ကနေဒၝ လြတ်တော်အမတ် မင်္စတာ လယ်ရီ ဘတ်ဂ်နဲလ်ရဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႚပတ်သက်တဲ့ ေုကညာခဵက်


2008.01.13

cynthia_maung_150px.jpg
ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်္ဘမိြႚအနီးရြိ မဲတော်ဆေးခန်းတြင် လူနာမဵား၏ ဆေးကုသမြ မြတ်တမ်းမဵားကို စစ်ဆေး ုကည့်႟ြနေသော ဒေၝက်တာ စင်သီယာမောင်၏ မြတ်တမ်း ဓာတ်ပုံတခု ူဖစ်ပၝသည်။ ကနေဒၝ လြတ်တော်အမတ် မင်္စတာ လယ်ရီ ဘတ်ဂ်နဲလ်သည် မဲတော်ဆေးခန်းသိုႚ သြာရောက်ခဲ့္ဘပီး ဒေၝက်တာ စင်သီယာမောငိံြင့်လည်း တြေႚဆုံခဲ့သည့်အူပင် ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လြပ်ရြားသူမဵားိံြင့်လည်း တြေႚဆုံခဲ့ပၝတသည်။ (Photo: AFP)

ထိုင်းူမန်မာနယ်စပ်ကို တပတ်ုကာသြားရောက်္ဘပီး ူမန်မာဒုက္ခသည်တြေ၊ ူပည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီအဖြဲႛအစည်းတြေ၊ သံဃာတော်တေနြဲႛတြေႛဆုံခဲ့တဲ့ ကနေဒၝ လြတ်တော်အမတ် မင်္စတာ လယ်ရီ ဘတ်ဂ်နဲလ်ဟာ အခုအခၝ ကနေဒၝိံိုင်ငံကို ူပန်လည်ရောက်ရြိခဲ့္ဘပီး ေုကညာခဵက်တစောင် ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝၝရီလ ၄ ရက်နေႛက ထိုင်းူမန်မာနယ်စပ်ကို သြားရောက်ခဲ့္ဘပီး ရက်သတ္ဇတပတ်ုကာ ူမန်မာ့အေူခအနေတေကြို လေ့လာခဲ့တဲ့ ကနေဒၝ လြတ်တော်အမတ် မင်္စတာ လယ်ရီ ဘတ်ဂ်နဲ ရဲႛေုကူငာခဵက်မြာ သူႛရဲႛဒီခရီးစဉ်ဟာ ဒီမိုကရေစီအတြက် ရုန်းကန်တိုက်ပြဲဝင်နေုကတဲ့ ူမန်မာ ူပည်သူ တေကြိုကူညီပံ့ပိုးဖိုႛနဲႛ ကနေဒၝိံိုင်ငံအနေနဲႛ ဒီတိုက်ပြဲမြာ ဘာတြေ အကူအပံ့ပေးိံိုင်မလဲ ဆိုတာ ရြာဖြေ ဖိုႛူဖစ်တယ်လိုႛ ဖေၞူပထားပၝတယ်။

ထိုင်းူမန်မာနယ်စပ်မြာ ဒီမိုကရေစီအဖြဲႛအစည်းတြေ၊ လူမဵိြးစုအဖြဲႛအစည်းတြေ၊ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသား ဟောင်းတြေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကဵင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖြဲႛဝင်တြေ၊ အမဵိြးသမီးအခြင့်အရေးအဖြဲႛတြေ၊ ကေဵာင်းသားတြေ၊ အလုပ်သမားအဖြဲႛတြေ၊ သံဃာတော်တြေ၊ တပ်ေူပးတေနြဲႛအတူ ဒေၝက်တာ စင်သီယာမောင်နဲႛ လည်းတြေႛဆုံခဲ့ပၝတယ်။

စက်တင်ဘာလူထုအုံုကမြကြို စစ်တပ်ကအင်အားသုံး ္ဘဖိခြြဲခဲ့ပေမဲ့ ူမန်မာူပည်သူတေနြဲႛ ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႛအစည်းတေရြဲႛ စိတ်ဓၝတ်ရေးရာ တောင့်တင်းခိုင်မာနေဆဲူဖစ်တာကို တြေႛူမင်ခဲ့ရတဲ့အတြက် ခဵီးကဵြးမိေုကာင်း၊ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ အုကမ်းဖက်တာတေဟြာ စက်တင်ဘာတော်လြန်ရေးနဲႛအတူ ္ဘပီးဆုံးသြား္ဘပီလိုႛ ိံိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းက ထင်ူမင်နေုကပေမဲ့ အဓမ္ထူပကြဵင့်မြ၊ အဓမ္ထ နေရာ ရြေႛေူပာင်းမြ၊ အဓမ္ထခိုင်းစေမနြဲႛ ဥပဒေလက်လြတ် ထင်သလိုသတ်ူဖတ်မြတေကြ လူမဵိြးစု ဒေသတေမြြာနေႛတဓူ၀ ူဖစ်ပဵက်နေေုကာင်း သူႛရဲႛေုကညာခဵက်မြာ ဖေၞူပထားပၝတယ်။

အဲဒၝအူပင် ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတြေ၊ သံလြင်ူမစ်ရောကာတာ စီမံကိန်းတြေေုကာင့် စစ်ဗိုလ်တေသြာ ခဵမ်းသ္ဘာပီး ဒေသခူံပည်သူတေမြြာတော့ နေရာရြေႛေူပာင်းခံရတာ၊ အဓမ္ထ ခိုင်းစေခံရတာတေသြာ အဖတ်တင်္ဘပီး ဒီစီမံကိန်းတြေေုကာင့် ဘာအကဵိြးကေဵးဇူးမြ မခံစားရိံိုင်ေုကာင်း ဒီလို ရက်စက်ုကမ်းုကြတ်မြတေနြဲႛ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ူမန်မာူပည်သူတေအြတြက် ကနေဒၝိံိုင်ငံဟာ ိံိုင်ငံတကာနဲႛအတူ အကူညီပေးသြားမယ်လိုႛဆုံးူဖတ်ေုကာင်း အစီရင်ခံမြာ မင်္စတာ ဘတ်ဂ်နဲလ်က ဖေၞူပထားပၝတယ်။

္ဘပီးတော့လည်း ကနေဒၝူပန်ရောက်လိုႛ ပၝလီမန်ူပန်လည်စတင်တဲ့အခၝ သူႛရဲႛတြေႛရြိခဵက်တေကြို တင်ူပမြာူဖစ်္ဘပီး ူမန်မာူပည်သူတေရြဲႛ ဆင်းရဲဒုက္ခတြေ လေဵာ့နည်းသက်သာအောင် ကနေဒၝိံိုင်ငံ အနေနဲႛဘာတြေ ကူညီံိုင်မယ်ဆိုတာ ဆြေးေိံြးုကမြာူဖစ်တယ်လိုႛလည်းဆိုပၝတယ်။

ကနေဒၝအစိုးရရဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞထားရြိတဲ့ မူဝၝဒနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ကနေဒၝ ပၝလီမန် ူမန်မာ့မိတ်ဆေမြဵား အသင်းက ဦးကေဵာ်ဇောဝေကလည်း အခုလိုေူပာူပပၝတယ်။

ဦးကေဵာ်ဇောဝေ။ ။ အရင်တုန်းက အစိုးရနဲႛဆိုရင် အခု ကြန်ဆားဗေးတစ်အစိုးရ ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးနဲႛတြေႛတုန်း သူေူပာတာက သူတိုႛအနေနဲႛ စီးပြားရေးတေမြလုပ်ဖိုႛ ြခေညအငသည အသစ်ပေၝ့လေ၊ ဟိုအရင်တုန်းကရြိတဲ့ဟာတဲ့ အမဵားဋ္ဌကီးပိုူပင်းတယ်၊ ကဵနော့အူမင်နဲႛေူပာရင်တော့ သူတိုႛအနေနဲႛပို္ဘပီးတော့ တက်တက်ုကြုကနြဲႛလုပ်လာတယ်။ သူတိုႛကနေဒၝ အစိုးရိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးကိုယ်တိုင်ကလည်း ေူပာတယ်။ ိံိုင်ငံတကာအစိုးရတေနြဲႛ နောက်ကုလသမဂ္ဂနဲႛလည်း တြဲ္ဘပီးတော့ ရြေႛဆက်္ဘပီးဖိအားပေးသြားဖိုႛ လုပ်ဆောင်သြားဖိုႛရြိတယ်။ ဒီတခဵိန်တည်းမြာလည်း ူမန်မာလူမဵိြးတေအြတြက် သူတိုႛကူညီလိုႛရတာ ကူညီဖိုႛလေ့လ္ဘာပီးတော့ ကူညီသြားမယ်လိုႛေူပာတယ်။

ကနေဒၝ ပၝလီမန် ူမန်မာ့မိတ်ဆေမြဵား အသင်းက ဦးကေဵာ်ဇောဝေ ေူပာူပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။