လူထုဆ္ဋိံမြန်ကို ထင်ဟပ်ူခင်းူဖစ်ေုကာင်း ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ေုကညာ


2007.09.14

poor_vendor_150px.jpg
ရန်ကုန်္ဘမိြႚရြိ ဈေးတခု၏ ူမင်ကြင်း ူဖစ်ပၝသည်။ ၎င်း၏ ေုကညာခဵက်မဵားသည် ူပည်သူလူထု၏ လူနေဘဝကို ထင်ဟပ်နေူခင်းသာ ူဖစ်ေုကာင်း အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်က ယခု ေုကညာခဵက်တြင် ဖော်ူပထားပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

NLD အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်က စက်တင်ဘာ ၁၄ရက် ဒီကနေႛရက်စြဲနဲႛ ေုကညာခဵက်တစောင် ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။ ဒီ NLD ေုကညာခဵက်ဟာ အေူခခံအားူဖင့် စစ်အစိုးရရဲ့ ေုကညာခဵက်အမိန်ႛအမြတ် ၂/၂၀၀၇ ကို တုန်ႛူပန်တဲ့ သဘောူဖစ်တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

စာမဵကိံြာ ၂ မဵကိံြာရြိတဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ NLD ပၝတီက အဓိက ေူပာတာကတော့ လက်ရြိ ူပည်သူတေရြဲ့ ဆ္ဋိံူပမြတေဟြာ NLD ပၝတီရဲ့ သြေးထိုးလြံႚဆော်မြေုကာင့် ူဖစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒၝဟာ လူထု သဘောထားဆ္ဋိံမြန်ကို ထင်ဟပ်တာပဲ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ပၝတီအနေနဲႛ ၂၀၀၆ ခိုံြစ် ဧ္ဘပီ ၂၁ ရက်ကတည်းက အထူးေုကညာခဵက် ၃/၀၄/၀၆ ကို ထုတ်ူပန်္ဘပီး တိုင်းူပည်မြာ ကုန်စေဵးိံြန်းတေဋ္ဌြကီးနေတာ၊ ငြေေုကးဖောင်းပမြြ အလြန်အကဋ္ဋူံဖစ်နေတာ၊ စြမ်းအင် ဖူလုံမမြရြိတာ၊ စားဝတ်နေရေး ကဵပ်တည်းနေတာတေကြို ထောက်ူပခဲ့ေုကာင်း၊ နအဖအနေနဲႛ လြတ်တော်ခေၞယူပေး္ဘပီး၊ အဲ့ဒီလြတ်တော်က နအဖကို တရားဝင် အစိုးရူဖစ်အောင် ဆောင်႟ြက်ရေး၊ ဒီနည်းနဲႛ ူင်္ပံနာတေကြို အတူတကြ ေူဖရြင်းိံိုင်ရေးတေကြို ကမ်းလြမ်းခဲ့ေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ ဒီကမ်းလြမ်းခဵက်တေအြတိုင်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ အေူဖမရြာခဲ့လိုႛ ခုလိုဆ္ဋိံူပပြဲတြေ ူဖစ်ရတာ ူဖစ်္ဘပီး၊ ဒၝဟာ NLD ေုကာင့် မဟုတ်ဘူးလိုႛ ရြင်းလင်းထားပၝတယ်။ တခၝ အာဏာပိုင်တေရြဲ့ ကေဵာထောက်နောက်ခူံပအြဖြဲႚတေကြ ဆ္ဋိံူပသူတေကြို အုကမ်းဖက် လိုႛ အေူခအနေ ပိုဆိုးခဲ့ရတာလိုႛလည်း NLD ေုကညာခဵက်မြာ ရေးသားထားပၝတယ်။ ပၝတီ ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂြိလ်တဦးူဖစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ေုကညာခဵက်ပၝ အခဵက်တခုကို ဖတ်ူပပၝတယ်။

ေုကညာခဵက်စာပိုဒ် ။ ။ အာဏာပိုင်မဵားသည် အထြေထြေ အကဵပ်အတည်းဟူသော အေုကာင်းတရားေုကာင့် ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပူခင်းဟူသော အကဵိြးဆက်မဵား ူဖစ်ပေၞလာသည်ကို ပကတိ အရြိတရားအတိုင်း ဝေဖန်ပိုင်းူခားူခင်းမရြိပဲ အဖြဲႚခဵြပ်က ဤဆူပူလြပ်ရြားမမြဵား ူဖစ်အောင် ဖန်တီးသလိုလို အေူခအူမစ်မရြိပဲ ိံိုင်ငံရေးလြည့်ကြက်အူဖစ် မဟုတ်မမြန် စြပ်စြဲလာပၝသည်။ ယခုလို မိုးဋ္ဌကိြးပစ်ရာ ထန်းလကိံြင့်ကာ စြပ်စြဲူခင်းမဵားမြာ ဆင်ူခင်တုံတရားူဖင့် အေုကာင်းရင်းမြန်ကို ရြာဖြေူခင်း မဟုတ်သူဖင့် ူင်္ပံနာမဵားကို ေူဖရြင်းိံိုင်ူခင်း မရြိသည့်အူပင် အေူဖမြနိံြင့် ရလဒ်ကောင်းကို ရရြိမည်မဟုတ်ပၝ။ ူပည်သူလူထု၏ လူမဘြဝ ဒုက္ခမဵားမလြည်း လြတ်ေူမာကိံိုင်မည်မဟုတ်ပၝ။ အမိဵြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးကိုပင် ထိခိုက်စေိံိုင်ပၝသည်။

စစ်အစိုးရကတော့ သူႛရဲ အမိန်ႛေုကညာခဵက် ၂/၀၇ မြာ NLD ပၝတီဟာ စက်သုံးဆီစေဵးူမၟင့်တင်မြ၊ ကုန်စေဵးိံြန်း ူမင့်တက်မြတေကြို အေုကာင်းူပ္ဘြပီး ဆူပူမြတြေ ူဖစ်အောင် နည်းလမ်းမဵြိးစုံ သုံးနေတယ်လိုႛ စြပ်စြဲထားပၝတယ်။ ေုကညာခဵက်တေကြို ခဵိန်ကိုက် ထုတ်ူပန်္ဘပီး လြံဆော်နေတာလိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ NLD ကတော့ ိံိုင်ငံရေးပၝတီဆိုတာ အုပ်ခဵြပ်သူနဲႛ ူပည်သူအုကား ပေၝင်းကူးူဖစ်တာမိုႛ ူပည်သူႛဘဝကို ထင်ဟပ်တဲ့ ေုကညာခဵက်တေကြို ထုတ်ခဲ့တယ်၊ နောင်လည်း လိုအပ်သလို ဆက်ထုတ်ူပန်နေဦးမြာပၝပဲလိုႛ သူႛရဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပပၝတယ်။

တကယ်တော့ တိုင်းူပည်ရဲ့ အထြေထြေ အကဵပ်အတည်းတေကြို ပူးပေၝင်းေူဖရြင်းဖိုႛဆိုရင် တြေႚဆုံဆြေးေိံြး္ဘပီး အမဵြိးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး တည်ဆောက်မြ ူဖစ်မယ်လိုႛ NLDက ထုတ်ူပန်ေုကညာထားပၝတယ်။ ဒီ ေုကညာခဵက်ဟာ အေူခခံအားူဖင့် စစ်အစိုးရရဲ့ ေုကညာခဵက်အမိန်ႛအမြတ် ၂/၂၀၀၇ ကို တုန်ႛူပန်တဲ့ သဘောူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့် ပၝတီေူပာခြင့်ရ ပုဂ္ဂြိလ်တဦးူဖစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို စစ်အစိုးရေုကညာခဵက်ပၝ စြပ်စြဲခဵက်တခဵြိႚနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး RFAမြ ဦးမင်းဇင်က လြန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းလောက်ကပဲ ဆက်သြယ် မေးူမန်းုကည့်ခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။