အရြေႚေူမာက်တိုင်းမြြးိံြင့် ဝလက်နက်ကိုင်အဖြဲႚ သဘောတူညီမမြရ

၂၀၁၀ ူပည့ိံြစ်ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ပၝဝင်ရေးအတြက် အပစ်အခတ်ရပ် အဖြဲႚတခုူဖစ်တဲ့ ဝဒေသအဖြဲႚ ပၝဝငိံိုင်ဖိုႛ အရြေႚေူမာက်ပိုင်း တိုင်းမြြးက ဝဒေသကို ၄ ရက်ုကာလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ သဘောတူညီခဵက် မရခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။

2008.12.31
wa_soldiers_305px.jpg ရြမ်းူပည်နယ်ေူမာက်ပိုင်း ကဵိြင်းတုံ ေူမာက်ဖက် ေ႟ဋ္ဌြတိဂံနယ်ေူမရြိ ပန်ဆန်းတြင် နအဖ စစ်အစိုးရိံြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော ဝ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖြဲႚမဵားကို တြေႚရသော မြတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

၂၀၁၀ ူပည့ိံြစ်ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ပၝဝင်ရေးအတြက် အပစ်အခတ်ရပ် အဖြဲႚတခုူဖစ်တဲ့ ဝဒေသအဖြဲႚ ပၝဝငိံိုင်ဖိုႛ အရြေႚေူမာက်ပိုင်း တိုင်းမြြးက ဝဒေသကို ၄ ရက်ုကာလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ သဘောတူညီခဵက် မရခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။

လာရိြးအေူခစိုက် အရြေႚေူမာက်ပိုင်း တိုင်းမြြး ဗိုလ်ခဵြပ် အောင်သန်းထြတ်ဟာ ရြမ်းူပည်ေူမာက်ပိုင်း ပန်ဆမ်းဒေသမြာရြိတဲ့ UWSA ဝူပည် သြေးစည်းညီညြတ်ရေးတပ်က ခေၝင်းဆောင်ပိုင်းနဲႛ ရက်အတန်ုကာ လာရောက်ဆြေးေိံြးခဲ့တယ်လိုႛ ပန်ဆမ်းကလာတဲ့ သတင်းတေအြရ သိရပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ ဝဖက်က လိုလားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခဵြပ်ခြင့်ရ နယ်သတ်မြတ်ရေးကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ သဘောထား ညၟိံြိင်းလိုႛ မရတဲ့အတြက် မအောင်ူမင်ပဲ ူပန်သြားရတယ်လိုႛ နယ်ခံတေကြ ေူပာပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဖြဲႚစည်းပုံအရ တောင်ေူမာက် ၂ ူခမ်းကြဲနေတဲ့ ဝနယ်တေကြို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခဵြပ်ခြင့်ရ ၂ နယ်လုံး မပေးိံိုင်တဲ့အတြက် သဘောတူညီမမြရပဲ ူဖစ်နေတာလိုႛ ဆိုပၝတယ်။ အေူခခံအားူဖင့် ေူမာက်ပိုင်း တ႟ုတ်နယ်စပ် ပန်ဆန်းဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခဵြပ်ခြင့်ပေးပေမဲ့ စီးပြားရေးအေူခကဵနေတဲ့ တောင်ပိုင်း ထိုင်းနယ်စပ်က ဝနယ်ကိုတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရဖက်က မပေးလိုဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။

ဒီသတင်းနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဒီအေုကာင့် လေ့လာနေတဲ့ ရြမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ်က ဦးခြန်ဆိုင်းက အခုလို သုံးသပ်ပၝတယ်။

ဦးခြန်ဆိုင်း      ။ “ အခုအေူခအနေက ဝဖက်က တောင်းထားတာကတော့ တ႟ုတ်နယ်စပ်နဲႛ နောက်္ဘပီးတော့မြ ဒီ ထိုင်းနယ်စပ် ိံြစ်နေရာကို တောင်းထားတာပေၝ့ဗဵာနော်။ ဒၝပေမဲ့ ဒီထိုင်းနယ်စပ်ဖက်ကိုတော့ နအဖက မပေးဘူး၊ သူကတော့ တ႟ုတ်နယ်စပ်မြာ ရြိတဲ့ ၆္ဘမိြႚနယ်ကို သူပေးတယ်၊ ဒီ ၆္ဘမိြႚနယ်ကို ပေးတဲ့အထဲမြာလည်း သူက ူင်္ပံနာ ူပန်ူဖစ်ူပန်တယ်။ ဒီ ဝထဲမြာ ရြိနေတဲ့ ဒ္ဘီမိြႚနယ်ကို နအဖကန္ဘေပီးတော့မြ မိုင်းယန်း္ဘမိြႚနယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ူဖစ်တယ်၊ ဒီဥင်္စာတော့ မပေးိံိုင်ဘူး၊ ဒၝပေမဲ့ ခင်ဗဵားတိုႛကိုတော့ အရင်တုန်းက နအဖက သိမ်းထားတဲ့ နက်မန်းဆိုတဲ့ ္ဘမိြႚနယ်ကို ပေးမယ်လိုႛ အဲလို ေူပာတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့လည်း ဝဖက်က မကေဵနပ်ဖူးလိုႛ သူတိုႛ ေူပာပၝတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛတုန်းဆိုတော့ မိုင်းပေၝက်ဆိုတဲ့နယ်ကို သူတိုႛ ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုလိုႛရြိရင်တော့ မုန်လအဖြဲႚနဲႛ ဆက်တဲ့ ုကားခံနယ်ေူမတခုကို သူတိုႛ လက်လြတ်ဆုံးသြားမြာ ူဖစ်တယ်။ ဒီလိုမဵိြး လက်လြတ်႟ံြးသြားမယ် ဆိုလိုႛရြိရင်လည်း ိံြစ်ဖြဲႚစလုံးကို သူတိုႛ တဖြဲႚခဵင်း ခေဵမြန်းိံိုင်တယ်ပေၝ့၊ အဲဒၝေုကာင့်မိုႛ ဒီကိင်္စကို သူတိုႛ လက်မခံိံိုင်ဘူးလိုႛ ေူပာပၝတယ်။ ”

စစ်အစိုးရ ိံိုင်ငံရေးလမ်းညြန် ၇ ခဵက်အရ ေ႟ြးကောက်ပြဲက ကဵင်းပဖိုႛ ူပင်နေတာေုကာင့်၊ ရေရြည် သဘောထား မကိုက်ညီခဲ့ရင် ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာဟာ စစ်ရေးအရ ေူပာင်းိံိုင်တဲ့အလားလာရြိတယ်လိုႛ သုံးသပ်ုကတာ ရြိပၝတယ်။ ဒီအခဵက်ကိုလည်း ဦးခြန်ဆိုင်းက အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ဦးခြန်ဆိုင်း      ။ “ အခု သူတိုႛ ၁၉၉၀ကို ုကည့်လိုက်မယ် ဆိုလိုႛရြိရင် အဲဒီအခဵိန်တုန်းက ဝတိုႛ၊ ကိုးကန်ႛတိုႛ၊ ဒီမုန်လတိုႛဆိုတာ မပၝပၝဘူး၊ အဲဒီတုန်းကလေ။ ၁၉၈၈မြာ သူတိုႛ ေ႟ြးကောက်ပြဲ ဥပဒေကို ေုကညာလိုက်တဲ့အခၝမြာ သူတိုႛ အနက်ရောင်နယ်ေူမမြာ ရြိနေတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူတိုႛ မပၝဘူး။ ဒီတခေၝက်လည်း သူတိုႛက အဲဒီလိုမဵိြး မပၝဘူးလိုႛ ေူပာမယ်ဆိုလိုႛရြိရင်လည်း သူတိုႛဟာ အနက်ရောင် သိုႛမဟုတ် အညိြရောင်နယ်ေူမထဲမြာ ပၝသြားဖိုႛ လမ်းရြိပၝတယ်။ ”

“နအဖဖက်ကနေ ခုထိ ေ႟ြးကောက်ပြဲဥပဒေကို မေုကညာသေးတဲ့ အေုကာင်းကလည်း ဒီအေုကာင်းတခုက ပၝတယ်လိုႛ ယူဆရပၝတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ ဒီေ႟ြးကောက်ပြဲ ဥပဒေကို ေုကည္ဘာပီဆိုလိုႛရြိရင် ဘယ်္ဘမိြႛနယ်တေဟြာ ဒီ မဲဆ္ဋိံနယ်တြေ ူဖစ်တယ်ဆိုတာ ေုကညာရမြာကိုး။ အခု အေူခအနေကို ုကည့်မယ်ဆိုလိုႛရြိရင်တော့ သူတိုႛ အခဵင်းခဵင်းက ရန်စောင်နေတဲ့ အေူခအနေမြာ ရြိနေတဲ့ အခၝကဵတော့ ဒီကိင်္စဟာ အထိမခံတဲ့ အေူခအနေမြာ ရြိနေပၝတယ်။ ပေၝက်ကြဲမယ် ဆိုလိုႛရြိရင်လည်း ပေၝက်ကြဲဖိုႛ လြယ်တဲ့ အေူခအနေပဲ ူဖစ်ပၝတယ်။ ”

UWSA ခေၝင်းဆောင်တေဟြာ လက်နက်နဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးလဲလြယ်ဖိုႛ အရင်က အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် ူငင်းဆိုထား္ဘပီး ၁၉၉၉ ခိုံြစ်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခဵြပ်ခြင့်ရ ဝူပည်ထူထောင်ဖိုႛ တိုက်ပြဲဝင်နေသူတြေ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဝတပ်တေအြနေနဲႛ လက်နက်ကို စြန်ႛလြတ်မြာ မဟုတ်ပေမဲ့ ၂၀၁၀ ူပည့ိံြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲကိုတော့ စဉ်းစားမယ်လိုႛ ္ဘပီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်း ဦးပေၝက်ယူရီးက ေူပာခဲ့ဖူးပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။