လူမစြီးပြား ဒုက္ခမဵားေုကာင့် ရန်ကုန်တြင် လူထု ဆ္ဋိံူပပြဲ ူဖစ်ပြား


2007.02.22

rgn_protest_(1)_200px.jpg
လူမစြီးပြား ဒုက္ခမဵားေုကာင့် ရန်ကုန် ္ဘမိြႚလယ်တြင် လက်ကိုင်ဆိုင်းဘုတ်မဵား ကိုင်၍ ေ့ကးေုကာ် ဆ္ဋိံူပနေသူမဵားကို တြေႚူမင်ရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ကုန်စေဵးိံြန်းဋ္ဌကီး္ဘပီး ူပည်သူတြေ လူမဒြုက္ခ ရောက်နေတာကို မကေဵနပ်တဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲတရပ် ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂ရက်၊ ုကာသပတေးနေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚမြာ ူဖစ်ပြားခဲ့ပၝတယ်။ လူသုံးဆယ်ကေဵာ် ပၝဝင်္ဘပီး ဆ္ဋိံူပသူတခဵိြႚကို လုူံခံြရေးအဖြဲႚဝင်တေကြ ဖမ်းဆီးသြားခဲ့တယ်လိုႛ မဵက်ူမင်သက်သေတေကြ ေူပာပၝတယ်။

အဖမ်းခံရသူတေထြဲမြာ ဆ္ဋိံူပနေတဲ့ အမဵိြးသားိံြစ်ဦးအူပင် တိုကဵိသြတင်းဌာနက ဦးူမတ်သူရ၊ NTV ဂဵပန်သတင်းဌာနက ဒေၞဆင့်ဆင့်အောင်တိုႛလည်း ပၝဝင်တယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။ ဒီဆ္ဋိံူပပြဲကို ရန်ကုန် ိံိုင်ငူံခားသတင်းထောက်တြေ အားလုံး လာရောက် သတင်း ယိူံိုင်ခဲ့တယ်လိုႛ ိံိုင်ငူံခား သတင်းထောက်တဦးက RFAကို ေူပာပၝတယ်။

ဆ္ဋိံူပပြဲကို ရန်ကုန်္ဘမိြႚ၊ မဟာဗ္ဌိံလြလမ်းပေၞမြာရြိတဲ့ သိမ်ဋ္ဌကီးစေဵး ဓမ္ထာ႟ုံရြေႚမြာ ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂ရက်နေႛ ညနေ သုံးနာရီခြဲက စတင်ခဲ့တာ ူဖစ်္ဘပီး ဆ္ဋိံူပသူတေဟြာ ကုန်စေဵးိံြန်း ကဵဆင်းရေး၊ လ္တွပ်စစ်မီးရရြိရေး၊ ပညာရေး၊ ကဵန်းမာရေး ရရြိရေးစတဲ့ လက်ကိုင်ပိုစတာတြေ ကိုင်ဆောင်္ဘပီး ဘတ်စ်ကား မြတ်တိုင်မြာ မိနစ် ိံြစ်ဆယ်ကေဵာ်ုကာအောင် ခေၝက်တုံႛခေၝက်ူပန် လမ်းလ္တေွာက်ရင်း ဆ္ဋိံူပခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီအခဵက်တေဟြာ ူပည်သူႛအရေး ူဖစ်တယ်ဆို္ဘပီး ဆ္ဋိံူပသူတေကြ ေ့ကးေုကာ်ခဲ့ပၝတယ်။

လူထုဆ္ဋိံကို ထုတ်ဖော်တဲ့ ဒီဆ္ဋိံူပပြဲဟာ ၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအဋ္ဌကိမ်ူဖစ်သလို မုကာခင်က အနောကိံိုင်ငံ သံ႟ုံးတြေရြေႚ ဆ္ဋိံူပသူတေနြဲႛ ူခားနားနေတယ်လိုႛ မဵက်ူမင်သက်သေတေကြ ေူပာပၝတယ်။

rgn_protest_(2)_200px.jpg
ူပည်သူလူထု ခံစားနေရသော မကေဵနပ်ခဵက်မဵားကို ရန်ကုန် ္ဘမိြႚလယ်တြင် စီတန်း လမ်းလ္တေွာက် ဆ္ဋိံူပနေသူမဵားကို တြေႚူမင်ရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဆ္ဋိံူပနေတဲ့ ပထမပိုင်းမြာ ရဲအရာရြိတဦး ရောက်လ္ဘာပီး ၅ မိနစ်အတြင်း လုူံခံြရေးစစ်သားတြေ ရောက်လာပၝတယ်။ ဆ္ဋိံူပသူတြေ ဆူးလေဘုရားဘက် ခဵီတက်သြားတဲ့အခဵိန်မြာ တူခားူပည်သူတေပြၝ ပၝဝင်လာတဲ့အတြက် ဆ္ဋိံူပသူစုစုပေၝင်း ရာနဲႛခဵီ ရြိံိုင်တယ်လုႛိ နောက်ထပ် မဵက်ူမင်သက်သေက ေူပာပၝတယ်။ ဆ္ဋိံူပသူတခဵိြႚက ဆူးလေဘုရားဘက်ကို လိုက်မသြားပဲ ရပ်ုကည့်နေတဲ့ လူထုကို လက်ခုတ်တီး္ဘပီး ထောက်ခုံကဖိုႛ တိုက်တြန်းပေမဲ့ ရပ်ုကည့်နေသူတေကြ လက်ခုတ်မတီးရဲဘူး ူဖစ်နေတယ်လိုႛ မဵက်ူမင်သက်သေတေကြ ေူပာပၝတယ်။

ဒီဆ္ဋိံူပပြဲမတိုင်ခင်မြာ Myanmar Develop Committee ဆိုတဲ့အဖြဲႚကနေ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ထြံ ပေးပိုႛတဲ့စာကို RFAက လက်ခံရရြိခဲ့ပၝတယ်။ အခဵက် ၁၇ခဵက်ပၝတဲ့ ဒီစာမြာ ကုန်စေဵးိံြန်း ဋ္ဌကီးူမင့်နေတဲ့ကိင်္စ၊ လ္တွပ်စစ်မီးမလာတဲ့ကိင်္စ၊ ဝန်ထမ်းတြေ အဂတိ လိုက်စားနေတဲ့ကိင်္စ၊ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ စည်ပင်နဲႛ ုကံ့ဖြံႚတေကြ ူပည်သူကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိင်္စ၊ ူမန်မာ မိန်းကလေးတြေ ပဵက်စီးနေတဲ့ကိင်္စစတဲ့ အခဵက်တေကြို တခဵက်ခဵင်း နံပၝတ်စဉ်ထိုး ထောက်ူပထားပၝတယ်။ ဒ့ၝအူပင် ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ အစိုးရရဲ့ လုူံခံြရေး အေုကာင်းူပခဵက်ေုကာင့် တရက်ကို ၈နာရီကေဵာ် ေူခခဵြပ်မိနေသူတြေ ူဖစ်နေတယ်လိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

နောက်ဆုံးအခဵက်အနေနဲႛ ူပည်သူတေဟြာ အာဏာပိုင်တေဖြမ်းမြာ ေုကာက်႟ြံႚနေရတဲ့အတြက် အမြားအမြန် ဝေဖန်တင်ူပိံိုင်တဲ့ အခြင့်အရေး မရြိတဲ့အူပင် ဆ္ဋိံဖော်ထုတ်တင်ူပခငြ့်လည်း မရြိတော့ဘူးလိုႛ ရေးထားပၝတယ်။ ဒီအခဵက်တေကြို အခဵိန်မီ ူပြူပငိံိုင်ဖိုႛအတြက် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြို တိုက်တြန်းထားပၝတယ်။

ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂ ရက်နေႛ ရန်ကုန် ဆ္ဋိံူပပြဲမြာ ကိုယ်တိုင် ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ အမဵြိးသမီးိံြစ်ဦးကို ဦးစိန်ကေဵာ်လိြင်က ဗန်ကောက် RFA႟ုံးခြဲကနေ ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။

အခုလို ဆ္ဋိံူပပြဲမြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ရည်႟ြယ်ခဵက်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အဲဒီ ဆ္ဋိံူပပြဲမြာ ပၝဝင်ခဲ့သူ နောက်တဦးကို RFA ဝၝရြင်တန် ႟ုံးခဵြပ်မြ ဦးဇော်မိုးကေဵာ်က ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။