ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးထံ အေူခအနေမြန် မတင်ူပ

နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းအတြင်း ူပန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတေရြဲ့ ္ဘပီးစီးမြ အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေႛ နေႛလည် ၁၁ နာရီ လောက်က ဖဵာပု္ဘံမိြႚ သီရိအဏ္ဆဝၝခန်းမမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ထြံကို ဖဵာပု္ဘံမိြႚနယ်ရဲ့ ူပန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း္ဘပီးစီးမြတေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တေကြ ရြင်းလင်းတင်ူပခဲ့ရာမြာ ပကတိ အေူခအနေအမြန်အတိုင်း ေူပာဆိုူပခဲ့ူခင်း မရြိဘူးလိုႛ ဒေသခံ တယောက်က RFA ကို ေူပာပၝတယ်။

2008.12.30
nargis_school_305px.jpg မုန်တိုင်းသင့် ဧရာဝတီ ူမစ်ဝကဋ္ဋန်းပေၞ ကေဵး႟ြာတခုရြိ ပဵက်စီးနေသော အိမ်တလုံးတြင် ဖြင့်လြစ်ထားသော ယာယီကေဵာင်းတခုအတြင်း စာသင်နေသော ကေဵာင်းသားလေးမဵားကို ဇြန်လ ၉ရက်နေႛက တြေႚရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒေသခံ။         ။ “ဒေသတာဝန်ခံ ဟိုတယ်နဲႛ ခရီးသြားလာရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ် စိုးိံိုင် ကန္ဘေပီးတော့ နာဂစ် လေမုန်တိုင်းအ္ဘပီး ူပန်လည်ထူထောင်ရေး နႛဲ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတြေ အေုကာင်းကို ရြင်းလင်းတင်ူပတဲ့အခၝမြာ ရာခိုငိံြန်း အားလုံးနီးပၝးက အကုန်လုံး ူပန်လည်တည်ဆောက်္ဘပီးစီးန္ဘေပီးလိုႛ တင်ူပပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် ကဵနော်တိုႛ ဒီ စာသင်ကေဵာင်းတြေပေၝ့၊ စာသင်ကေဵာင်း ၁၂၀ ကေဵာ် ဖဵာပု္ဘံမိြႚနယ်အတြင်း ပဵက်စီးသြားတဲ့အခၝမြာ ကေဵာင်း ပေၝင်း ၁၀၀ ူပန်္ဘပီးတော့ ူပင်္ဘပီးပၝ္ဘပီ၊ ကေဵာင်း ၂၀ ကေဵာ်ပဲ ကဵန်တော့တယ်၊ ကေဵာင်းပေၝင်း ကဵန်တဲ့ ၂၀ ကေဵာ်ဟာလည်း လာမည့် သုံး လေး လအတြင်းမြာ ္ဘပီးမယ်ဆို္ဘပီး တင်ူပတယ်၊ နောက်တခၝ လယ်ယာစိုက်ပဵိြးရေးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛလည်း နာဂစ် မူဖစ်ခင်ကာလ အရင်ဖဵာပု္ဘံမိြႚနယ် အတြင်းမြာ စိုက်တဲ့ စိုက်ဧကတြေ အကုန်လုံး ူပည့်မီအောင် စိုကိံိုင်တယ်၊ အထြကိံြန်းလည်း အရင်အတိုင်းပဲ ူပည့်မီ အောင်ထြက်တယ် ဒီလို တင်ူပတယ်၊ အားလုံး ္ဘပီးူပည့်စုံအောင် ္ဘပီးန္ဘေပီလိုႛ တင်ူပလိုက်တဲ့အခၝကဵတော့ ိံိုင်ငံတော် အဋ္ဌကီးအကဲ ကတော့ ္ဘပီး္ဘပီဆိုကောင်းတာပေၝ့ကြာတဲ့။ နောက် ကဵန်တဲ့ဟာတြေ နောက် သုံးလေးလဆို ္ဘပီးမြာပေၝ့ကြာတဲ့ ဆို္ဘပီးတော့ ထူပန်သြားရော။ ”

လေဘေးသင့်ူပည်သူတြေ သင်ုကားနေတဲ့ စာသင်ကေဵာင်းတေနြဲႛ လယ်ယာစိုက်ပဵိြးရေး အေူခအနေတေဟြာ ပုံမြန်အတိုင်း ူပန်လည်ူဖစ်န္ဘေပီးလိုႛ တင်ူပေူပာဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဖဵာပု္ဘံမိြႚနယ်အတြင်းမြာ ပညာသင်ုကားနေုကရတဲ့ စာသင်ကေဵာင်းတော်တော်မဵားမဵားကတော့ လက်ရြိအေူခအနေမြာ အဆင်မေူပ ူဖစ်နေုကသေးသလို စပၝးအထြကိံြန်းဟာလည်း အရငိံြစ်ကလောက် ထြကိံြန်းမကောင်းဘူးလိုႛ အခုလို ဆက်ေူပာပၝတယ်။

ဒေသခံ။         ။ “ သူက အားလုံး္ဘပီး္ဘပီ ၁၂၀ ကေဵာ်မြာ ၁၀၀ ူပင်္ဘပီးသြား္ဘပီ၊ ၂၀ ကေဵာ်ပဲကဵန်တယ်၊ ဒၝနောက် ၂လ ၃လ မြာ ္ဘပီးမယ်လိုႛ ေူပာတယ်၊ တကယ်တော့ ္ဘပီးတာက အဲဒီ ၂၀ ကေဵာ်ပဲ ္ဘပီးတာ၊ ကဵန်တာက အဲဒီ ၁၀၀ လောက် ကဵန် နေတယ်၊ အဲဒီ၁၀၀ လောက်က ခုနက ေူပာတဲ့ ယူနီဆက် ယာယီကေဵာင်းမြာပဲ သူတိုႛ သင်နေရတာ၊ ယူနီဆက် ယာယီကေဵာင်းဆိုတာက ကာဗြန်လိပ်စ အူပာဋ္ဌကီးတြေ မိုး္ဘပီးတော့ ဝၝးကပ်ကာ ဝၝးကပ်ခင်းနဲႛ အဲဒီ ယာယီတဲ လေးတြေပေၝ့ဗဵား၊ ယာယီတဲလေးတေမြြာ ကေဵာင်းသားအမဵားစုက သင်နေရတာ ္ဘပီးတာနဲႛ မ္ဘပီးတာနဲႛက ေူပာင်းူပန်လို ူဖစ်သြားတယ် အခုဟာက လယ်ယာစိုက်ပဵိြးရေးနဲႛ ပတ်သက်ရင်လည်း တကယ်တော့ နာဂစ် အ္ဘပီးမြာ စိုက်တဲ့ စိုက်ပဵိြးဧက က အရင်ပုံမြန် စိုက်နေကဵထက် အမဵားဋ္ဌကီး လေဵာ့နည်းပၝတယ်၊ လေဵာ့ရူခင်း အေုကာင်းအရင်းက မဵိြးစပၝးတြေ မမြန်တာ နောက်ကဵသြားတာ ဒၝတေပြၝပၝတယ်၊ ပိုးမြားဖဵက်ဆီးတာတြေ ပၝပၝတယ်၊ စပၝးအထြကိံြန်းလည်း အရင်ကထက် အမဵားဋ္ဌကီး လေဵာ့နည်းသြားပၝတယ်၊ ဒၝပေမဲ့ အောက်ေူခက ပုဂ္ဂိြလ်တေကြတော့ တင်ူပတဲ့အခၝမြာ အားလုံး္ဘပီးူပည့်စု္ဘံပီလိုႛ တင်ူပနေလိုႛအဲဒၝ အထက်လူဋ္ဌကီးတေကြလည်း ဒၝတေကြိုပဲ ယုံစားနေလားတော့ မေူပာတတ်ဘူးခင်ဗဵ။ ”

သက်ဆိုင်ရာဒေသခံ ကေဵာင်းဆရာ ဆရာမ တေကြတော့ ကေဵာင်းသူကေဵာင်းးသားတြေ ဆက်လက်ပညာ သင်ုကားိံိုင်ဖိုႛအတြက် နီးစပ်ရာ အလြရြြင်တေကြိုပဲ အားကိုး ရြာနေုကရတယ်လိုႛလည်း ေူပာပၝတယ်။

ဒေသခံ။         ။ “ အဲဒီ ကေဵာင်းဆိုတဲ့ဟာကို ပီပီသသ ကေဵာင်းရယ်လိုႛ သတ်သတ်မြတ်မြတ် ခေၞိံိုင်လောက်တဲ့အဆင့် မရြိသေးဘူး အဲဒီ အမဵားစုက အဲဒီ ယာယီတဲမြာပဲ သင်နေရတဲ့အခၝကဵတော့ ထိုင်းခုံမရြိဘူးဗဵာ အဲဒီုကမ်းခင်း မြာတင် ဒီအတိုင်း ထိုင်္ဘပီးတော့ ထိုင်ခုံလို တန်းလဵားလေးပေၞမြာ စာရေးရတယ်ဆိုတော့ ခလေးတြေ ကဵပ်ကဵပ်တည်းတည်းနဲႛ ပူပူလောင်လောင်နဲႛ အောက်က ဝၝးကပ်တေကြလည်း ခလေးဝိတ်နဲႛဆိုတော့ ဝၝးကပ်တေကြလည်း ကဵိြးကုန်္ဘပီးပေၝ့ဗဵား၊ အပေၝက်တြေ အ္ဘပဲတေနြဲႛ အဲလိုူဖစ်နေုကတာ၊ အဲဒၝ အခု ဆရာ ဆရာမတေကြလည်း စိတ်တေညြစ်တော့ ခလေးတြေ ဆင်းရဲတဲ့အခၝကဵတော့ အခုဟာ အလြရြြင်တြေ ရောက်ရင်၊ အလြရြြင်လာရင် လြခြဵင်တဲ့သူရြိရင် တြေႚရင် ေူပာပၝ ကဵမတိုႛ ကေဵာင်း မ္ဘပီးသေးဘူး ကဵမတိုႛ ကေဵာင်း ူပင်ခဵင်တယ်၊ အလြရြြင်ရြိရင် ကဵမတိုႛဆီ လြတ်ပေးပၝ၊ ္ဘမိြႚထဲမြာ နီးစပ်ရာ အဲန်ဂဵီအို အဖြဲႚအစည်းတေကြို လိုက်္ဘပီးတော့ ဆရာ ဆရာမတေကြ အဲသလို တင်နေတယ်၊ အခုအခဵိန်မြာ အဲန်ဂဵီအို အဖြဲႚအစည်းတေကြလည်း အလြအြတန်းက တော်တော်လေး လေဵာ့သြား္ဘပီး မရြိသလောက် ူဖစ်န္ဘေပီ၊ ဒီအခဵိန်မြာ ိံိုင်ငံတော် ကန္ဘေပီးတော့ ူပန်ဆောက်ပေးရင်ပေး မပေးရင်တော့ ရြေႚလ္တေွာက် တော်တော် ဒုက္ခမဵားမယ် ခလေးတြေ စာသင်ုကားရေးမြာ။ ”

ဒၝကတော့ ဖဵာပု္ဘံမိြႚနယ်မြာရြိတဲ့ ဒေသခံ တဦး ေူပာူပသြားတာပၝ။ အဲဒီနေႛက ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ဟြာ ဖဵာပု္ဘံမိြႚအူပင် ဘိုကလေး္ဘမိြႚနယ်ကိုလည်း အလားတူ သြားရောက် ုကည့်႟ခြဲ့တယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။