ူပည်သိူံြင့်လြတ်လပ်မအြေုကာင်း လူငယ်မဵားအတြက် ဆြေးေိံြး

ဒီကနေႛ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် NLD အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ႟ုံးမြာ လူငယ်တြေ အတြက် ဆြေးေိံြးပြဲတရပ် ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။

2008.12.30
nld_youths_305_z.jpg အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်လူငယ်နှစ်ဦး NLD လက်ပတ်နီများ စည်းနှောင် ပြင်ဆင်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီကနေႛကဵင်းပတဲ့ လူငယ်ဆြေးေိံြးပြဲမြာ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ဦးခင်မောင်ဆေကြ ဦးဆောင်ဆြေးေိံြးခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ူပည်သူနဲႛ လြတ်လပ်မြ ဆိုတဲ့ ခေၝင်းစဉ်နဲႛ ဆြေးေိံြးခဲ့ုကတယ်လိုႛ NLD ူပန်ုကားရေးတာဝန်ခံ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။

ဦးဉာဏ်ဝင်း။    ။ “ လူငယ်ပညာပေး ဆြေးေိံြးပြဲပေၝ့ဗဵာ။ ဟောေူပာပြဲလိုႛလည်း တခဵိြႚခေၞတယ်၊ ဒၝပေမယ်လိုႛ ဟောေူပာပြဲဆိုတာထက်ကို ဆြေးေိံြးပြဲဆိုတာ ပို္ဘပီးတော့ မြန်ပၝလိမ့်မယ်။ နောက်အပတ်တေမြြာလည်း ဆက်လုပ်ဖိုႛ ရြိပၝတယ်။ စီးပြားရေးတိုႛ၊ ဥပဒေတိုႛ ဒီလိုပေၝ့လေ၊ အတြေႚအုကံရြြိတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်တေကြ လူငယ်တေကြို ဆြေးေိံြးူပတာပေၝ့။ သူတိုႛကလည်း မေးခြန်းတြေမေး၊ ူပန်ဆြေးေိံြး၊ အဲဒီလို အစီအစဉ်နဲႛ လုပ်တာပၝ။ ”

ဦးဆောင်ဆြေးေိံြးခဲ့တဲ့ စမ်းခေဵာင်း္ဘမိြႚနယ် ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ဦးခင်မောင်ဆေကြ ူပည်သူတေအြတြက် ူပည့်ဝတဲ့ လြတ်လပ်ရေးဆိုတာ ဘာလဲလိုႛ သိရအောင် ဆြေးေိံြးခဲ့တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

ူပည်သူတေဟြာ လြတ်လပ်ခြင့် ရခဵင်တယ်ဆိုလိုႛရြိရင် ကိုယ့်ုကမ္ထာ ကိုယ်ဖန်တီးခြင့် ရခဵင်တယ်ဆိုလိုႛရြိရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရမယ်။ ဥင်္စာရင်လို ဥင်္စာရင်ခဲရမယ်။

ဦးခင်မောင်ဆြေ။         ။ “ ူပည်သူနဲႛ လြတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ ခေၝင်းစဉ်ပၝပဲ။ လြတ်လပ်ရေးနဲႛ ူပည်သူ အဆက်အစပ်ကို လူငယ်တြေ သိအောင်ရယ်၊ နောက် သမိုင်းေုကာင်းတေပြၝ ထည့်ေူပာတာပၝ။ အခု အန်ကယ်တိုႛ ရတဲ့ လြတ်လပ်ရေးဟာ နယ်ခဵဲႚ ကိုလိုနီတေကြ အခဵြပ်အူခာ အာဏာကို ူပန်္ဘပီးတော့ ပေးအပ်တဲ့ လြတ်လပ်ရေးလေ၊ ၄၈ခိုံြစ်က ရတဲ့ လြတ်လပ်ရေးဟာ အခဵြပ်အူခာ အာဏာပိုင်ခြင့်ဋ္ဌကီးကို ူပန်လည် ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတြက်ေုကာင့်မိုႛ ဒၝဟာ အခဵြပ်အူခာ အာဏာလြတ်လပ်ရေးသာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ။ နောက် အခဵြပ်အူခာ အာဏာ လြတ်လပ်ရေးသာ ရပင်ရသော်လည်းပဲ အခဵြပ်အူခာအာဏာကို ူပန်လည် ကဵင့်သုံးခြင့်ကို ူပည့်ူပည့်ဝဝ မရဘူးဆိုရင် လြတ်လပ်ရေး ရ္ဘပီလိုႛ မဆိုံိုင်ပၝဘူးလိုႛ။ ဒၝဟာ ဖားတပိုင်း ငၝးတပိုင်း လြတ်လပ်ရေးပဲ ူဖစ်နေမယ်လိုႛ။ ”

“ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ လြတ်လပ်ရေးကို တကယ် ရခဵင်တယ်ဆိုလိုႛရြိရင် ိံိုင်ငံရေး လြတ်လပ်ခြင့် ဆိုတာ အားလုံးပၝဝင်္ဘပီးတော့ ဆောင်႟ြကိံိုင်တဲ့ ိံိုင်ငံရေး ူဖစ်စဉ်မဵိြး ရြိရမယ်။ နောက်္ဘပီးတော့ လူမလြြတ်လပ်ခြင့်၊ ိံိုင်ငံသား အခြင့်အရေးတေဟြာလည်းပဲ အာမခံခဵက်ရြိတဲ့ အနေအထားတခုကို ရောက်ပၝမြ အခဵြပ်အူခာအာဏာ လြတ်လပ်ခြင့်ဋ္ဌကီးဟာလည်းပဲ တစည်းတလုံးတည်း ူပည်သူပိုင်္ဘပီးတော့ကာ ူပည်သူႛထံက တိုက်႟ိုက် သက်ဆင်းခြင့်ဆိုတဲ့ လြတ်လပ်ခြင့် သုံးပၝး စုံညီပၝမသြာလ္တွင် ဒီံိုင်ငံတခုဟာ လြတ်လပ်ရေး ရတဲ့ ိံိုင်ငံတခု ူဖစ်တယ်။ အဲဒီ ိံိုင်ငံ ူပည်သူတေဟြာလည်း လြတ်လပ်တဲ့ ူပည်သူတြေ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာိံိုင်တယ်လိုႛ အန်ကယ်က ဒၝကို ရြင်းူပတာပၝ။ ”

ဆြေးေိံြးပြဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တေကြလည်း ူပည့်ဝတဲ့ လြတ်လပ်ရေးရအောင် ဘာတြေ လုပ်ုကရမလဲလိုႛ ူပန်လည်မေးူမန်းခဲ့တဲ့အပေၞ ဦးခင်မောင်ဆေကြ ခုလို ရြင်းူပပၝတယ်။

ဦးခင်မောင်ဆြေ။         ။ “ ူပည်သူတေဟြာ လြတ်လပ်ခြင့် ရခဵင်တယ်ဆိုလိုႛရြိရင် ကိုယ့်ုကမ္ထာ ကိုယ်ဖန်တီးခြင့် ရခဵင်တယ်ဆိုလိုႛရြိရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရမယ်။ ဥင်္စာရင်လို ဥင်္စာရင်ခဲရမယ်လိုႛ၊ ဥပမာအားူဖင့် ၉၀ခိုံြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲ ရလဒ်မြာ ဒၝကို dishonor လုပ်တဲ့အခၝမြာ ဒီကိင်္စကို ူပည်သူတြေ တယောက်ကမြ ထ္ဘပီးတော့မြ ကဵြပ်တိုႛ ပေးထားတဲ့ ူပည်သူႛဆ္ဋိံူဖစ်တယ်၊ ူပည်သူႛဆ္ဋိံဆိုတာ ူပည်သူမဵားရဲ့ အေူခခံရပိုင်ခြင့်ဋ္ဌကီး ူဖစ်တယ် ေ႟ြးကောက်ပြဲ ရလဒ်ဆိုတာ၊ အဲဒီ ေ႟ြးကောက်ပြဲရလဒ်ဆိုတဲ့ အေူခခံ ရပိုင်ခြင့်ဋ္ဌကီးကို ထိခိုက်လာတဲ့အခၝမြာ ဘယ်ူပည်သူတယောက်ကမြ ထ္ဘပီးတော့ ကဵြပ်တိုႛရဲ့ ပိုင်ခြင့်ဋ္ဌကီးကို ခဵိြးဖဵက်နေပၝ္ဘပီ ဆို္ဘပီးတော့ ထ္ဘပီးတော့ ေူပာရေးဆိုခြင့် ရြိတဲ့လူ မရြိုကဘူးလိုႛ။ မရြိုကတဲ့အခၝကဵတော့ လြတ်လပ်ရေးဆိုတာ ဒၝတေနြဲႛ ဆကိံြယ်ပၝတယ်လိုႛ။ ကိုယ့်အခြင့်အရေးတေကြို ဥပဒေဘောင်အတြင်းက န္ဘေပီးတော့ကာ ရယိူံိုင်တဲ့ စြမ်းရည်တေကြို အူမင့်မားဆုံးထိ တင်ထားဖိုႛ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အခဵက်ကို အန်ကယ်က ရြင်းူပတာပဲ။ ”

္ဘပီးခဲ့တဲ့ လြန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းိံြစ်ပတ် အဂဿၝနေႛကလည်း တဋ္ဌကိမ်ူပလြုပ်ခဲ့္ဘပီး သတင်းစာဆရာဋ္ဌကီး ဦးဝင်းတင်က လူငယ်နဲႛအနာဂတ်ဆိုတဲ့ ခေၝင်းစဉ်နဲႛ ဆြေးေိံြးခဲ့ပၝတယ်။ အခုဆြေးေိံြးပြဲတေအြပေၞ အူမင်ကိုလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ေူပာူပပၝတယ်။

ဦးဉာဏ်ဝင်း။    ။ “ ဟာ၊ သေသေခဵာခဵာကို အကဵိြးရြိတယ်၊ ဘာူဖစ်လိုႛလဲလိုႛဆိုတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ အခု လူငယ်တေအြနေနဲႛ လေ့လာဖိုႛ ဒီလို ခေၝင်းစဉ်အလိုက် ိံိုင်ငံရေး၊ စီးပြားရေး၊ ဥပဒေရေး ခေၝင်းစဉ်အလိုက် ဖတ်စရာ မရြိဘူးဗဵ။ အခုလက်ရြိ။ နောက် ဆြေးေိံြးတင်ူပစရာ နေရာလည်း မရြိဘူး။ နောက် ဒီနေႛ အူမင်ကို ေူပာရရင် ဆရာဦးခင်မောင်ဆြေ အနေနဲႛက သူဟောေူပာတာ နာရီဝက်လောက်ပဲ ယူတယ်။ ဒၝပေမယ်လိုႛ ကဵန်တဲ့အခဵိန် အားလုံးက မေးခြန်းမေးတာ၊ ဆြေးေိံြးတာ အဓိက ူဖစ်နေပၝတယ်။ ”

ဆြေးေိံြးပြဲ တက်ရောက်တဲ့ လူငယ်ဦးရေ ၅၀ ဝန်းကဵင်လောက် ရြ္ဘိပီး NLD ပၝတီခေၝင်းဆောင်တေလြည်း တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်။ အခုလို ဆြေးေိံြးပြဲတေကြို အပတ်စဉ် ကဵင်းသြားဖိုႛ စီစဉ်ထား ပၝတယ်။ NLD ႟ုံးအူပင်မြာတော့ အရပ်ဝတ်နဲႛလုံူခံြရေးတြေ စောင့်ုကည့်ခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။