စစ်တပ်မဗြိုလ်မြြးတဦး ထိုင်းနယ်စပ်သိုႛ ထြက်ေူပးခိုလြံ


2007.10.04

armed_forces_200px.jpg
ဆ္ဋိံူပ သံဃာိံြင့် လူထုကို တားဆီးိံြိမ်နင်းရန် ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်နေႛက လက်နက်မဵား ကိုင်ဆောင် ူပင်ဆင်နေသော စစ်တပ်ူဖစ်ပၝသည်။ ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ရန်ကုန်္ဘမိြႚမြာ အာဏာပိုင်တေကြ ဆ္ဋိံူပနေတဲ့ သံဃာတော်တေနြဲႛ ူပည်သူတေကြို အုကမ်းဖက် ိံြိမ်နင်းဖိုႛ အတြက် အမိန်ႛပေးႌြန်ုကားတာကို မလိုက်နာလိုတဲ့အတြက် ူမန်မာစစ်တပ်ကနေ ူမန်မာစစ်အရာရြိတဦး ္ဘပီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းက ထိုင်းူမန်မာနယ်စပ်ကို ထြက်ေူပးလာတယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။

ဒီအရာရြိနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ စုံစမ်းသိရတာတေကြို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးကေဵာ်မင်းထြန်းက ဗန်ကောက်္ဘမိြႚကနေ သတင်း စုစည်းတင်ူပထားပၝတယ်။

အထက်အရာရြိဋ္ဌကီးတေကြ ဆ္ဋိံူပ့ကခဵီတဲ့ ရဟန်းသံဃာတေကြို ပစ်ခတိံြိမ်နင်းဖိုႛ အမိန်ႛပေးတာကို မလိုက်နာပဲ ထြက်ေူပးလာတယ်ဆိုတဲ့ ူမန်မာစစ်အရာရြိဟာ ထိုင်းူမန်မာ နယ်စပ်မြာ ရောက်ရြိနေတယ်လိုႛ RFAက ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ၄ ရက်ကတည်းက သတင်းရရြိခဲ့ပၝတယ်။

ကနဦး မီဒီယာသတင်းတေမြြာ အသက် ၄၂ ိံြစ်အ႟ြယ်ရြ္ဘိပီူဖစ်တဲ့ ဗိုလ်မြြး လဝြင်းဟာ ရန်ကုန်က ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးကေဵာင်း ိံြစ်ကေဵာင်းကို ဝင်စီးနင်း္ဘပီး သံဃာရာခဵ္ဘီပီး ဖမ်းဆီးရမဲ့ အမိန်ႛကို မနာခံလိုလိုႛ ထြက်ေူပးခဲ့တာလိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရပ်ကို မိံြစ်္ဘမိြႚလိုႛ တပ်ကရာထူးကို စြန်ႛ္ဘပီး ထြက်ေူပးလာတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ RFAအပၝအဝင် ဗန်ကောက်္ဘမိြႚက ိံိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းတေကြို တြေႚဆုံခြင့် မရပဲ အာရြ႟ုပ်သံ AsiaTV အဖြဲႚတဖြဲႚကိုပဲ မဵကိံြာကို မထင်မရြားဖော်ူပ္ဘပီး မေးူမန်းခြင့် ပေးခဲ့ပၝတယ်။ ဒီ ဗီဒီယို ကော်ပီကို RFAက မနေႛက ရရြိခဲ့ပၝတယ်။ ဒီ႟ုပ်သံမေးူမန်းခန်းမြာ ဗိုလ်မြြး လဝြင်းက အခုလို ေူဖုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဗုဒ္ဌဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲႛ ဘုရားရဲ့ သားတော်တြေ ္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း ဆုတောင်းပြဲ လုပ်နေတာကို လူစုခြဲတာတိုႛ၊ ပစ်တာတိုႛ လုပ်တာကတော့ မကောင်းဘူးလိုႛ ထင်တဲ့အေုကာင်းနဲႛ စိတ်ထဲမြာ မကောင်းေုကာင်း သူက ေူပာပၝတယ်။ တပ်မတော်ဟာ ူပည်သူဘက်က မြန်မြန်ကန်ကန် ရပ်တည်သင့်တယ်လိုႛလည်း ဗိုလ်မြြး လဝြင်းက ေူပာပၝတယ်။ ဗုဒ္ဌဘာသာမြာ ကံ၊ ကံ၏အကဵိြးလိုႛ ဟောထားတဲ့အတိုင်း ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာူဖစ်္ဘပီး၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာူဖစ်မယ်၊ ဒီကိင်္စကိုကဵြးလြန်တဲ့သူတြေ ဘုရား႟ိုက်တာ ခံရမယ်လိုႛလည်း ေူပာသြားပၝတယ်။

ဗိုလ်မြြးနာမည်ကို မီဒီယာတေမြြာ ဗိုလ်မြြး လဝြင်းလိုႛ ဖော်ူပပေမဲ့ သူႛလုံူခံြရေးအရ နာမည်ရင်းကို ေူပာင်းထားတယ်လိုႛ လက်ခံထားတဲ့ အဖြဲႚအစည်းက ခေၝင်းဆောင်က RFAကို ေူပာူပပၝတယ်။

ဗိုလ်မြြး လဝြင်းဟာ ူမန်မာ့တပ်မတော် ထောက်လြမ်းရေးတပ်ကူဖစ်္ဘပီး ရန်ကုန်ေူမာက်ပိုင်းမြာ တာဝန်ကဵတယ်လိုႛလည်း သတင်းတေမြြာ ဖော်ူပပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး ခင်ႌြန်ႛလက်ထက် ထောက်လြမ်းရေးလား၊ လက်ရြိ စစ်အစိုးရရဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံူခံြရေးတပ်ကလား ဆိုတာတေလြည်း ကြဲကြဲူပားူပားမသိရပၝဘူး။ လက်ရြိ အရေးအခင်းမြာ ိံြိမ်နင်းဖိုႛ အမိန်ႛပေးခဲ့တာဆိုတဲ့အခဵက်ကို ထောက်ရင် လက်ရြိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံူခံြရေးတပ် ရန်ကုန်ေူမာက်ပိုင်း ခ႟ိုင်မြာ တာဝန်ကဵတဲ့ နယ်ေူမမြြးူဖစ်ဖိုႛရြိတယ်လိုႛ ရန်ကုန် ိံိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ေူပာဆိုပၝတယ်။ နောက်တခဵက်က သူနဲႛ အတူ ၁၇ ိံြစ်အ႟ြယ် သားတယောက်အတူ ထြက်ေူပးလာခဲ့္ဘပီး ဇနီးနဲႛ ကဵန်မိသားစုကတော့ ရန်ကုန်မြာ ကဵန်ရစ်ေုကာင်း၊ သူတိုႛလုံူခံြရေးကိုလည်း ဆေမြဵိြးနီးစပ်တဲ့ အရာရြိဋ္ဌကီးတဦးက စောင့်ရြောကိံိုင်လိုႛ မပူပန်ေုကာင်းလည်း သတင်းစာတေမြြာ ရေးသားတာလည်း တြေႚရပၝတယ်။

ဒီဗိုလ်မြြးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံအေူခစိုက်တဲ့ သတင်းဌာနတေနြဲႛ ထိုင်းသတင်းဌာနတေကြတော့ ဗိုလ်မြြး လဝြင်းဟာ လက်ရြိ သံဃာ့အရေးအခင်းမြာ စစ်အစိုးရဘက်က ထြက်ေူပးခိုလံလြာတဲ့ အဆင့်အူမင့်ဆုံး တပ်မတော်အရာရြိတဦးလိုႛ ဖော်ူပုကပၝတယ်။ ဒ့ၝပေမဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စဉ်နဲႛ မိခင်တပ်ရင်းစတာတေကြိုတော့ ဖော်ူပတာမရြိပၝဘူး။

ဗိုလ်မြြးလဝြင်းဟာ နော်ဝေိံိုင်ငံ ဒၝမမြဟုတ် ဆီဒြငိံိုင်ငံမြာ ဒုက္ခသည်အူဖစ် ခိုလြံခြင့်တောင်းခံမယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ဒီအခဵက်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛ နော်ဝေသံ႟ုံးကို RFAက စုံစမ်းရာမြာ အေုကာင်းူပန်တာ မရြိသေးပၝဘူး။

ဒၝပေမဲ့ အတိုက်အခံ အဖြဲႚအစည်းတခဵိြႚနဲႛ နယ်စပ်အသိုင်းအဝိုင်းက အဖြဲႚအစည်းတခဵိြႚကတော့ ဗိုလ်မြြး လဝြင်း ထြက်ေူပးလာတာကို သံသယရြိုကပၝတယ်။ RFAအနေနဲႛကတော့ ဒီအခဵက်တြေ မြန်မြန်ကန်ကန် အတိအကဵ သိဖိုႛ လက်ခံထားတဲ့ နယ်ေူမခံ အဖြဲႚအစည်းကို ဒီလ ၂ ရက်နေႛကတည်းက အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် ဆက်သြယ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုအခဵိန်အထိ တြေႚဆုံမေးူမန်းခြင့်မရခဲ့ပၝဘူး။

ူမန်မာစစ်တပ်က ဗိုလ်မြြး လဝြင်း ထိုင်းနယ်စပ်ကို ထြက်ေူပးလ္ဘာပီး ဘက်ကူးေူပာင်းခဲ့တဲ့အေုကာင်း RFAမြ ဦးကေဵာ်မင်းထြန်းက သတင်းပေးပိုႛထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။