စစ်အစိုးရရဲႚ ူပည်သူႚဆ္ဋိံခံယူပြဲနဲႚ ပၝတီစုံရြေးကောက်ပြဲအပေၞ ူပည်တြင်း/ူပည်ပက အူမင်မဵား


2008.02.10

convention_200px.jpg
ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ ရေးဆြဲရန် ူမန်မာ စစ်အစိုးရက ကဵင်းပနေသော အမဵိြးသား ညီလာခံ အစည်းအဝေးတခု ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

လာမယ့် ၂၀၁၀ ခိုံြစ်မြာ ပၝတီစုံရြေးကောက်ပြဲ ကဵင်းပမယ်ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရရဲႚ ေုကညာခဵက်အပေၞ ူပည်တြင်း/ူပည်ပ ိံိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝန်းက သံသယဋ္ဌကီးမားနေသလို ဒၝဟာ အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ရမယ့် အခြင့်အလမ်းတရပ်လိုႛ ူမင်သူတေလြည်း ရြိနေေုကာင်း ရိုက်တာသတင်းက ဖေၞူပလိုက်ပၝတယ်။

စစ်ဖက်နဲႛအရပ်ဖက်ကကိုယ်စားလြယ်တေပြၝဝင်တဲ့ အေူခခံဥပဒေ မူုကမ်း ရေးဆြဲရေးအဖြဲႛက ရေးဆြဲနေတဲ့ ဥပဒေမူုကမ်းဟာ မုကာခင်မြာ ္ဘပီးစီးတော့မြာမိုႛ ဒီံြစ် မေလထဲမြာ ဖြဲႛစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံမူုကမ်းအပေၞ ူပည်သူႚဆ္ဋိံခံယူပြဲ ူပလြုပ်္ဘပီး ၂၀၁၀ ခိုံြစ်မြာ အထြေထြေရြေးကောက်ပြဲ ကဵင်းပမယ်လိုႛ စစ်အစိုးရက ္ဘပီးခဲ့တဲ့ စနေနေႛက ရုပ်ူမင်သုံကားကနေ ေုကညာသြားခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ရြေးကောက်ပြဲမြာ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႛခဵြပ်ကို ပၝဝင်ခြင့် ူပြ/မူပကြိုတော့ ရြင်းရြင်း လင်းလင်း မသိရသေးပၝဘူး။ အဖြဲႛခဵြပ်ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံကဵင်းပမလဲ မေူပာတတ်ေုကာင်း ရိုက်တာသတင်းကို ေူပာပၝတယ်။

္ဘဗိတိနိံိုင်ငံအေူခစိုက် ဘားမားကင်ပိန်း ယူကေ က စစ်အစိုးရရဲႚ ေုကညာခဵက်ဟာ လြည့်စားခဵက် မ္တွသာူဖစ်္ဘပီး ဒီမိုကရေစီအသြင်ကို မဆောင်ဘူးလိုႚေူပာလိုက်ပၝတယ်။ ဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို ရက်ရက်စက်စက် ေူခမြန်းခဲ့လိုႛ စီးပြားရေးပိတ်ဆိုႛတာတေနြဲႚ ရင်ဆိုင်နေရခဵိန်မြာ အခုလိုေုကညာတာဟာ တိုက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ဘူးလိုႛလည်း ေူပာလိုက်ပၝတယ်။ ္ဘဗိတိနိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဌာနကတော့ စစ်အစိုးရ ေုကူငာခဵက်ကို သတိနဲႛဋ္ဌကိဆြိုလိုက်္ဘပီး စစ်မြန်တဲ့ အမဵိြးသားရင်ုကားစေ့ရေး တကယ်ူဖစ်လာဖိုႛအတြက် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတြေ ူပန်လြတ်ဖိုႛ လိုအပ်ေုကာင်း တောင်းဆိုလိုက်ပၝတယ်။

လမ်းဘေးစေဵးသည် တဦးကလည်း အရေးဋ္ဌကီးတာက အဓိကပၝတီတြေ ပၝဝင်ခြင့်ရဖိုႛ လိုပၝတယ်လိုႛ ရိုက်တာသတင်းကိုေူပာပၝတယ်။ အ္ဘငိမ်းစားအစိုးရအရာရြိ တယောက်ကတော့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ တယောက်အတြက် နေစရာလေး တနေရာရသြားသလိုပၝပဲ၊ စိတ်တိုင်းကဵ ရြေးခဵယ်ထားတဲ့ အိမ်တော့မဟုတ်ဘူးပေၝ့၊ ဒၝပေမဲ့ အကာအကြယ်တော့ ရမြာပၝလိုႛ ဆိုလိုက်္ဘပီး အနည်းဆုံး ညြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ လောက်တော့ မ္တေွာ်လင့ိံိုင်တာပေၝ့၊ အခုအတိုင်းထက်စာရင်တော့ အမဵားဋ္ဌကီး ပိုကောင်းပၝတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။ အ္ဘငိမ်းစားပၝမောက္ခ တဦးကလည်း မိတဲ့ူမင်းပေၞသာ တက်စီးလိုက်ပၝ၊ ္ဘပီးတော့မြ ပိုကောင်းတဲ့ူမင်းကို ရြာုကရမြာပဲလိုႚဆိုပၝတယ်။ သူက ဆက်လက်္ဘပီး ရြေးကောက်ပြဲမြာ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် ပၝဝင်သင့်တယ်၊ တကယ်လိုႛ ရြေးကောက်ပြဲကို သပိတ်မြောက်ရင်တော့ လက်ရြိအနေအထား အတိုင်းပဲ နောက်ထပ် ိံြစ်သုံးလေးဆယ် ထပ်ုကာသြားလိမ့်မယ်လိုႚ ေူပာဆိုေုကာင်း ရိုက်တာသတင်းက ဖေၞူပပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ စေဵးသည် တယောက်က အေပီသတင်းကို ေူပာုကားရာမြာတော့ သူႚအနေနဲႛ ဆ္ဋိံခံယူပြဲကို စိတ်မဝင်စားေုကာင်း၊ ဘာအေူဖထြက်မယ်ဆိုတာ သိုက္ဘပီးသားူဖစ်ေုကာင်း ေူပာလိုက်ပၝတယ်။ လူအတော်မဵားမဵားကလည်း ဆ္ဋိံခံယူပြဲဟာ စစ်အစိုးရလုပ်နေကဵ အတိုင်း သူတိုႛမူဝၝဒကို ထောက်ခံပၝေုကာင်း လူစုလူဝေးနဲႛ ူပသခိုင်းတာမဵိြးပဲ ူဖစ်လိမ့်မယ်လိုႛ ထင်ူမင်နေုကတယ်လိုႛ အေပီသတင်းက ဆိုပၝတယ်။

အစိုးရသတင်းစာမြာ ဖေၞူပခဲ့တဲ့ အေူခခံဥပဒေရဲႚ အဓိကစည်းမဵဉ်းတခဵိြႚမြာ အရပ်သားအစိုးရကို ဘယ်လိုအာဏာ လြဲေူပာင်းပေးမယ်ဆိုတာ မပၝဝင်သလို တိုင်းရင်းသား လူမဵိြးစုတေကြို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ခဵြပ်ရေးအာဏာ ပိုပေးဖိုႚလည်း ဖေၞူပမထားပၝဘူး။ စစ်တပ်အဋ္ဌကီးအကဲဟာ တိုင်းူပည်မြာ အာဏာအရြိဆုံးူဖစ်္ဘပီး အဓိက ဝန်ဋ္ဌကီးရာထူးတေကြို ခန်ႚအပိံိုင်တဲ့အူပင် အရေးပေၞအေူခအနေတေမြြာ ိံိုင်ငံတော်အာဏာကိုလည်း တရားဝင်လြဲေူပာင်းယူခြင့်ရြိပၝတယ်။ ပေၞပေၝက်လာမယ့် ပၝလီမန် အသစ်မြာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလြယ် ၂၅ ရာခိုငိံြန်းပၝဝင်မြာူဖစ်္ဘပီး ပၝလီမန်ဆုံးူဖတ်ခဵက်တေကြို ပယ်ခဵိံိုင်တဲ့ အာဏာလည်းရြိပၝတယ်။ အုပ်ခဵြပ်ရေးမြာ ိံိုင်ငူံခားသားနဲႚ အိမ်ထောင်ူပသြူမည်သူမဆို ပၝဝင်ခြင့်မရြိလိုႚ ကန်ႚသတ်ထားတာဟာလည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ရည်ရြယ်တယ်လိုႚ ယုံုကည်နေုကတယ်လိုႚ ရိုက်တာသတင်းက ဆိုပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။