ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ လုံူခံြရေးကောင်စီ အရေးပေၞ အစည်းအဝေးကဵင်းပ

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အပေၞ ူမန်မာစစ်အစိုးရက အူပစ်ပေး တရားစီရင်လိုက်အ္ဘပီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ုသဇာအဋ္ဌကီးမားဆုံး အဖြဲႚူဖစ်တဲ့ လုံူခံြရေးကောင်စီက ူမန်မာိံိုင်ငံအေူခအနေနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အရေးပေၞ ဆြေးေိံြးပြဲတရပ် မနေႛက ုသဂုတ်လ ၁၁ရက်မြာ ကဵင်းပပၝတယ်။ လုံူခံြရေးကောင်စီ အူမဲတမ်းအဖြဲႚဝင် ၅ ိံိုင်ငံထဲက ူပင်သစိံိုင်ငံက ဒီဆြေးေိံြးပြဲ လုပ်ဆောင်ဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့တာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ူပင်သစိံိုင်ငံ ဒုသံအမတ် Mr. Jean Pierre Lacroix က သတင်းထောက်တေကြို ေူပာလိုက်ပၝတယ်။

2009.08.12
UN_flags_305px.jpg အမေရိကန် ူပည်ထောင်စု နယူးယောက်္ဘမိြႚရြိ ကမႝာ့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနခဵြပ် အဆောက်အအုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို အခုလို ူပစ်ဒဏ်စီရင်တာဟာ လာမဲ့ိံြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ပၝဝင် ဆောင်႟ြက်ခြင့်မရအောင် လုပ်ဆောင်ခဵက်ူဖစ်တဲ့အတြက် ူပစ်သစိံိုင်ငံ အာဏာပိုင်တေအြနေနဲႛ ဝေဖန်႟ြတ်ခဵပၝတယ်လိုႛ Mr. Lacroix က ေူပာပၝတယ်။

ဒီအရေးပေၞ အစည်းဝေးဟာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူမန်မာအစိုးရက စီရင်ခဵက်ခဵအ္ဘပီး ဒီအရေးဆြေးေိံြးဖိုႛ လုံူခံြရေးကောင်စီကို တောင်းဆိုလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ူပင်သစိံိုင်ငံအနေနဲႛ ဒီအမိန်ႛကို ူပင်းူပင်းထန်ထန် ဝေဖန်႟ြတ်ခဵပၝတယ်။ ကဵနော်တိုႛ အနေနဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ိံိုင်ငံရေး ူဖစ်စဉ်ထဲက ဖယ်ရြားထားဖိုႛ လုံဆောင်ခဵက် တရပ်လိုႛ သုံးသပ်ပၝတယ်လိုႛ Mr. Lacroix က ေူပာသြားတာပၝ။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အပေၞ တရားစြဲဆို အူပစ်ပေးလိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ခဵက်တရပ်လုံးဟာ လုံူခံြရေး ကောင်စီက တောင်းဆိုခဲ့တာကို ူမန်မာအာဏာပိုင်တေကြ မလိုက်နာပဲ ခဵိြးဖောက်ခဵက်တရပ် ူဖစ်တယ်လိုႛလည်း ူပင်သစ် ဒုတိယသံအမတ်ဋ္ဌကီးက ေူပာပၝတယ်။

ဒီူပစ်ဒဏ်ဟာ လုံူခံြရေးကောင်စီက တောင်းဆိုတာကို မလိုက်နာပဲ ခဵိြးဖောက်လိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ လုံူခံြရေးကောင်စီက ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို လြတ်ပေးဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝကို ရြင်းရြင်းဋ္ဌကီး ခဵိြးဖောက်လိုက်တာပၝလိုႛ Mr. Lacroix က ေူပာသြားတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

လုံူခံြရေးကောင်စီ အလြည့်ကဵသဘာပတိူဖစ်တဲ့ ူဗိတိနိံိုင်ငံက သံအမတ်ဋ္ဌကီး Mr. John Sawers ကတော့ အရေးပေၞ တံခၝးပိတ် အစည်းအဝေးမြာ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုက တင်ူပလာတဲ့ ဆုံးူဖတ်ခဵက် မူုကမ်းကို လောလောဆယ် အတည်ူပြိံိုင်ဖိုႛ ဆြေးေိံြးနေေုကာင်း သတင်းထောက်တေကြို ေူပာပၝတယ်။

လုံူခံြရေးကောင်စီမူုကမ်း ေုကညာခဵက်ကို ကောင်စီအနေနဲႛ ဆြေးေိံြးနေပၝတယ်။ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံအတော် မဵားမဵားရဲ့ ထောက်ခံခဵက်လည်း ရထားပၝတယ်။ ကောင်စီဝင် ိံိုင်ငံသံအဖြဲႚတေကြ ဒီေုကညာခဵက်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သူတိုႛိံိုင်ငံ့ခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ ညိၟိံြိင်းဖိုႛ တရက် အခဵိန်တောင်းတဲ့အတြက် ဒီကနေႛ အစည်းအဝေးကို မနက်ူဖန်မြာ ဆက်ကဵင်းပဖိုႛ ဆုံးူဖတ်ခဲ့ပၝတယ်လိုႛ ူဗိတိန်သံအမတ်ဋ္ဌကီး Mr. Sawers က သတင်းထောက်တေကြို ေူပာသြားပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂက လာတဲ့သတင်းတေအြရ လုံူခံြရေးကောင်စီအစည်းဝေးမြာ ဆုံးူဖတ်ခဵက်ကို အတည်ူပဖြိုႛ ူမန်မာအစိုးရဖက်က ရပ်တည် လေ့ရြိတဲ့ တ႟ုတ်နဲႛ ႟ုရြိံိုင်ငံတေကြ သံအဖြဲႚတေကြ မိမိတိုႛ သက်ဆိုင်ရာ ိံိုင်ငံခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ တိုင်ပင်လိုေုကာင်း တင်ူပခဲ့ုကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ူပင်သစ်သံအမတ်ဋ္ဌကီးကတော့ အမေရိကန်မူုကမ်းကို ထောက်ခံတဲ့အေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့္ဘပီး အခုလို ႟ုရြားနဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံတြေ တရက်အခဵိန်တောင်းတာကိုလည်း လေးစားတဲ့အေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။

ဒၝဟာသူတိုႛ ရပိုင်ခြင့်ူဖစ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛက အသိအမြတ်ူပြ လေးစားပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ တခဵိန်တည်းမြာလည်း လုံူခံြရေးကောင်စီအနေနဲႛ ူမန်မာကိင်္စအပေၞ အခဵိန်နဲႛတေူပးညီ တုံႛူပန်ဆောင်႟ြက်ဖိုႛ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ခံယူထားပၝတယ်လိုႛ ူပင်သစ်သံအမတ်ဋ္ဌကီး Mr. Jean-Pierre Lacroix ကေူပာသြားပၝတယ်။

အမေရိကန်သံမတ်ဋ္ဌကီး Ms. Susan Rice က အရေးပေၞ အစည်းအဝေးအ္ဘပီး သတင်းထောက်တေကြို ေူပာုကားရာမြာ လုံူခံြရေးကောင်စီ အဖြဲႚဝင်တခဵိြႚအနေနဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူပစ်ဒဏ်စီရင်တာကို ဝေဖန်႟ြတ်ခဵ္ဘပီး ိံိုင်ငံရေးူဖစ်စဉ်မြာ ပၝဝင်ခြင့်ရရေး အူမန်ဆုံးူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ တောင်းဆိုတဲ့ ဆုံးူဖတ်ခဵက်ကို ဆြေးေိံြးတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။ ကောင်စီအဖြဲႚဝင်ထဲမြာ ဒီဆုံးူဖတ်ခဵက်မူုကမ်းအပေၞ သဘောထား ကြဲူပားမြ ရြိတယ်ဆိုတာကို အသိအမြတ် ူပပြၝတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ အခုလို ဆြေးေိံြး ဆောင်႟ြက်ဖိုႛနဲႛ ကောင်စီရဲ့ သဘောထားရပ်တည်ခဵက်နဲႛ အညီ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ်စာတမ်းနဲႛ ဒီမိုကရေစီနဲႛ လူႛအခြင့်အရေး လေးစားလိုက်နာရေး အေူခခံမူတေအြရ ူမန်မာ့အရေး ဆြေးေိံြးဆုံးူဖတ်ဖိုႛဟာလည်း အရေးဋ္ဌကီးပၝတယ်လိုႛ အမေရိကန်သံအမတ်ဋ္ဌကီးက ေူပာသြားတာပၝ။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို  ူပစ်ဒဏ်စီရင်တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အရေးယူဆောင်႟ြက်ရေး လုံူခံြရေးကောင်စီရဲ့ အရေးပေၞ အစည်းအဝေးကို ုသဂုတ်လ ၁၂ရက် အမေရိကန်အရြေႚပိုင်းစံတော်ခဵိန်အရ ဒီကနေ ႛေိံြာင်းပိုင်းမြာ ူပန်္ဘပီး ကဵင်းပမြာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။