သံဃာ့သပိတ် လူထုလည်း အထိုက်အလေဵာက် ပၝဝင်လာူခင်း


2007.09.20

monks_rain_200px.jpg
စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်နေႛက မိုးသဲသဲုကားမြ ဇြဲနပဲူဖင့့်ကခဵီနေသော သံဃာမဵားူဖစ်ပၝသည်။ ထိုနေႛက သံဃာ အပၝး ၁၂၀၀ခန်ႛ စီတန်း လြည့်လည်ခဲ့ုကသည်ဟု သိရပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ေ႟တြိဂုံဘုရားမြာ စက်တင်ဘာ ၂၀ရက် ဒီကနေႛ နေႛလည်ပိုင်းကစ္ဘပီး သံဃာတော် အပၝး ၁၂၀၀ ခန်ႛ စုဝေးကာ ကံဆောင်ပြဲ စတင်ခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနောက် ေ႟တြိဂုံဘုရားကနေ ဆူးလေဘုရားကို မိုးသဲသဲ႟ြာနေတဲ့ုကားကနေ သံဃာတော်အပၝး ၇၀၀ ခန်ႛ့ကခဵီခဲ့ ုကပၝတယ်။ သံဃာတြေ့ကခဵီုကစဉ်မြာ အလူံပဘုရားလမ်းမြာရောက်နေတဲ့ ္ဘမိြႚခံတယောက်က အခုလို ေူပာဆိုပၝတယ်။

“ဒီနေႛ အလူံပဘုရားလမ်းအတိုင်းနဲႛ ဆူးလေဘုရားဖက်ကို တက်သြားတယ်လေ။ ၃ပၝးတတြဲနဲႛ့ကခဵီုကတာ၊ ကဵနော်ထင်တယ် အပၝး ၇၀၀ လောက်ရြိမယ်ထင်တယ်။ ထူးူခားတာတခုက လမ်းဘေးကနေ လူငယ်တေကြ လက်ခဵင်းခဵိတ်္ဘပီး အကာအကြယ်ပေး လိုက်သြားတာ တြေႚရတယ်။ လက်ခဵင်းခဵိတ်္ဘပီးပၝလာတဲ့ ကလေးတေကြတော့ အူပည့်ပဲခင်ဗဵ။ ထိပ်ဆုံးကန္ဘေပီးတော့ အဆုံးထိ ိံြစ်ဖက်စလုံးမြာပၝတယ်။ လူငယ်တေဟြာ တခဵြိႚ ကလေးမလေးတေဆြိုရင် ဂဵင်းစကပ်တေနြဲႛတောင် ပၝတယ်။ ဆရာတော်တြေ့ကလာတဲ့ အခဵိန်မြာ မိုးက အတော်သည်းဋ္ဌကီးမည်းဋ္ဌကီး႟ြာပၝတယ်။ ဆရာတော်တေမြြာ သကဿန်းတေလြည်း ႟ြဲစို္ဘပီးတော့ ဘေးကဝန်းရံလာတဲ့ ကလေးတေနြဲႛ ဆူးလေဘုရားအတိုင်းခဵီတက်သြားပၝတယ်။”

အခုလို သံဃာတော်တြေဘေးက ဝန်းရံခဲ့ုကတဲ့လူငယ်တေဟြာ ၈၈မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားမဵားနဲႛ ရန်ကုန်အရြေႚပိုင်းတက္ကသိုလ်က ကေဵာင်းသား ၅၀၀ခန်ႛလိုႛ သိရပၝတယ်။ အဲဒီ ရန်ကုန်အရြေႚပိုင်းတက္ကသိုလ်က ကေဵာင်းသားတေဟြာ ဒီကနေႛေူဖဆိုဖိုႛရြိတဲ့ စာမေးပြဲကို ေူဖဆိုူခင်းမရြိပဲ သပိတ်မြောက်ထြက်လာခဲ့္ဘပီး သံဃာတော်တေကြို ဝန်းရံကူညီခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။ ဆူးလေတဝိုက် သံဃာတော်တြေ ရောက်ရြိစဉ် ူမင်ကြင်းကိုတော့ ရန်ကုန်္ဘမြိႚခံတယောက်က အခုလိုေူပာူပခဲ့ပၝတယ်။

“ကဵနော်စူမင်တဲ့အခဵိန်မြာ ဘုန်းဘုန်းတေအြကုန်လုံးက သံစေဵးဖက်ကနေ တက်လ္ဘာပီး တော့ ဗိုလ်ခဵြပ်စေဵးရြေႚကနေ ဝင်လာတယ်။ Traders က ူဖတ်္ဘပီးတော့ ဆူးလေဖက်ကို ခဵီတက်သြားုကတယ်။ ဆူးလေပေၞကို ရောက်တဲ့အခၝ ဘုန်းဘုန်းတေကြ မေတ္ဇာသုတ်တြေ ႟ြတ်ဆိုုကတယ်။ အဲဒီအခဵိန်မြာ လူထုပရိသတ်က အမဵားဋ္ဌကီးူဖစ်သြား္ဘပီးတော့ ဘုန်းဘုန်းတြေ ူပန့်ကလာမဲ့အခဵိန်မြာ အောက်ကနေစောင့်္ဘပီးတော့ လက်ခဵင်းယြက်္ဘပီး ကာပေး ထားတယ်။ ကာပေးတဲ့ လူထုအင်အားကတော့ ၇၀၀-၈၀၀ လောက်ရြိမယ် ဟိုဖက်တူခမ်းထဲကိုပေၝ့၊ ဒၝပေမဲ့ အကုန်လုံးုကည့်တဲ့ပရိသတ်က သောင်းခဵီသြား္ဘပီ။ အဲဒီူမင်ကြင်းက တအားကို မဵက်ရည်ကဵစရာ ကောင်းတယ်၊ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ ဒီနေရာမြာ ကဵနော်တိုႛတခဵိန်တုန်းက သြေးေူမကဵသြားတဲ့နေရာလေ၊ ၈၈တုန်းကပေၝ့။ ္ဘမိြႚတော်ခန်းမဖက်မြာ ရြိတဲ့ဝန်ထမ်းတေအြားလုံးက အနီးဆုံးထြက်ုကည့်လိုႛရတဲ့ ဝရန်တာဘက်က ထြက်ုကည့်ုကတယ်လေ။ အဲဒီဝန်ထမ်းတေအြားလုံးက အကုန်လုံး လက်ခုပ်တြေ တီးုကတယ်၊ ္ဘမိြႚတော်ခန်းမက ဝန်ထမ်းတြေပေၝ့နော်။”

လက်ရြိအေူခအနေတေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး ရန်ကုန်္ဘမိြႚတနေရာမြာရြိနေတဲ့ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသူ မနီလာသိန်းက ကေဵာင်းသားလူငယ်တြေ၊ သံဃာတြေ တနေႛတူခား ပိုမိုပူးပေၝင်းလာတာကို ဋ္ဌကိဆြိုေုကာင်းနဲႛ ၈၈မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသူတြေ၊ ကေဵာင်းသားတေအြနေနဲႛ သံဃာတေနြဲႛ ဆက်လက်ပူးပေၝင်းမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

“အခုကဵမတိုႛိံိုင်ငံမြာ လက်ရြိူဖစ်ပေၞနေတဲ့ အခက်အခဲ အကဵပ်အတည်းတေကြို ဆရာတော်၊ သံဃာတော်တေကြနေ ပထမဦးဆုံး စတင်ဦးဆောင်္ဘပီး လုပ်ဆောင်နေတယ်ပေၝ့နော်။ အခုဆိုလိုႛရြိရင် သံဃာတော်တေဟြာ ကေဵာင်းသားူပည်သူတေအြားလုံးကို လိုက်ပၝခြင့်ပေးလိုက်တယ်ပေၝ့နော်။ လိုက်ပၝခြင့်ပေးလိုက်တဲ့အခၝမြာ ၈၈မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသူ၊ ကေဵာင်းသားတြေရော နောက်ထပ် မဵြိးဆက်သစ်ကေဵာင်းသူ၊ ကေဵာင်းသားတြေ အပၝအဝင်ပေၝ့နော်၊ ူပည်သူတေကြ ဘေးကနေ ဝန်းရ္ဘံပီးလိုက်ပၝနေတာကို တြေႚရတယ်ပေၝ့နော်၊ နောက်ထပ်လည်း ကဵန်တဲ့မဵြိးဆက်လူငယ်တြေ၊ ကေဵာင်းသားတြေ အူပင်ပေၝ့နော် ူပည်သူတေကြ ထပ်မ္ဘံပီး နောက်ရက်တေမြြာ ဆရာတော်သံဃာတော်တေနြဲႛအတူ လက်တြဲပၝဝင်သြားဖိုႛ အစီအစဉ်တေရြြိပၝတယ်။ ပို္ဘပီးတော့ အားရစရာကောင်းတာက ူပည်သူတေရြဲ့ အခက်အခဲ၊ အကဵပ်အတည်းတေကြို ဒီကနေႛဆိုလိုႛရြိရင် မိုးထဲရေထဲမြာ ရဟန်းသံဃာ၊ ကေဵာင်းသား ူပည်သူတေကြ တကယ်လက်တြဲ္ဘပီး ပူးပေၝင်းပၝဝင်ဆောင်႟ြက်န္ဘေပီဆိုတာ ဒီကနေႛမြာ ပုံဖော် ူပသလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်အရြင်သူူမတ်တိုႛ တောင်းဆိုထားတဲ့ အခဵက်တြေ မအောင်ူမင်မခဵင်း ကဵမတိုႛဟာ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်တေနြဲႛအတူ ပူးပေၝင်းလက်တြဲ္ဘပီးတော့ ဆောင်႟ြက်သြားမယ်ဆိုတာကို ေူပာခဵင်ပၝတယ်။ ”

ရန်ကုန်္ဘမိြႚအတြင်း့ကခဵီလာတဲ့ သံဃာတော်တခဵြိႚ ေ႟ဂြုံတိုင်ကိုရောက်ရြိလာစဉ် ူမင်ကြင်းကိုတော့ သံဃာတော်တေကြို လိုက်ပၝုကည်ႌိုခဲ့သူတဦးက RFA ကို အခုလိုေူပာူပပၝတယ်။

“ေ႟ဂြုံတိုင်မီးပိြြင့်ကနေ သူတိုႛ ကမ္တာအေးဘုရားလမ်းဖက်ကို တက်သြားတာပေၝ့လေ။ အဲဒီမြာ အပၝး ၃၀၀ လောက်ရြိမယ်။ ရြေႚဆုံး ၃ပၝးက သာသနာ့အလံ ၃ခုကို ထောင်ထား တာပေၝ့၊ အဲနောက်က အပၝးတြေ အကုန်လုံးတန်းစ္ဘီပီးတော့ နောက်ဆုံးမြာ သာသနာ့ အလံ၂ခုနဲႛ နောက်ဆုံးဘုန်းဋ္ဌကီးပေၝ့၊ အဲဒီနောက်ဆုံးကိုယ်တော်တပၝးက ပရိသတ်တေကြို လိုက်္ဘပီး ဓာတ်ပုံ႟ိုက်နေတာကိုတြေႚရတယ်။ တလမ်းလုံးတော့ သူတိုႛက မေတ္ဇာပိုႛတာတြေ ႟ြတ်သြားတာ၊ မေတ္ဇာပိုႛဆိုတာက ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ္ဘငိမ်းုကပၝစေလိုႛ ႟ြတ်သြားတယ်။ တခဵြိႚ နေရာတေမြြာ ၂၄ပင်္စည်း ပဌာန်းကို ႟ြတ်သြားတယ်။ အဲဒီကနေ ကမ္တာအေး ဘုရားလမ်းအတိုင်း တောက်လ္တေွာက်သြား္ဘပီးတော့ ဂတ္ဇြလစ်ဘုရား သံလမ်းကို သူတိုႛခဵြိးသြား ုကတာပေၝ့။ သံစေဵးကန္ဘေပီးတော့ရန်ကင်းကိုူဖတ်သြားုကတာ။ လမ်းဘေးဝဲယာက လူတေကြတော့ ထြက်ုကည့်နေ႟ုံပဲ လက်ခုပ်လည်းမတီးဘူး၊ ကားတေကြ လည်း ူဖည်းူဖည်းမောင်းပေးတယ်။ ကမ္တာအေးဘုရားလမ်းမြာတုန်းက လူထုနောက်ကနေ ဆိုင်ကယ်၃ စီးနဲႛ ကားတစီးလိုက်္ဘပီးတော့ ဆက်သြယ်ရေး စကားေူပာစက်တေနြဲႛ ေူပာနေတာတြေႚတယ်။ အဲဒီလူတေကြို ရန်ကင်းဖက်ရောက်တဲ့အခၝမြာ မတြေႚတော့ဘူး။”

ရန်ကုန်တိုင်း ကြမ်းူခံကုန်း္ဘမိြႚနယ်မြာလည်း ဒီကနေႛသံဃာတော်မဵား ပရိတ်႟ြတ်္ဘပီး နံနက်စောစော ္ဘမိြႚတြင်းလြည့်လြည်ုကတယ်လိုႛ ကြမ်းူခံကုန်း္ဘမိြႚနယ်က ဆရာတော်တပၝးက အခုလိုမိန်ႛုကားပၝတယ်။

“ကြမ်းူခံကုန်းမြာ သံဃာတော်မဵားပရိတ်႟ြတ်္ဘပီးတော့ တန်းစ္ဘီပီးလြည့်လည်တယ်ပေၝ့ ဒကာဋ္ဌကီးရယ်။ သံဃာတော် အပၝး၆၀ခန်ႛ မနက် ၇နာရီလောက်မြာ မဟာတိလောက ဘုရားဋ္ဌကီးမြာ စုတယ်။ ္ဘမိြႚထဲ ဗိုလ်ခဵြပ်လမ်းမဋ္ဌကီးအတိုင်းလ္တေွာက်တယ် စေဵးထဲကို တပတ် ပတ်တယ် နောက်တော့ အေးအေးခဵမ်းခဵမ်း ကိုယ့်ကေဵာင်းကိုယ်ူပန်္ဘပီး သြားုကပၝတယ်။ အာဏာပိုင်တေဖြက်က လိုက်လံ စောင့်ုကည့်တာတေရြြိတယ်။ လူထုကလည်း အားပေး ပၝတယ်၊ ဝမ်းေူမာက်ဝမ်းသာပေၝ့။ ”

ရန်ကုန်တိုင်း ကြမ်းူခံကုန်း္ဘမိြႚနယ်က သံဃာထုရဲ့ ခံယူခဵက်နဲႛပတ်သက်္ဘပီး အဲဒီ ဆရာတော်က အခုလို ရြင်းူပသြားခဲ့ပၝတယ်။

“တူပည်လုံးမြာဆ္ဋိံူပနေတဲ့ ကိင်္စကတော့ သံဃာတော်တေအြနေနဲႛ သံဃာ့အဖြဲႚခဵြပ်ရဲ့ ႌြန်ုကားခဵက်အတိုင်း ဆောင်႟ြက်တာပေၝ့။ ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ ဒၝ ဝိနည်းစည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းနဲႛ မညီဘူးပေၝ့ ဒကာဋ္ဌကီး။ သံဃာတြေ စည်းကမ်းဝိနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်တာ သူတိုႛလက်ခံရမြာပေၝ့။ ထောက်ခံရမြာပေၝ့ မထောက်ခံရင် ဝိနည်းကို ပယ်တဲ့အဖြဲႚအစည်း ူဖစ်သြားမြာပေၝ့။ တာဝန်မဲ့ နေတယ်လိုႛ ဦးဇင်းတိုႛထင်တယ်။ အဓိက ကမဟန ၄၇ ပၝးပေၝ့ ဒကာဋ္ဌကီး။ ဘာူဖစ်လိုႛလည်းဆိုတော့ ူမတ်စြာဘုရားရဲ့ ဒေသနာအတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ သံဃာတြေဆောင်႟ြက်တဲ့ကိင်္စ အောင်ူမင်မယ်လိုႛ ယုံုကည်ပၝတယ်။”

ရန်ကုန်္ဘမိြႚက ဒီကနေႛမနက် ၁၀နာရီမြာ ရတဲ့သတင်းတေအြရဆိုရင် ပဲခူး၊ ရန်ကုန်ဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို လာရောက်ပူးပေၝင်းမဲ့ သံဃာတော်တြေ စီးနင်းလိုက်ပၝလာတဲ့ ရထားတြဲကို ရန်ကုန်္ဘမိြႚအဝင် တိုးေုကာင်ကလေး ဘူတာမြာူဖြတ်ခဵခဲ့ပၝတယ်။ တောင်၊ ေူမာက် လမ်းဆုံနဲႛ သကဿန်းကဋ္ဋန်း္ဘမိြႚနယ်ကိုဆက်ထားတဲ့ ငမိုးရိပ်တံတားကို ပိတ်ပစ်မဲ့အနေအထား ရြိတယ်လိုႛ္ဘမိြႚခံ တခဵြိႚကေူပာပၝတယ်။ အေူခအနေပေၞမြာမူတည်္ဘပီး ရန်ကုန်္ဘမိြႚကို ဝငိံိုင်တဲ့ လမ်းေုကာင်းတေကြို ပိတ်ပစ်ဖိုႛလည်း ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနခဵြပ်ကို အာဏာပိုင်တေကြ ႌြန်ုကားထားတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ခရီးသြားလာနေတဲ့ ရဟန်းသံဃာတေကြို ကန်ႛသတ် ပိတ်ပင်မြတြေ နေရာအိံြံႛရြိန္ဘေပီး နယ်္ဘမိြႚတေကြနေ ရန်ကုန်ကုန်ကို လာရောက်ပူးပေၝင်းမဲ့ သံဃာတေကြို ပိတ်ဆိုႛရန်ဋ္ဌကိြးစားနေေုကာင်း ရိံ်ကုန်္ဘမိြႚခံတခဵြိႚက ေူပာပၝတယ်။ ရန်ကုန်မြာတော့ ္ဘမိြႚတော်ခန်းမ တခုလုံးကို သံဆူးဋ္ဌကိြးကာထားပၝတယ်။ သံဃာတော်တေရြဲ့ သပိတ်ကို အစိုးရဖက်က အသေအခဵာ စောင့်ုကည့်နေတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ရန်ကုန် တ္ဘမိြႚလုံးရဲ့ လုံူခံြရေးကို တာဝန်ယူထားတဲ့ အဆင့်ူမင့် အရာရြိတေကြိုယ်တိုင် ေ႟တြိဂုံ စေတီတော်ေူခရင်း သြေးဆေးကန် အနီးမြာရြိတဲ့ ဓမ္ထာ႟ုံတခုမြာ ဌာနခဵြပ်ဖြင့်္ဘပီး အနီးကပ် ကြပ်ကဲ နေတယ်လိုႛလည်း ဆိုပၝတယ်။ ”

ဒီကနေႛ နေႛလည် ပိုင်းက တောင်ဥက္ကလာနဲႛ ရန်ကင်း က သံဃာတေလြည်း အင်အား ၁ ထောင်ကေဵာ်လောက်ထိ စု႟ုံး္ဘပီးဆ္ဋိံူပခဵီတက်ခဲ့ုကပၝတယ်။ တောင်ဥက္ကလာငြေုကာယံကေဵာင်း ကသံဃာတြေ၊ နဲႛတူ အူခားတောင်ဥက္ကလာနဲႛ ရန်ကင်းတဝိုက်က ကေဵာင်းတိုက်တေကြ သံဃာတြေ ရန်ကင်း မိုးကောင်းဘုရားမြာ အရင်စုုက္ဘပီး မိုးကောင်းဘုရားကနေ ေ႟တြိဂုံစေတိ ကိုေူခလ္တွင်ခဵီတက်ုကပၝတယ်။

ခဵီတက်ခဲ့တဲ့ လမ်းတလ္တေွာက် ူပည်သူနဲႛကေဵာင်းသားတေလြည်း အားပေးပၝဝင်ခဲ့ုကေုကာင်းနဲႛ၊ ဟန်ႛတားေိံြာင့်ယြက်တာတြေတော မရြိခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။

မုံ႟္ဘြာမိြႚ ဇောတိကကေဵာင်းတိုက်ကလဲ ဒီနေႛ နေႛလယ် ၁ နာရီဝန်းကဵင်လောက်က သံဃာတော် အပၝး ၃၀၀ ကေဵာ်ကနေစ္ဘပီး နေႛလယ် ၂ နာရီအထိ ္ဘမိြႚထဲ လြည့်လည် မေတ္ဇာပိုႛ ခဵီတက်ခဲ့ပၝတယ်။ သာသနာ့အလံကို ကိုင်ဆောင်္ဘပီး ၃ ပၝးတတန်း စီတန်းရင်း မုံ႟္ဘြာမိြႚ ဘုရားဋ္ဌကီးရပ်ကြက်မြာရြိတဲ့ ေ႟စြည်းခုံဘုရားနဲႛ ဆုတောင်းူပည့်ဘုရားကို သြားရောက် ပူဇော် မေတ္ဇာပိုႛ အမ္တွဝေခဲ့ပၝတယ်။ နောက်ပိုင်းမြာတော့ ရန်ကင်းကေဵာင်းတိုက်နဲႛ မဏိရတနာပုံ ကေဵာင်းတိုက်အပၝအဝင် ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း တော်တော်မဵားမဵားက သံဃာတော်တေလြည်း ္ဘမိြႚထဲလြည့်လည် မေတ္ဇာသုတ် ႟ြတ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ရင်း ေ႟စြည်းခုံဘုရားကို သြားခဲ့ပၝတယ်။ စုစုပေၝင်း သံဃာ အပၝး ၇၀၀ ကေဵာ် ရြိမယ်လိုႛ ကံဆောင်သပိတ်မြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ဇောတိကကေဵာင်းတိုက်က သံဃာတော်တပၝးက မိန်ႛုကားခဲ့ပၝတယ်။

သံဃာတော်တြေ ကံဆောင်သပိတ်မြောက် ခဵီတက်နေစဉ် လူထုပရိသတ် သုံးထောင်ဝန်းကဵင်လောက် ပၝဝင်ခဲ့သလို ရေသန်ႛဘူးနဲႛ အခဵြိရည်မဵားလည်း ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်လိုႛ ္ဘမိြႚခံတဦးက ေူပာပၝတယ်။ ဒီကနေႛ မုံ႟ြာက သံဃာတော်တြေ ကံဆောင်သပိတ်မြောက်ရာမြာ အာဏာပိုင်တေကြ မထင်မရြားနဲႛ စောင့်ုကည့်နေတာ ရြိသလို တခဵြိႚလည်း မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံတြေ တိတ်တဆိတ်႟ိုက်ခဲ့တာမဵြိးတြေ ရြိတယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။ ဒီအေူခအနေတေကြိုလဲ မုံ႟္ဘြာမိြႚခံ အမဵြိးသမီးတယောက်က ေူပာူပပၝတယ်။

ပဲခူးတိုင်းအနောက်ူခမ်း ဋ္ဌကိြႚပင်ကောက်္ဘမိြႚနယ်အတြင်း သံဃာတော်အပၝး ၂၀၀နီးပၝး ဒီကနေႛမြန်းလြဲ ၁နာရီလောက်က စတင်္ဘပီး မေတ္ဇာသုတ်၊ မောရသုတ်႟ြတ်ဖတ်ကာ စီတန်းလြည့်လည် ဆ္ဋိံဖော်ထုတ်ူပသခဲ့တယ်လိုႛ RFAက စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။ ဋ္ဌကိြႚပင်ကောက်္ဘမိြႚနယ်အတြင်းက သံဃာတော်တြေ အခုဆ္ဋိံူပမဟြာ ယခုလအတြင်း သုံးဋ္ဌကိမ်ေူမာက်ူဖစ်ပၝတယ်။

ဋ္ဌကိြႚပင်ကောက်္ဘမိြႚပေၞက ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတြေူဖစ်တဲ့ တိုက်ကေဵာင်း၊ ဗောဓိကေဵာင်း၊ ဝၝဆိုကေဵာင်းနဲႛ ဘုရားဋ္ဌကီးကေဵာင်းက သံဃာတော်အပၝး ၂၀၀နီးပၝး ိံြစ်နာရီခြဲကေဵာ်ုကာ ္ဘမိြႚတြင်းလြည့်လည် ဆ္ဋိံူပခဲ့ပၝတယ်။

ဒၝတေကြတော့ ရန်ကုန်နဲႛ တူခား္ဘမိြႚတေကြ ဆ္ဋိံူပမအြေူခနေတေပြၝ။ အခုဆက်လက်ူဖစ်ပေၞနေတဲ့ သပိတ်နဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့လဲ သံဃာ့ တပ်ပေၝင်းစုက ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ ဦးဆောင်ဆရာတော်တပၝးကို ဦးခင်မောင်စိုးက လ္တေွာက်ထား မေးူမန်းထားတာကို ဆက်္ဘပီး နားဆငိံိုင်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။