ရဲ႟ိုကိံြက်၍ သားသေဆုံး္ဘပီး မိခင်ကို ေိံြာင့်ယြက်ရန်မူသူဖင့်ထြက်ေူပးရ


2006.06.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
special_police_200px.jpg
ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် ူပလြုပ်သော မူးယစ်ဆေးဝၝး မီး႟ြိႚဖဵက်ဆီး ူပပြဲတခုကို စောင့်ုကပ်နေသည့် အထူးရဲတပ်ဖြဲႚဝင်မဵား။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ကခဵင်ူပည်နယ် မိုးညၟင်း္ဘမိြႚ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်အဖြဲႚဝင် ဒေၞမီမီထြန်းဟာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတြင်း ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ် တနေရာကို ထြက်ေူပး ရောက်ရြိလ္ဘာပီး အထူး မူးယစ်အဖြဲႚနဲႛ ရဲတပ်ဖြဲႚဝင်တြေ အမဵိြးမဵိြး ေိံြာင့်ယြက်ဟန်ႛတား ရန်မူလာတဲ့အတြက် ခုလို ထြက်ေူပးလာရတာူဖစ်တယ်လိုႛ RFAကို ေူပာပၝတယ်။

ကခဵင်ူပည်နယ်အတြင်း ဒေသအာဏာပိုင်တြေ ရိုကိံြက်စစ်ဆေးတဲ့ဒဏ်ေုကာင့် ဟိုပင်အခဵြပ်ခန်းအတြင်း သူမရဲ့ သားသေဆုံးခဲ့ရတာ ူဖစ်ပၝတယ်။ မိခင်တဦးအနေနဲႛ အမမြြန်ပေၞပေၝက်ဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစား ဆောင်႟ြက်တာကို ရဲတပ်ဖြဲႚဝင်တေနြဲႛ အထူးမူးယစ်အဖြဲႚတေကြ ေိံြာင့်ယြက်လာတဲ့အတြက် ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်ကို ထြက်လာခဲ့ရတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ RFAသတင်းထောက် ကိုမိုးကေဵာ်နဲႛ တြေႚဆုံရာမြာ ဒေၞမီမီထြန်းက ေူပာပၝတယ်။

ဒေၞမီမီထြန်း။ ။ အဓိက ဘာေုကာင့် ထြက်လာသလဲဆိုတော့ အခု သားသေဆုံးရတဲ့ ကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ပေၝ့နော်၊ ကေဵနပ်မြ မရြိတဲ့အတြက်ေုကာင့်မိုႛ ဒီကိင်္စကို ကိုင်တြယ်ပေးိံိုင်တာဟာ ကဵမတိုႛူပည်နယ်မြာပေ့ၝနော်၊ ူပည်သူတြေ ယုံုကည်အားကိုးရတဲ့ တိုင်းမြြးဋ္ဌကီးရြိပၝတယ်။ တိုင်းမြြးဋ္ဌကီးကို တင်ရင် ဒီအမြန်ဟာ ပေၞိံိုင်မလားဆိုတဲ့ ကိင်္စမဵိြးနဲႛ တိုင်းမြြးဋ္ဌကီးဆီကို တိုင်ဖိုႛ အန်တီက သြားပၝတယ်။ မဵက်ူမင်သက်သေ ခေၞ္ဘပီးတော့ပေၝ့နော်။

သြားတဲ့အခဵိန်မြာ အထူးမူးယစ်တေနြဲႛ ရဲတေဟြာ အန်တီ့ကို တိုင်းမြြးဆီ မရောက်အောင် ဆို္ဘပီးတော့မြ ေူမလြန်္ဘပီး ရ္ဘြာပီးတော့မြ အန်တီ့ကို လိုက်လံ ေိံြာင့်ယြက်တဲ့အတြက် အန်တီ့မြာ နေစရာလဲမရြိဘူးပေၝ့နော်၊ ေူပးစရာလဲ မရြိတော့တဲ့အတြက်ေုကာင့် ဒီကို ထြက်လာရူခင်းူဖစ်ပၝတယ်။

သားူဖစ်သူ မောင်နေဇော်ကို ၂၀၀၆ ခု မတ်လ (၁၄)ရက်နေႛမြာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး ရိုကိံြက်ခဲ့တဲ့ ရဲအရာရြိတေကြို ဥပဒေနဲႛအညီ အရေးယူပေးဖိုႛ ဒေၞမီမီထြန်းက ေူမာက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနခဵြပ် တိုင်းမြြး ဗိုလ်ခဵြပ်အုန်းူမင့်ထံ လူကိုယ်တိုင် သြားရောက်တိုင်ုကားဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒေၞမီမီထြန်းရဲ့သား၊ အသက် ၂၈ိံြစ်ရြိတဲ့ ကိုနေဇော်နဲႛ ကိုသဋ္ဌကဿန်ထြန်း၊ ကိုတူးတူးတိုႛ သုံးဦးဟာ ဟိုပင်္ဘမိြႚကနေ မိုးညၟင်း္ဘမိြႚကို ဆိုင်ကယိံြစ်စီးနဲႛ ူမစ်ဋ္ဌကီးနား မ္ဇိံလေးလမ်းအတိုင်း အူပန် လယ်မြီးကေဵး႟ြာအရောက်မြာ� ရဲအုပ်ခင် မောင်ညီ ဦးဆောင်တဲ့ အထူးမူးယစ်တပ်ဖြဲႚဝင် လေးဦးက ရြာဖ္ဘြေပီး ရိုကိံြက် စစ်ဆေးကာ မူးယစ်ဆေးဝၝးမနြဲႛ တိုက်ခဵက်ဖြင့် ခဵြပ်ေိံြာင်ခဲ့တယ်လိုႛ ဒေၞမီမီထြန်းက ေူပာပၝတယ်။ အဲဒီ အထူးမူးယစ်အဖဲြႛရဲႚ� ရိုကိံြက်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်တြေ ေုကာင့် ဒေၞမီမီထြန်းရဲႚသား မောင်နေဇော်ဟာ မေလ ၂ရက်နေႛမြာ ဟိုပင်အခဵြပ်ခန်းတြင်း သေဆုံးခဲ့ရတာ ူဖစ်ေုကာင်း ဒေၞမီမီထြန်းက ဆက်ေူပာပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး မိုးညၟင်း္ဘမိြႚ ရဲစခန်းကို အာအက်အေက ဆက်သြယ်မေးူမန်းဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့ပေမဲ့ ေူဖဆိုဖိုႛ ူငင်းဆန်ခဲ့ပၝတယ်။

ဒေၞမီမီထြန်းအနေနဲႛ သားူဖစ်သူ ကိုနေဇော် သေဆုံးခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ လိုအပ်သလို စစ်ဆေး အရေးယူပေးဖိုႛ နအဖစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင် အဖြဲႚအစည်းအသီးသီးကို ူပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ္ဘမိြႚနယ် အဆင့်အလိုက် ဇြန်လ ၁၄ရက်နေႛ ရက်စြဲနဲႛ တစောင်၊ ဇြန်လ (၁၈)နေႛရက်စြဲႛနဲႛ တစောင် တိုင်ုကားစာတြေ ရေးသားပေးပိုႛခဲ့ပေမယ့်လည်း အေုကာင်းတစုံတရာ ူပန်ုကားူခင်း မရြိဘူးလိုႛလည်း ဒေၞမီမီထြန်းက RFA ကိုေူပာပၝတယ်။

အထူးမူးယစ်တပ်ဖြဲႚဝင်တေရြဲႚ� မတရားဖမ်းဆီးူခင်းခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ် ၃ဦးအနက် ကိုနေဇော် သေဆုံးခဲ့္ဘပီး မိုးညၟင်း ္ဘမိြႚနယ် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင် ဦးထြန်းဝေရဲႚသားူဖစ်သူ ကိုသဋ္ဌကဿန်ထြန်းကတော့ မူးယစ်ဆေးဝၝး လက်ဝယ်တြေႛရြိမနြဲႛ တရားစြဲဆိုခံရကာ မေလ ၂၂ရက်နေႛမြာ ထောင်ဒဏ် ၆ိံြစ်ူပစ်ဒဏ်ခဵမြတ်ူခင်းခံခဲ့ရ္ဘပီး ကိုတူးတူးတယောက်သာ လြတ်ေူမာက်ခဲ့ပၝတယ်။

ဒေၞမီမီထြန်းဟာ လက်ရြိ မိုးညၟင်း္ဘမိြႚနယ်အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်ူဖစ်္ဘပီး ၁၉၉၈ခိုံြစ် စက်တင်ဘာလမြ ၂၀၀၀ခိုံြစ် စက်တင်ဘာလအထိ ၂ိံြစ်ုကာ မ္ဇိံလေး အုတ်ဖိုထောင်မြာ ပုဒ်မ ၅၀၅ နဲႛ အကဵဉ်းကဵခဲ့ပၝတယ်� ဒေၞမီမီထြန်းရဲ့ ဖခင်ူဖစ်သူ ဦးထြေးတင်နဲႛ မောင်ူဖစ်သူ ကိုအောငိံိုင်ဝင်းတိုႛဟာလည်း ၈၈ အရေးအခင်းကာလ ိံိုင်ငံရေး လြပ်ရြားမြတေမြြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့အတြက် နအဖ စစ်အစိုးရက ဖခင်ူဖစ်သူကို ဖမ်းဆီး္ဘပီး ူမင်း္ဘခံထောင်မြာ ၅ိံြစ် အကဵဉ်းခဵခဲ့္ဘပီး မောင်ူဖစ်သူ ကိုအောငိံိုင်ဝင်းကိုတော့ ိံိုင်ငံရေးစာ႟ြက်စာတမ်းူဖန်ႛဝေမနြဲႛ ဖခင်ူဖစ်သူနဲႛအတူ ထောင်ဒဏ် ၃ိံြစ် အူပစ်ပေး ခံခဲ့ရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။