ထိုင်းအစိုးရသစ်၏ ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ လက်ရြိမူဝၝဒမဵား မေူပာင်းလဲ


2008.02.07

noppadon_pattama_200px.jpg
စစ်တပ် အာဏာသိမ်း္ဘပီးနောက် ထိုင်းိံိုင်ငံတြင် ေ႟ြးကောက်ပြဲူဖင့် အရပ်သား အစိုးရ ူပန်လည်ဖြဲႚစည်း္ဘပီး ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး အသစ် ူဖစ်လာသော မင်္စတာ ိုံပ်ပၝဒြန် ပတ္ဇမ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ူမန်မာိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာဟာ ူပည်တြင်းရေး ူင်္ပံနာူဖစ်လိုႛ ထိုင်းအစိုးရသစ်အနေနဲႛ ဝင်ရောက်စြက်ဖက်မြာ မဟုတ်သလို၊ ူမန်မာအစိုးရပေၞမြာ ထားရြိတဲ့ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ လက်ရြိမူဝၝဒတေလြည်း ေူပာင်းလဲသြားမြာ မဟုတ်ဖူးလိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံရေးဝန်ဋ္ဌကီးသစ်က ေူပာဆိုလိုက်ပၝတယ်။

ဖေဖော်ဝၝရီလ ၇ ရက်၊ မနက်ပိုင်းက ထိုင်းိံိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚ၊ ထိုင်းအစိုးရ၊ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနမြာ ူပလြုပ်တဲ့ သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲမြာ ခုလို ေူပာသြားတာပၝ။ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အခဵြပ်အခဵာအာဏာပိုင်ဆိုင်မကြိုလည်း အသိအမြတ်ူပရြမယ်လိုႛ ထိုင်းအစိုးရသစ်၊ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ိုံပ်ပၝဒြန် ပတ္ဇမကေူပာပၝတယ်။ ထိုင်းအစိုးရသစ်အနေနဲႛ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတေရြဲ့ ူပည်တြင်းရေးူင်္ပံနာတေမြြာ ဝင်ရောက်စြက်ဖက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မူဝၝဒကို ဆက်လက် ကိုင်စြဲသြားမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးနဲႛ လူႛအခြင့်အရေး ူဖစ်ပေၞတိုးတက်မြ ကိင်္စတေဟြာ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ ူပည်တြင်းရေးကိင်္စတေသြာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အခဵြပ်အခဵာအာဏာပိုင်မကြို လေးစားအသိအမြတ်ူပရြမြာ ူဖစ်လိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံက ူမန်မာ့ူပည်တြင်းရေးကို ဝင်ရောက်စြက်ဖက်မြာ မဟုတ်တာပၝလိုႛ မင်္စတာ ိုံပ်ပၝဒြန်က ေူပာသြားတာပၝ။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ မင်္စတာတပ်ဆင်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက စီးပြားရေးကို အေုကာင်းူပ္ဘြပီး၊ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာကို ေူဖရြင်းဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့ပေမဲ့ ဒီမူ မအောင်ူမင်ခဲ့ဘူး။ ခုအစိုးရသစ်မြာရော ဘယ်လိုမူတြေ ခဵမြတ်ဆောင်႟ြက်သြားဖိုႛ ရြိပၝသလားဆိုတဲ့ မေးခြန်းကိုတော့ - ူမန်မာိံိုင်ငူံင်္ပံနာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ စီးပြားရေးကို အေူခခံတဲ့နည်းသုံးမယ်၊ ိံိုင်ငံရေးကို အေူခခံတဲ့နည်းသုံးမယ် စသူဖင့် ကဵနော်တိုႛမြာ ယတိူပတ်ခဵမြတ်ထားတာ မရြိပၝဘူး။ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ကဵနော်တိုႛမြာ ူင်္ပံနာတြေ အမဵားဋ္ဌကီး ရြိနေပၝတယ်။ ဥပမာ မူးယစ်ဆေးကိင်္စတိုႛ၊ ူမန်မာ ဒုက္ခသည်တေရြဲ့ ူင်္ပံနာ၊ တရားမဝင် ူမန်မာအလုပ်သမားကိင်္စတိုႛ စတဲ့ူင်္ပံနာတေပြၝ။ ဒၝပေမဲ့ ဒီူင်္ပံနာတေကြို အာဆီယံိံိုင်ငံတြေုကား ခဵမြတ်ထားတဲ့ မူဝၝဒဘောင်အတြင်းကန္ဘေပီးတော့ပဲ ကဵနော်တိုႛ ေူဖရြင်းသြားမြာ ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးသစ် မင်္စတာ ိုံပ်ပၝဒြန် က ေူပာပၝတယ်။

ူမန်မာအစိုးရကို ဘယ်ဟာကိုလုပ်၊ ဘယ်ဟာကို မလုပ်နဲႛလိုႛ ထိုင်အစိုးရအနေနဲႛ ေူပာပိုင်ခြင့် မရြိသလို၊ အာဆီယံအဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ မူဝၝဒဘောင်တြင်းက ေူဖရြင်းတာမဵိြးကသာ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး၊ ူမန်မာ့စီးပြားဖြံႚ္ဘဖိြးရေး၊ ူမန်မာိံိုင်ငံသားတေရြဲ့ သာယာဝေူပာရေးတေအြတြက် ကူညီဆောင်႟ြက်သြားိံိုင်လိမ့်မယ်လိုႛလည်း သူက ဆက်ေူပာသြားပၝတယ်။

ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်း္ဘပီးနောက်၊ ခုလို ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ်ကို ူပန်လည် ဖြဲႚစည်းလိုကိံိုင်လိုက်တဲ့အပေၞ ထိုင်းိံိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဋ္ဌကီးကလည်း ထောက်ခံဋ္ဌကိဆြိုလိုက်ပၝတယ်။ ဖေဖောၝဝၝရီလ ၇ ရက်နေႛ၊ မြန်းလြဲပိုင်းက၊ အမေရိကန်သံ႟ုံးမြာ သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲတရပ် ူပလြုပ်္ဘပီး ခုလို ဋ္ဌကိဆြိုလိုက်တာပၝ။

ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမြ ူဖစ်ပြား္ဘပီးနောက်၊ အာဏာသိမ်းအစိုးရကို အမေရိကန်အစိုးရက အကူအညီအထောက်အပံ့တြေ ရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့ပၝတယ်။ ခုလို ဒီမိုကရေစီအစိုးရက အာဏာလဲြေူပာင်းရယူ္ဘပီးခဵိန်မြာ အရင် ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ အကူအညီတေကြို ူပန်လည် ပေးအပ်သြားမယ်လိုႛ အမေရိကန်သံအမတ်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ အဲရစ် ဂဋ္ဋန်က ေုကညာပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကဵ ေ႟ြးကောက်ပြဲတြေ လုပ်္ဘပီး အစိုးရသစ် ပေၞပေၝက်လာခဵိန်မြာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတြေ၊ အုပ်ခဵြပ်ရေးစနစ်ကောင်းတဲ့အစိုးရတေရြဲ့ အရေးပၝပုံတေကြို ထိုင်းအစိုးရအနေနဲႛ ပြင့်ပြင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ေူပာိံိုင်တဲ့ အေူခအနေကောင်းတရပ်ကို ရောက်လာပၝ္ဘပီ။ ကိုယ့်ူပည်သူတေအြပေၞမြာ တာဝန်ယူတဲ့၊ ကိုယ့်ူပည်သူတေအြပေၞ တာဝန်ခံမရြြိတဲ့ အစိုးရမဵိြး ပေၞပေၝက်လာဖိုႛ အရေးတဋ္ဌကီး လိုအပ်ပုံတေကြို ဒေသတြင်းက တူခားိံိုင်ငံတေလြိုပဲ ထိုင်းအစိုးရသစ်အနေနဲႛ ူမန်မာအစိုးနဲႛ ပြင့်ပြင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ဆြေးေိံြးပၝ၊ ူပတ်ူပတ်သားသား ရပ်တည်ပၝလိုႛလည်း အမေရိကန်သံအမတ်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ အဲရစ် ဂဋ္ဋန်က ထိုင်းအစိုးရသစ်ကို သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲမြာ တိုက်တြန်းသြားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။