အမေရိကန်ကိုယ်စားလြယ်အဖြဲႚိံြင့် တြေႚဆုံမြ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ကေဵနပ်အားရ

အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလြယ် လက်ထောက် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ Kurt Campbell တိုႛဟာ ူမန်မာ့အရေးအပေၞ တကယ် စေတနာထား လုပ်ဆောင် နေတာတြေႚရ္ဘပီး သူတိုႛအဖြဲႚနဲႛ တြေႚဆုံခြင့်ူပခြဲ့တဲ့အပေၞမြာ စီစဉ်ပေးတဲ့ တာဝန်ရြိ ပုဂ္ဂိြလ်တေကြိုလည်း ကေဵးဇူးတင်တယ်လိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်က ဒီကနေႛ ိံိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မြာ ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

2009.11.09
Scot_Marciel_min_lwin_305px.jpg အာဆီယံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ဋ္ဌကီး စကော့ အလန် မာစီယယ်လ် (ဝဲ) ိံြင့်ူမန်မာ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ႌြန်ုကားရေးမြြးခဵြပ် ဦးမင်းလြင် (ယာ) တိုႛ ဖိလိပိုငိံိုင်ငံ၊ မနီလ္ဘာမိြႚတြင် ိံြစ်ရက်ုကာ ကဵင်းပသော အာဆီယံ-အမေရိကန် အဆင့်ူမင့်အရာရြိမဵား အထူးအစည်းအဝေး (SOM) အတြင်း ိံိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေႛက ႟ိုက်ကူးထာသော မြတ်တမ်းပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို အယူခံကိင်္စ ဆောင်႟ြက်ပေးနေတဲ့ ရြေႚနေ ၄ ဦးစလုံးက ဒီကနေႛ တြေႚခြင့်ရခဲ့တဲ့အခဵိန်မြာ အခုလိုေူပာဆိုလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ရြေႚနေလည်းူဖစ်၊ NLD ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ်တဦးလည်းူဖစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက RFA ကို အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ဦးဉာဏ်ဝင်း။    ။ “ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ရြေႚနေ လေးဦးပၝ။ သူတိုႛ နေႛခင်း ၁ နာရီကန္ဘေပီးတော့ ၃ နာရီကေဵာ်ကေဵာ်လောက်ထိ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ တြေႚခြင့်ရပၝတယ်။”

ဒီကနေႛတြေႚခဲ့တာဟာ အယူခံကိင်္စ ေူပာဆိုဆြေးေိံြးတာ ူဖစ်သလို အမေရိကန် ကိုယ်စားလြယ်တေနြဲႛ တြေႚခဲ့တုန်းက အေူခအနေတေကြို ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်က မေးူမန်းတဲ့အတြက် ေူပာဆိုူဖစ်ခဲ့တယ်လိုႛ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုပၝတယ်။

စစ်အစိုးရဟာ အရင်တခေၝက်က ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အတြက် အကဵိြးဆောင် နေတဲ့ ရြေႚနေ ၄ ဦးရြိရာမြာ ၂ ဦးကိုပဲ တြေႚခြင့်ူပခြဲ့္ဘပီး၊ ဒီတခေၝက်မြာတော့ ၄ ဦးစလုံးကို တြေႚခြင့်ူပလြိုက်တာပၝ။

အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်စားလြယ်တေနြဲႛ တြေႚဆုံခဲ့တာကိုလည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်က အကောင်းူမင်တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်စားလြယ်တေကြ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ိံိုင်ငံရေးအရ ူဖစ်ပေၞတိုးတက်မြတြေ တြေႚလာရင် လက်ရြိခဵမြတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမြ ႟ုပ်သိမ်းဖိုႛ စဉ်းစားမြာ ူဖစ်သလို အကူအညီတေလြည်း ပေးဖိုႛ ရြိတယ်လိုႛ ဆိုထားပၝတယ်။ ဒီအတြက် ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတြေ အားလုံးလြတ်ပေးဖိုႛ၊ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးကို ဦးတည်တဲ့ ိံိုင်ငံရေးအရ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲတြေ ူပလြုပ်ဖိုႛ၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ သူႛရဲ့ ပၝတီခေၝင်းဆောင်တြေ ပုံမြန်တြေႚဆုံခြင့်ူပဖြိုႛ စသူဖင့် အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်စားလြယ်တေကြ ူမန်မာ စစ်အစိုးရကို တိုက်တြန်းထားပၝတယ်။

ဒီအတောအတြင်း ူမန်မာစစ်အစိုးရက ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို မုကာခင် ူပန် လြတ်ပေးိံိုင်ဖြယ်ရြိတယ်လိုႛ ူမန်မာသံအရာရြိ ဦးမင်းလြင်ရဲ့ ေူပာဆိုခဵက်ကို ကိုးကား္ဘပီး အေပီသတင်း တပုဒ်မြာ ဒီကနေႛ ဖော်ူပလိုက်ပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို မုကာခင် ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ အစီအစဉ်ရြိေုကာင်း သူႛအနေနဲႛ သူႛ ပၝတီလုပ်ငန်းတေကြို လုပ်ကိုငိံိုင်မြာ ူဖစ်ေုကာင်း ူမန်မာ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ႌြန်ုကားရေးမြြးခဵြပ် ဦးမင်းလြင်က စင်ကာပူလေဆိပ်မြာ အေပီသတင်းဌာနကို ေူပာုကားခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ေူပာဖိုႛ ူငင်းဆိုခဲ့တယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။

ူမန်မာသံအရာရြိ ဦးမင်းလြင်ဟာ ဖိလစ်ပိုငိံိုင်ငံမြာ ၂ ရက်ုကာ ူပလြုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာ သံအမတ်မဵား ဆြေးေိံြးပြဲကို တက်ရောက်္ဘပီး အူပန် စင်ကာပူလေဆိပ်မြာ အခုလို ေူပာဆိုခဲ့တာလိုႛ သိရပၝတယ်။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛကိင်္စဟာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံ အပေၞ ထားရြိတဲ့ မူဝၝဒ အေူပာင်းအလည်းေုကာင့် မဟုတ်ေုကာင်း၊ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆိုႛမြတြေ ဆက်ရြိနေသေးတဲ့အတြက် ဒီ မူဝၝဒ အေူပာင်းအလဲေုကာင့် လတ်တလော ထူးထူးူခားူခား ေူပာင်းလဲမြ မရြိံိုင်ေုကာင်း ဦးမင်းလြင်က ေူပာတယ်လိုႛ အေပီသတင်းက ဆိုပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရက ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ိံြစ်တေတြုန်းကလည်း အခုလိုပဲ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို မုကာခင် ူပန်လြတ်ပေးမယ်ဆို္ဘပီး မရေမရာ ေူပာဆိုခဲ့ပေမယ့် ဘယ်တော့ လြတ်ပေးမယ် ဆိုတာကိုတော့ တိတိကဵကဵ ေူပာဆိုတာ မရြိသေးပၝဘူး။ အခုတခၝ ူမန်မာစစ်အစိုးရက ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူပန်လြတ်ပေး္ဘပီး ပၝတီလုပ်ငန်းတြေ ူပန်လုပ်ကိုင်ခြင့် ပေးမယ်ဆိုပေမယ့် လာမယ့် ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ပၝဝင်ယြဉ်္ဘပိြင်ခြင့် ူပမြြာလား၊ မဲဆြယ်စည်း႟ုံးရေးတြေ လုပ်ဆောင်ခငြ့်ပေးမြာလား ဆိုတာတော့ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရပၝဘူး။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ဒီကနေႛ တြေႚဆုံခဲ့တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို RFA အဖြဲႚသား ကိုနေရိန်ကေဵာ်က ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။

ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဵက်။
အသံဖိုင်ယူရန်
မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။