၆၁ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနားတြေ ရန်ကုန်မြာကဵင်းပ

၆၁ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛမြာ အင်အယ်ဒီပၝတီက တိုင်းူပည်ရဲႛ ယိုယြင်းပဵက်စီး နေတဲ့ အေူခအနေတေကြနေ ူပန်မတ်လာဖိုႛ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အင်အယ်ဒီပၝတီနဲႛ ပူးပေၝင်း ဆောင်ရြက်ဖိုႛ တောင်းဆိုလိုက်ပၝတယ်။

2009.01.04
NLD_61st_Ind_day_305px.jpg ၆၁ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႚ အခမ်းအနား အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ရုံးတြင် ကဵင်းပနေစဉ်။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
(Courtesy Photo: NLD-LA)

ဒီကနေႛမြန်းလြဲပိုင်းက ရန်ကုန်္ဘမိြႚ အင်အယ်ဒီ ပၝတီ ရုံးခဵြပ်မြာ ကဵင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမြာ ခုလို ေုကညာခဵက်ထုတ်္ဘပီး တောင်းဆိုလိုက်တာပၝ။ ပၝတီေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက တောင်းဆိုထားတာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဦးဉာဏ်ဝင်း။    "ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ လက်ရြိူဖစ်ပဵက်နေတဲ့ စီးပြားရေး၊ ိံိုင်ငံရေးကိင်္စတေကြို ေူပလည်ဖိုႛဆိုရင် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ်က ထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ ေုကညာခဵက် အမြတ် ၁၈ အရ ူပည်သူႛလြတ်တော် ခေၞယူကဵင်းပမယ်၊ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို ူပန်လည်သုံးသပ်၊ ူပြူပင်မယ်၊ အဲဒီနေရာမြာ အားလုံးပၝဝငိံိုင်တဲ့ဟာမဵိြး ူဖစ်ရမယ်။ ဒၝကိုဆောင်ရြက်ဖိုႛ တောင်းဆိုပၝတယ်။ နောက်သီးူခားတောင်းဆိုခဵက်အနေနဲႛတော့ ဦးတင်ဦး၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၊ ဦးခြန်ထြန်းဦး၊ မင်းကိုံိုင် အစရြိတဲ့ ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားတြေ လြတ်ပေးဖိုႛနဲႛ ရြေးကောက်ပြဲမြာ အိံိုင်ရ္ဘပီးတော့ ဖဵက်သိမ်းခံရတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပၝတီတေကြိုလည်း ူပန်လည်ဖြဲႛစည်းပေးဖိုႛဆို္ဘပီး တောင်းဆိုထားပၝတယ်။"

ဒီကနေႛထုတ်ူပန်တဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ လြတ်လပ်ရေး ဋ္ဌကိြးပမ်းမြ သမိုင်းေုကာင်းမဵားနဲႛ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေး ူဖစ်ပေၞတိုးတက်မူတေကြိုလည်း ဖေၞူပထားပၝတယ်။ အခမ်းအနားကို ိံိုင်ငူံခား သံတမန်မဵား၊ စီအာပီပီ အဖြဲႛဝင်မဵား၊ တိုင်းရင်းသား ပၝတီမဵားက ခေၝင်းဆောင်မဵား၊ ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေး သမားဋ္ဌကီးမဵား အပၝဝင် အင်အယ်ဒီပၝတီဝင် စုစုပေၝင်း ၁၀၀၀ နီးပၝး တက်ရောက်ုကပၝတယ်။ လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနားအ္ဘပီးမြာ အင်အယ်ဒီ ပၝတီဝင်လူငယ်တေရြဲႚ ကဵပန်းစကား ေူပ္ဘာပိြင်ပြဲလည်း ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။

အာဏာပိုင်တေကြ ပၝတီရုံးပတ်ဝန်းကဵင်မြာ လုံူခံြရေး တင်းတင်းုကပ်ုကပ် ခဵထားသလို စစ်ကားတေနြဲႛ အင်အယ်ဒီ ရုံးရြေႚက ူဖတ်္ဘပီး အင်အားူပတာလည်း ရြိတယ်လိုႛ မဵက်ူမင် သက်သေတဦးက ခုလိုေူပာပၝတယ်။

မဵက်ူမင်သက်သေတဦး။    "ယုဇန ပလာဇာထောင့်နဲႛ ဟိုဖက် စာသင်ကေဵာင်းထဲမြာတော့ အရပ်ဝတ်တြေပေၝ့၊ စြမ်းအားရြင်လိုႛ ထင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်တေအြမဵားဋ္ဌကီးပဲ အူပည့်ထည့်ထားတယ်။ ညနေ ၃ နာရီ ပတ်ဝန်းကဵင်လောက်မြာ ရုံးရြေႚကန္ဘေပီးတော့ လုံထိန်းကား ၁၂ စီးလောက် ူဖတ်သြားတယ်။ ညနေ ၆ နာရီလောက်မြာ အင်းလဵားလမ်းဖက်၊ ကုက္ကိြင်းလမ်းဖက်မြာ လြည့်သြားတာတေရြြိတယ်။"

အလားတူပဲ ၆၁ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အထိမ်းအမြတ် အနေနဲႛ ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေး လုပ်ဖေၞကိုင်ဖက်မဵား အဖဲြႛက သခင်သိန်းဖေရဲႚ နေအိမ်မြာ ဒီကနေႛ မနက်ပိုင်းက အခမ်းအနား ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။ ္ဘဗိတိသ္တွ နယ်ခဵဲႚအစိုးရ အုပ်ခဵြပ်မြအောက်က လြတ်ေူမာက်ခဲ့တာ ၆၁ ိံြစ် ူပည့်ခဲ့ပေမယ့် လြတ်လပ်ရေး ခေၝင်းဆောင်ဋ္ဌကီးတြေ မ္တေွာ်မြန်းခဲ့တဲ့ ခေတ်မြီ တိုးတက်တဲ့ ူပည်ထောင်စု ိံိုင်ငံတော် ူဖစ်လာရမယ့်အစား စစ်အစိုးရ အုပ်ခဵြပ်တဲ့ အောက်မြာ ူပည်သူတရပ်လုံးဟာ လြတ်လပ်ရေး အရသာ ဆုံးရံြးနေရတယ်လိုႛ ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေး လုပ်ဖေၞကိုင်ဖက်မဵားက ဒီကနေႛမြာ ထုတ်ူပန်ေုကညာလိုက်ပၝတယ်။ လက်ရြိ ူမန်မာူပည်ရဲႛ ိံိုင်ငံရေး အေူခအနေတြေ တိုးတက် လာဖိုႛအတြက် အမဵိြးသား ူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေးကို ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖေၞဖိုႛ စစ်အစိုးရကို တိုက်တြန်းတဲ့အေုကာင်း အဖဲြႛရဲႚ အတြင်းရေးမြြး ဦးမင်းလြင်က အာအက်ဖ်အေကို ေူပာပၝတယ်။

ဦးမင်းလြင်။     "လက်ရြိတိုင်းူပည် အေူခအနေအရ ဒီမိုကရေစီ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲဖိုႛ၊ ညီႌြတ်ရေးရဖိုႛလိုတယ်။ ညီႌြတ်မသြာ တိုင်းူပည်ရဲႚ အနာဂတ်ကို ရြေႛသြားလိုႛရမယ်၊ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း တြေႛဆုံဆြေးေိံြး ုကပၝလိုႛ တိုက်တြန်းထားတာ၊ တခဵက်ပေၝ့လေ၊ နောက်တခုက တြေႛဆုံဆြေးေိံြးပြဲလုပိံိုင်ဖိုႛအတြက်ဆိုရင် ိံိုင်ငံရေးအရ ဖမ်းဆီးခဵြပ်ေိံြာင်ထားတဲ့ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတေအြားလုံးကို၊ နေအိမ်တေမြြာ တားဆီးထားတဲ့သူတြေ အပၝအဝင် ခဋ္ဋင်းခဵက်မရြိ လြတ်ပေးပၝလိုႛ ကဵနော်တိုႛက မေတ္ဇာရပ်ခံတာပၝ။"

ဒီေုကညာခဵက်ထဲမြာ ကုလသမဂ္ဂအပၝအဝင် ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဒီအခဵက်တေကြိုပဲ  တိုက်တြန်းနေတာူဖစ်တဲ့အတြက် စစ်အစိုးရအနေနဲႛ လိုက်နာသင့် တယ်လိုႛ ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေးလုပ်ဖေၞကိုင်ဖက်မဵားက မေတ္ဇာရပ်ခံထားခဵက် ပၝဝင်တဲ့အေုကင်း ဦးမင်းလြင်ကေူပာပၝတယ်။

ဦးမင်းလြင်။     "ကမ္တာ့ိံိုင်ငံခေၝင်းဆောင်တေကြ ၁၁၂ ယောက်က ဘန်ကီမြန်းဆီရေးတဲ့ စာတိုႛ ဒၝတေကြို အန်ကယ်တိုႛက ရည်ႌြန်းထားတာပေၝ့လေ၊ နောက်တခၝ အာရမြြာရြိတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တေကြ ဘန်ကီမြန်းဆီရေးတဲ့စာတိုႛ နောက်တခုက ိံိုဘယ် ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး ဆုရြင်တေကြ ရေးတဲ့စာတိုႛ နောက်တခုက ကုလသမဂ္ဂရဲႛ နောက်ဆုံး ဆုံးူဖတ် ခဵက်ပေၝ့ အဲဒီဟာတေကြို ရည်ႌြန်း္ဘပီးတော့ ကမ္တာကတောင် ဝိုင်း္ဘပီးတော့ တိုက်တြန်း တယ်လိုႛ ဒၝေုကာင့် လိုက်နာသင့်တဲ့အေုကာင်း မေတ္ဇာရပ်ခံထားတာပၝ။"

စစ်မြန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအသြင်ကူးေူပာင်းဖိုႛအတြက် စစ်အစိုးရအနေနဲႚ တဦး၊ တဖဲြႛတည်း ဆောင်ရြက်လိုႛမရပဲ အားလုံးပူးပေၝင်း ဆောင်ရြက်ဖိုႛ လိုအပ်တယ်လိုႛ ေုကညာခဵက်မြာ ဖေၞူပထားပၝတယ်။

ူမန်မာ့လြတ်လပ်ရေး တိုက်ပဲမြြာ ကိုယ်တိုင်ပၝဝင်ခဲ့ုကတဲ့ ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေး လုပ်ဖေၞကိုင်ဖက်မဵား အဖဲြႛကို စတင်ဖဲြႛစည်းခဵိန် ကတည်းက လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနားတေကြို ိံြစ်စဉ်ကဵင်းပ ခဲ့တာူဖစ်္ဘပီး ဒီံြစ်အခမ်းအနားကို တက်ရောက်သူ ဧည့်ပရိတ်သတ် ၁၀၀ ကေဵာ် ရြိတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

အင်အယ်ဒီပၝတီက ထုတ်ူပန်တဲ့ ေုကညာခဵက်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ပၝတီေူပာခြင့်ရ ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲႛ စီအာပီပီ အတြင်းရေးမြြး ဦးအေးသာအောင်တိုႛကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သြယ်မေးူမန်း ထားတာကို နားဆငိံိုင်ပၝတယ်။

ဦးတင်အောင်ခိုင်ရဲႛ ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဵက်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။