လာမည့် ညီလာခံတြင် ိံိုင်ငံရေးပၝတီပေၝင်းစုံ ပၝဝင်မည်ဟု ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး ကတိပေးလိုက်သည်ဆိုူခင်း


2006.08.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

ိံြစိံိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး အိံြစ် ၅၀ ေူမာက် အထိမ်းအမြတ် တစိတ်တဒေသအူဖစ်နဲႛ ဖိလိပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး အယ်လ်ဘာတို ႟ိုူမလြို (Alberto Romulo)ဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံ ္ဘမိြႚတော်သစ် နေူပည်တော်ကို သြားရောက်ခဲ့ူပီး ူမန်မာ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟နြဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ တြေႚဆုံခြင့်မရခဲ့ပေမယ့် ူမန်မာူပည်မြာ ဒီမိုကရေစီအလင်းရောင်ကို စစ်အစိုးရရဲ့ ိံိုင်ငံရေး လမ်းႌြန်ရဲ့ အဆုံးမြာ ရေးရေးူမင်ခဲ့ရပၝတယ်လိုႛ မင်္စတာ႟ိုူမလြိုက ေူပာုကားပၝတယ်။

ူမန်မာ စစ်ခေၝင်းဆောင်တေကြ ဒီံြစ် မကုန်ခင် ကဵင်းပမယ့် ညီလာခံမြာ ိံိုင်ငံရေးပၝတီ အုပ်စုပေၝင်းစုံပၝဝင်မယ့် အမဵိြးသားညီလာခံကို ကဵင်းပမြာပၝလိုႛ သူႛကို ကတိပေး ေူပာခဲ့တယ်လိုႛ ူမန်မာူပည်ခရီးစဉ်က ူပန်လာတဲ့ ဖိလိပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးက ဆိုပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ကြ အမဵိြးသားညီလာခံမြာ ိံိုင်ငံရေးဘက်ပေၝင်းစုံ၊ တိုင်းရင်းသား ပေၝင်းစုံပၝဝင်မြာူဖစ်တယ်လိုႛ သူႛကို ကတိပေးေူပာခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛ သံတမန်ရေးနည်းလမ်းပေၝင်းစုံသုံးူပြူပီး ူမန်မာအာဏာပိုင်တြေ ဒီမိုကရေစီ လမ်းူပေူမပုံကို အကောင်အထည်ဖော်လာစေဖိုႛ ုကိြးစားနေပၝတယ်။ ေူပာခဲ့သလိုပဲ သူတိုႛ ေုကညာခဵက်ထြက်လာအောင်တော့ ကဵနော်တိုႛ အတင်းအကဵပ် ေူပာလိုႛမရပၝဘူး။ သူတိုႛအနေနဲႛ စကားနဲႛ မဟုတ်ဘဲ လက်တြေႚလုပ်ူပလိမ့်မယ်လိုႛ မ္တေွာ်လင့်ရပၝတယ်လိုႛ ဖိလိပိုငိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးက ဆိုပၝတယ်။

မင်္စတာ႟ိုူမလြိုက ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အူပသြဘောလုပ်ဆောင်ခဵက်တေထြဲမြာ အာဆီယံ သဘာပတိရာထူးကို အလြည့်ကေဵာ်ခဲ့တာ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက် အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီကို လက်ခံတြေႚဆုံခဲ့ူပီး အောက်တိုဘာ၊ ဒၝမမြဟုတ် ိံိုဝင်ဘာလထဲမြာ ူမန်မာူပည်ကို နောက်တခေၝက်ထပ်လာဖိုႛ ဖိတ်ုကားခဲ့တာလည်း ပၝတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

သူက ိံိုင်ငံတကာက စုပေၝင်းူပီး ဖိအားပေးရင် အူပသြဘော ရလဒ်တေရြလာမယ်လိုႛ သူႛရဲ့ အူမင်ကို ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မင်္စတာ႟ိုူမလြိုဟာ နေူပည်တော်မြာ ူမန်မာ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ြ၊ ဒု ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေး၊ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သူရေ႟မြန်း၊ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးစိုးဝင်းနဲႛ အတြင်းရေးမြြး (၁) ဒု ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်တိုႛနဲႛ တြေႚခဲ့တယ်လိုႛ ခရီးစဉ်အူပီး ထုတ်ူပန်တဲ့ ဖိလိပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဌာနရဲ့ ထုတ်ူပန်ခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဖိလိပိုငိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဟာ ူမန်မာစစ်ခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ကြို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာမြာ ဖိလိပိုငိံိုင်ငံ စီဘူး္ဘမိြႚမြာ ကဵင်းပမယ့် အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံနဲႛ အရြေႚအာရြ ခေၝင်းဆောင်မဵားညီလာခံမြာ လာရောက်တက်ဖိုႛ သမတအာ႟ိုယိုရဲ့ ဖိတ်ုကားခဵက်ကိုလည်း ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ စဉ်းစားမယ်လိုႛ ေူပာခဲ့ေုကာင်း မင်္စတာ႟ိုူမလြိုကဆိုပၝတယ်။

ဖိလိပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဌာနေုကညာခဵက်မြာ ဖိလိပိုငိံိုင်ငံအနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းူပေူမပုံကို အူပည့်အ၀ ထောက်ခံတဲ့အေုကာင်း၊ ူမန်မာူပည်မြာ အမဵိြးသားူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ် ူမန်ဆန်ရေးမြာလည်း ကူညီလိုတဲ့အေုကာင်း ဖိလိပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးက ထုတ်ဖော်ေူပာခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ူမန်မာအစိုးရက ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵုြပ် ခိုဖီအာနန်ကို ူမန်မာိံိုင်ငံလာရောက်လည်ပတ်ဖိုႛ ဖိတ်ထားတယ်လိုႛလည်း ူမန်မာအစိုးရက ေူပာဆိုခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

နေူပည်တော်မြာ စစ်ခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ မတြေႚခင် မင်္စတာ႟ိုူမလြိုဟာ ူမန်မာိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို တြေႚခဲ့ူပီး တူခား ိံြစိံိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကိင်္စတြေ ဆြေးေိံြးခဲ့သလို ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားတေကြို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ ကိင်္စကို ေူပာုကားခဲ့တယ်လိုႛလည်း ဖိလိပိုငိံိုင်ငူံခားရေးဌာန ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီလို ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားအားလုံးကို ူပန်လြတ်ပေးတာဟာ ိံိုင်ငံတော် ူပန်လည်တည်ဆောက်ရေးမြာ ိံိုင်ငံရေးသမားအားလုံးနဲႛ ိံိုင်ငံရေးပၝတီအားလုံး ပၝဝင်တယ်ဆိုတဲ့ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့အခဵက်ကို မီးမောင်းထိုးူပလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛလည်း ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။