ဆ္ဌိံူပပြဲမြာ ပၝဝင်ခဲ့သူမဵားကို ဖမ်းဆီး


2007.02.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Feb_Strike-01_200px.jpg
ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂ရက်နေႛ ညနေက ရန်ကုန် ္ဘမိြႚလယ် သိမ်ဋ္ဌကီးစေဵးအနီးတြင် ူပည်သူလူထု ခံစားနေရသော လူမစြီးပြား ဒုက္ခမဵားကို ဖော်ထုတ် ဆ္ဋိံူပနေသူအခဵိြႚ၏ ဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂ရက်နေႛက ူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ကုန်စေဵးိံြန်း ကဵဆင်းရေးစသူဖင့် တောင်းဆိုခဲ့ုကတဲ့ ရန်ကုန်္ဘမိြႚဆ္ဋိံူပပြဲမြာ ပၝဝင်ခဲ့သူ အနည်းဆုံး ၅ ဦးကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ဆ္ဋိံူပပြဲမြာ ပၝဝင်ခဲ့လိုႛဆို္ဘပီးတော့ ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ေူမာက်ဥက္ကလာပ္ဘမိြႚနယ် ဋ ရပ်ကြက်မြာ နေထိုင်တဲ့ ကိုလြူမင့်အေး၊ ကိုမဵိြးဦးနဲႛ ကိုလသြိန်းတိုႛသုံးဦးကို ဆ္ဋိံူပပြဲ ူဖစ်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂ရက်နေႛညက ရဲ၊ မယက နဲႛ ရဲထောက်လြမ်းရေးတေကြ လာရောက်ဖမ်းဆီးသြားတယ်လိုႛ မဵက်ူမင်သက်သေတေကြ RFA ကို ေူပာူပပၝတယ်။ RFA က ေူမာက်ဥက္ကလာ မယက ႟ုံးကို မေးူမန်းုကည့်ရာမြာတော့ ဖမ်းဆီးခဲ့တာ မြန်ကန်ေုကာင်း ၊ဒၝပေမဲ့ ဘယ်ကို ခေၞဆောင်သြားသလဲဆိုတာ မသိေုကာင်းနဲႛ SB ခေၞ အထူးရဲသတင်းတပ်ဖြဲႚက ခေၞသြားတာူဖစ်ေုကာင်း အတည်ူပြ ေူပာဆိုပၝတယ်။ ကိုလြူမင့်အေး၊ ကိုမဵိြးဦးနဲႛ ကိုလသြိန်းတိုႛ သုံးဦးဟာ ရင်းနြီးတဲ့ တရပ်ကြက်တည်းသားမဵားူဖစ်ပၝတယ်။ ဆ္ဋိံူပပြဲမြာပၝဝင်ခဲ့သူ နောက်တဦးူဖစ်တဲ့ ကိုထင်ကေဵာ်ကိုတော့ ဆ္ဋိံူပပြဲအ္ဘပီးမြာပဲ ဖမ်းဆီးသြားခဲ့ပၝတယ်။

rgn_protest_(2)_200px.jpg
ူပည်သူလူထု ခံစားနေရသော မကေဵနပ်ခဵက်မဵားကို ရန်ကုန် ္ဘမိြႚလယ်တြင် စီတန်း လမ်းလ္တေွာက် ဆ္ဋိံူပနေသူမဵားကို တြေႚူမင်ရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ရန်ကုန်္ဘမိြႚ မဟာဗ္ဌိံလြလမ်းပေၞမြာရြိတဲ့ သိမ်ဋ္ဌကီးစေဵးဓမ္ထာ႟ုံရြေႚမြာ မနေႛညနေ သုံးနာရီခြဲက ဆ္ဋိံူပပြဲတခု ူဖစ်ပြားခဲ့ပီး ဆ္ဋိံူပသူတေဟြာ ကုန်စေဵးိံြန်းကဵဆင်းရေး၊ လ္တွပ်စစ်မီးရရြိရေး၊ ပညာရေး၊၊ ကဵန်းမာရေး ရရြိရေးစတဲ့ လက်ကိုင်ပိုစတာတြေ ကိုင်ဆောင်္ဘပီး ဘတ်စ်ကားမြတ်တိုင်မြာ မိနစိံြစ်ဆယ်ကေဵာ်ုကာ ခေၝက်တုံႚခေၝက်ူပန် လမ်းလ္တေွာက်ရင်း ဆ္ဋိံူပခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာတေကြတော့ ဒီဆ္ဋိံူပသူတေရြဲ့ လုပ်ဆောင်ခဵက်ဟာ ႟ုန်းရင်းဆန်ခတ်မကြို ကဵြးလြန်ရာရောက်တဲ့အတြက် တည်ဆဲဥပဒေတေအြရ အရေးယူခံရဖြယ်ရြိတယ်လိုႛ ရေးသားပၝတယ်။ အဲဒီနေႛက ဆ္ဋိံူပပဲမြြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်္ဘမိြႚခံတဦးကတော့ ဆူပူမြ ဖန်တီးတာ မဟုတ်ေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲ ဆိုတော့ ေ့ကးေုကာ်တဲ့အထဲမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြ ကဵန်းမာပၝစေ၊ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြ ကူညီဆောင်႟ြက်ပေးိံိုင်ပၝစေ ဆိုတာတြေ ပၝဝင်တယ်လိုႛ အဲဒီ ္ဘမိြႛခံက ေူပာပၝတယ်။ ူပည်သူတြေ ူဖစ်ပဵက်နေတာတေကြို တာဝန်ရြိသူတြေ သိအောင် တောင်းဆိုူခင်းသာ ူဖစ်တယ်လိုႛ သူက ေူပာုကားသြားပၝတယ်။

လူထုဆ္ဋိံကို ထုတ်ဖော်တဲ့ အဲဒီ ဆ္ဋိံူပပြဲဟာ ိံိုင်ငံရေးအာဏာကိင်္စကို တိုက်႟ိုက်မေူပာပဲ စားဝတ်နေရေးကိင်္စကိုသာ အဓိက မီးမောင်းထိုးူပတာမိုႛ ၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း အထူးူခားဆုံး ဆ္ဋိံူပပြဲတခုူဖစ်လိုႛ လေ့လာသူတေကြ သုံးသပ်ပၝတယ်။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တေအြတြင်းက အနောကိံိုင်ငံ သံ႟ုံးတြေရြေႚ ဆ္ဋိံူပခဲ့ုကတဲ့ စစ်အစိုးရထောက်ခံရေး ဆ္ဋိံူပပြဲတေနြဲႛ ူခားနားနေတယ်လိုႛလည်း မဵက်ူမင်သက်သေတေကြ ေူပာပၝတယ်။

အမေရိကန်နဲႛ ္ဘဗိတိသ္တွ သံ႟ုံးတြေရြေႚမြာ မုကာသေးခင်က ူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲတေမြြာလိုပဲ အခု ဆ္ဋိံူပပြဲဟာလည်း ္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း ူပလြုပ်ခဲ့တာ ူဖစ်္ဘပီးတော့ အာဏာပိုင်တေကြ တားူမစ်တဲ့အခၝ အေးအေးဆေးဆေး လူစုခြဲသြားုကတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆ္ဋိံူပပဲမြြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်္ဘမိြႚခံတဦးကပဲ ဆက်ေူပာပၝတယ်။

ဆ္ဋိံူပတဲ့နေႛညက အဖမ်းခံခဲ့ရ္ဘပီး လတ်တလော ဘယ်မြာခဵြပ်နြောင်ထားခံရမြန်းမသိသေးတဲ့ ကိုလြူမင့်အေး၊ ကိုမဵိြးဦးနဲႛ ကို လသြိန်းတိုႛ သုံးဦးထဲက ကိုလြူမင့်အေးရဲ့ သားူဖစ်သူ ကိုအောင်ူပည့်ကို ဗန်ကောက်္ဘမိြႚ RFA ႟ုံးခြဲမြ ဒေၞမေူပံြးအောင်က ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဲ့ပၝတယ်။

AFP သတင်းတပုဒ်အရတော့ ုကာသပတေးနေႛက ဆ္ဋိံူပပြဲအ္ဘပီး နောက်တနေႛူဖစ်တဲ့ သောုကာနေႛ ရန်ကုန်သိမ်ဋ္ဌကီးစေဵးမြာ အရောင်းအဝယ်တြေ အေးနေတယ်လိုႛ ရေးသားထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။