ သူႛရဲႛခံစားခဵက်ကို အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ဦးခင်မောင်သန်း။  "လြတ်လပ်ရေးဆိုတာက ကဋ္ဋန်တော် နားလည်ထားတာက တောင်သူ တယောက်လိုပေၝ့ဗဵာ၊ ကိုယ့်ဟာကို ပဵိြးထောင်တယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုစိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုုကဲတယ်၊ ကိုယ့်ဟာကို ကဵည်ထားတယ်၊ အသီးအိံြံလေး ူဖစ်လာတဲ့ အခၝကဵတော့ ကိုယ့်အသီးအိံြံလေးကို မနင်းရက် မကိုင်ရက် မူပရြက်ဆိုတာက ဒၝတောင်သူတေရြဲႛ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအတိုင်းပဲ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကလဲ အတူတူပဲ လြတ်လပ်ရေးကို မရ ရအောင်ယူလာတဲ့အခၝကဵတော့ လြတ်လပ်ရေးကို အဓြန်ႛရြည်ဖိုႛနဲႛ လြတ်လပ်ရေး တည်ူမဲဖိုႛ လြတ်လပ်ရေး အရသာခံစားိံိုင်ဖိုႛအတြက် ဒၝလေးတေကြိုပဲ တောင့်တလိုခဵင်တာပၝပဲခင်ဗဵ။"

ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ ခိုံြစ်က နယ်ခဵဲႛအဂဿလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကနေ လြတ်ေူမာက် လာခဲ့ပေမယ့် ူမန်မာူပည်သူလူထုဟာ စစ်အာဏာရြင် လက်အောက်မြာ ဆက်လက် ကဵရောက် နေတာေုကာင့် ဒုတိယေူမာက်လြတ်လပ်ရေးအတြက် ူမန်မာူပည်သူတြေ ဆက်လက်တိုက်ပြဲဝင်ရအုံးမယ်လိုႛ ိံိုင်ငံရေးလေ့လာသူတေကြ သုံးသပ်ေူပာဆို နေုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။