ူမန်မာူပည်မြာ ူပည်တြင်းစစ်အသစ် ထပ်ူဖစ်တော့မြာလား

တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးစု လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚတေကြို နယ်ူခားစောင့်တပ်အူဖစ် ေူပာင်းလဲဖြဲႚစည်းဖိုႛ စစ်အစိုးရက သတ်မြတ်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးရက်ဟာ နီးကပ်လာပၝ္ဘပီ။ တိုင်းရင်းသားတေဘြက်ကလည်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးယူထားတဲ့ အဖြဲႚတေအြပၝအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚအားလုံးစုပေၝင်း္ဘပီး ဆုံးူဖတ်ခဵက်တရပ် ခဵမြတ်လိုက်ုကပၝ္ဘပီ။
လယ်ရီဂေဵဂင်
2010.04.27
shan_rebels_gun_305px.jpg စစ်အစိုးရအား တိုက်ခိုက်နေသည့် SSA ရြမ်းလက်နက်ကိုင် တပ်သားမဵားကို စက်သေနတ် လက်နက်ဋ္ဌကီးမဵားူဖင့် အသင့်အနေအထား တြေႚရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ူမန်မာူပည်မြာ နောက်ထပ်ူပည်တြင်းစစ်တခု ထပ်ူဖစ်လာဦးမြာလား။ ထိုင်းိံိုင်ငံအေူခစိုက် သတင်းထောက် လယ်ရီဂေဵဂင်က RFA အတြက် သီးသန်ႛပေးပိုႛတဲ့ သတင်းဆောင်းပၝးကိုသာ နားဆင်ုကည့်ုကပၝ။

RFA အဖြဲႚသား ဦးသစ်ဆင်းက ဖတ်ုကား တင်ူပထားတာ ူဖစ်ပၝတယ်

ူမန်မာိံိုင်ငံ ူပည်တြင်းစစ်အလားအလာ။
အသံဖိုင်ယူရန်

ူမန်မာ့တပ်မတော်ကို စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းလို မဟုတ်ပဲ ဒီကနေႛ ူမန်မာစစ်တပ် ဗိုလ်ခဵြပ်တေဟြာ တိုင်းရင်းသားတေအြပေၞ အ္ဘမဲတမ်း လ္တေွာ့တြက်လေ့ရြ္ဘိပီး သူတိုႛရဲ့ စိတ်ဓာတ်အရင်းခံအပေၞမြာလည်း နားလည်မြ လြဲခေဵာ်နေပၝတယ်။

္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးယူထားတဲ့ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚတေကြို နယ်ူခားစောင့်တပ်တေအြူဖစ် ဖြဲႚစည်းဖိုႛ ေူခာက်ဋ္ဌကိမ်လောက် အလီလီ ူပင်ဆင်သတ်မြတ်ခဲ့တာဟာလည်း အခုဆိုရင် နောက်ဆုံးရက် ရောက်လုနီးနေပၝ္ဘပီ။ ဆိုင်ရာ စစ်တိုင်းမြြးတေကြလည်း အပစ်ရပ်အဖြဲႚတြေ ဆက်္ဘပီး ခေၝင်းမာမာနဲႛ ူငင်းဆန်နေမယ်ဆိုရင် အူပတ်ခေဵမြန်းခံရမယ်လိုႛ အဆက်မူပတ် ္ဘခိမ်းေူခာက်နေုကဆဲ ူဖစ်ပၝတယ်။

တခဵိန်တုန်းကတော့ အပစ်ရပ်အဖြဲႚတေကြို တဖြဲႚခဵင်းစီအလိုက် သီးူခားစီ ထိတြေႚဆက်ဆံတဲ့နည်းဟာ အောင်ူမင်တယ်လိုႛ ူမန်မာစစ်ဗိုလ်ခဵြပ်တြေ ယုံုကည်ခဲ့ုကပၝတယ်။ ္ဘဗိတိသ္တွတိုႛ သုံးခဲ့တဲ့ ခြဲူခားအုပ်ခဵြပ်တဲ့ နည်းပၝပဲ။ ဒီနည်းဟာ အတိတ်ကာလတုန်းက အသုံးတည့်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီကနေႛမြာတော့ူဖင့် ကိုးကန်ႛလို လူမဵိြးစုအဖြဲႚငယ်ကလေးတြေလောက်ကိုသာ ကိုယ်လိုရာပၝအောင် ဆြဲိံိုင်တော့ပၝ။ အခုတော့ အဲဒီနည်း အလုပ်မူဖစ်တော့ပၝဘူး။

ူမန်မာိံိုင်ငံက တိုင်းရင်းသား လူမဵိြးစုအဖြဲႚတေဟြာ ပင်ကိုယ်အရ တယာက်ကိုတယောက် ယုံုကည်ုကတာ မဟုတ်ပၝဘူး။ ဒၝပေမဲ့ ူမန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ နယ်ူခားစောင့်တပ်အူဖစ် မေူပာင်းလဲဘူးဆိုရင် ဘေးတြေႚလိမ့်မယ်လိုႛ ္ဘခိမ်းေူခာက်နေတာရဲ့ အကဵိြးဆက်အနေနဲႛ သူတိုႛကို ကေဵာခဵင်းကပ်သြားအောင် လုပ်ပေးလိုက်သလို ူဖစ်သြားပၝတယ်။ ငၝတိုႛ ဆက်လက်ရြင်သနိံိုင်ဖိုႛဆိုရင် မဟာမိတ်တပ်ပေၝင်းစုဋ္ဌကီးတခု ဖြဲႚစည်းမြူဖစ်တော့မယ်၊ ဒီလိုမမြဟုတ်ရင်တော့ အင်အားဋ္ဌကီးမားတဲ့ စစ်အစိုးရက ငၝတိုႛကို တဖြဲႚခဵင်း ကောက်စားလိုက်တော့မြာပဲ လိုႛ သိူမင် သဘောပေၝက်သြားစေပၝတယ်။

ဒီလိုနဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးယူထားတဲ့အဖြဲႚတြေရော၊ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲအဖြဲႚတေပြၝ ပၝဝင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚ ၁၀ ကေဵာ်ဟာ ူပည်တြင်းမြာရော၊ ူပည်ပမြာပၝ လ္တွိြႚဝြက်တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲတြေ လုပ်ခဲ့ုက္ဘပီး ဘုံသဘော စစ်သေနဂဿဗဵဟြာတရပ် ခဵမြတ်္ဘပီး အားလုံးအတူ စုပေၝင်း လက်တြဲ ရပ်တည်သြားုကဖိုႛ သဘောတူညီ ခဲ့ုကပၝတယ်။ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ လက်ခုပ်ထဲကရေတော့ ဘယ်တော့မြ အူဖစ်မခံဘူး၊ လေခြြက်ခဵည်းကဵန် အလံမလြဲပဲ တိုက်ပြဲဝင်သြားမယ်လိုႛ ကခဵင်ခေၝင်းဆောင်တယောက်က ကဵနော့ကို ေူပာပၝတယ်။

မုကာခင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ဆြေးေိံြးပြဲတခုမြာတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီခဵက်ကို စစ်အစိုးရက ခဵိြးဖောက်္ဘပီဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအဖြဲႚအားလုံးက စစ်အစိုးရရဲ့ အဓိကကဵတဲ့ နေရာတေကြို ပစ်မြတ်ထား တိုက်ခိုက်ုကဖိုႛ မဟာမိတ်အဖြဲႚက တညီင်္တီြတ်တည်း သဘောတူညီခဲ့ုကပၝတယ်။ နေူပည်တော်နဲႛတကြ တူပည်လုံးမြာရြိတဲ့ အဲဒီနေရာတေဟြာ စစ်ရေး ပစ်မြတ်နေရာတြေ ူဖစ်သြားုကမြာပၝ။ အားလုံးတညီတည်း ဝိုင်းဝန်း လြပ်ရြားသြားုကမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆြေးေိံြးပြဲ အဖြဲႚဝင်တယောက်က ေူပာပၝတယ်။ ူမန်မာစစ်တပ် မလြပိံိုင်အောင် အပစ်ရပ်တြေရော၊ အပစ်မရပ်အဖြဲႚတြေရော အားလုံးခဵိတ်ဆက်္ဘပီး တ္ဘပိြင်နက်တည်း လြပ်ရြားသြားုကမဲ့ အဲဒီ အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႛ အဖြဲႚအားလုံးက သဘောတူညီခဲ့ုကပၝတယ်။

ဒီမဟာမိတ်အဖြဲႚမြာ ဝ၊ ကခဵင်၊ ကိုးကန်ႛ၊ မြန်၊ မုန်းလား၊ အက်စ်အက်စ်အေ (ေူမာက်ပိုင်း) နဲႛ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ အက်စ်အက်စ်အေ (တောင်ပိုင်း) အဖြဲႚတြေ ပၝဝင်ုကပၝတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚတေရြဲ့ အင်အားဟာ စစ်သည် ၄ သိန်းရြိတဲ့ ူမန်မာစစ်တပ်နဲႛ မိံိြင်းယြဉိံိုင်ပေမဲ့ အနောက်တိုင်းနဲႛ အာရတြိုက်သား ထောက်လြမ်းရေး အရာရြိတေရြဲ့ အဆိုအရ ရန်ကုန်နဲႛ နေူပည်တော်လို ္ဘမိြႚူပက စစ်ရေးပစ်မြတ်တေကြို ေူပာက်ကဵားဗဵဟြာတေနြဲႛ ပစ်မြတ်ထား တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် အထိအခိုက် ဋ္ဌကီးမားိံိုင်ပၝတယ်။ အခု လတ်တလော ရန်ကုန်သဋ္ဌကဿန်ဗုံးကြဲမြ နောက်ကြယ်မြာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားအဖြဲႚမြ မပၝဝင် မပတ်သက်ခဲ့ပေမဲ့ ဒၝဟာ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ဘာူပင်ဆင်မမြြ မရြိဘူးဆိုတာ ူပသနေတယ်လိုႛ အ္ဋိံိယ စစ်ထောက်လြမ်းရေး အရာရြိတယောက်က ေူပာပၝတယ်။

ူမန်မာထိပ်ပိုင်း စစ်ခေၝင်းဆောင်တေဟြာ သူတိုႛလု္ဘံခံြရေးအတြက် ေုကာက်လန်ႛ စိုးရိမ်နေုက္ဘပီးသားပၝ။ အခု ူဖစ်လာိံိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ေူပာက်ကဵားသူပုန်အဖြဲႚစုံ ကိင်္စေုကာင့် သူတိုႛရဲ့ မလု္ဘံခံစြိတ်ဟာ ပို္ဘပီး ဋ္ဌကီးထြားလာဖိုႛပဲ ရြိပၝတယ်။

တိုင်းရင်းသားအဖြဲႚတေအြနေနဲႛ အတိတ်ကာလတုန်းက ကရင်အမဵိြးသား တပ်မတော်နဲႛ ဗမာ့တပ်မတော်တိုႛလို ရင်ဆိုင်တိုက်ပြဲတေလြို သမား႟ိုးကဵပုံစံမဵိြး နဲႛ ရပ်တညိံိုင်တဲ့ အခြင့်အလမ်း ရြိမြာ မဟုတ်ပၝဘူး။ ဒၝပေမဲ့ စစ်ရေး ပၝရဂူတေအြဆိုအရ ေူပာက်ကဵားတိုက်ပြဲ ဗဵဟြာကလည်း အတော်ကို ထိရောက်မြ ရြိတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ အာဖဂန်နင်္စတန်နဲႛ အီရတ်မြာ ူဖစ်နေတဲ့ ေူပာက်ကဵားနည်းနာတေကြို ထောက်ူပုကပၝတယ်။

တကယ်လိုႛ ူမန်မာူပည်မြာ အဲသလိုူဖစ်လာမယ်ဆိုရင် စစ်ဗိုလ်ခဵြပ်တေအြနေနဲႛ သူတိုႛကိုယ်သူတိုႛ အူပစ်တင်ဖိုႛကလြဲ္ဘပီး ဘယ်သူႛႛကိုမြ လြဲခဵိံိုင်တော့မြာ မဟုတ်ပၝဘူး။ လိုခဵင်တာရဖိုႛအတြက် ရက်ရက်စက်စက် အင်အားသုံးရမယ် ဆိုတဲ့ ယုံုကည်မရြဲ့ ေူပာင်းူပန်ရလဒ်ကို ရလိုက်တာလိုႛပဲ သဘောထားရတော့မြာ ူဖစ်ပၝတယ်။ နယ်ူခားစောင့်တပ်ဖြဲႚစည်းရေးကို လက်မခံရင် ၁၉၈၉ ခိုံြစ်တုန်းကလို စစ်ူပန်ူဖစ်မြာပဲလိုႛ ဒုဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး ရဲူမင့်က မြန်ခေၝင်းဆောင်တေကြို မုကာခင်က ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ကခဵင်နဲႛ ၀ အတြက်လည်း စစ်အစိုးရရဲ့ သတင်းစကားက ဒီအတိုင်းပၝပဲ။

ကခဵင်ခေၝင်းဆောင်တယောက်ကတော့ ကဵနော်တိုႛမြာ တူခားေ႟ြးစရာ မရြိတော့ပၝဘူး၊ သူတိုႛအစီအစဉ်ကို ကဵနော်တိုႛ လက်မခံိံိုင်ပၝဘူး၊ လုံးဝလက်နက်ခဵဖိုႛဆိုတာ မူဖစိံိုင်ပၝဘူး၊ အခုလို ္ဘခိမ်းေူခာက်နေတာကိုက သူတိုႛအပေၞ ယုံုကည်လိုႛ မရဘူးဆိုတာ ူပနေတာပၝ၊ သူတိုႛအနေနဲႛ ကဵနော်တိုႛကို တနည်းနည်းနဲႛ ဖဵက်ဆီးပစ်ရေးကိုသာ လိုခဵင်တာပၝ၊ ဒၝပေမဲႛကဵနော်တိုႛဖက်ကတော့ စပစ်မြာ မဟုတ်ပၝဘူး၊ သိုႛသော်လည်း တိုင်းရင်းသားအဖြဲႚ တဖြဲႚဖြဲႚကို မတရားသင်း ေုကည္ဘာပီဆိုရင်တော့ စစ်အစိုးရကို ေူပာက်ကဵားစစ် စတင်ဆငိံြဲဖိုႛကလြဲ္ဘပီး တူခား ေ႟ြးစရာမရြိပၝဘူးလိုႛ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။