ူမန်မာိံိုင်ငံမဆြ္ဋိံူပပြဲမဵား ထိပ်တန်းသတင်းစာရင်းမြာ ပၝဝင်


2007.12.20

monks_march_A_09-24-07_200p.jpg
စက်တင်ဘာလအတြင်း သံဃာိံြင့် လူထု ဆ္ဋိံူပပြဲမဵား ူဖစ်ပြားနေစဉ် ရန်ကုန်္ဘမိြႚလယ် သိမ်ဋ္ဌကီးဈေးဘေးမြ စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်နေႛက စီတန်း့ကခဵီ လြည့်လည်နေသော သံဃာတော်မဵား ူဖစ်ပၝသည်။ ဤဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်မတြဆင့် RFAက ရရြ္ဘိပီး ဦးဦးဖဵားဖဵား ဖော်ူပိံိုင်ခဲ့ပၝသည်။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

၂၀၀၇ ခိုံြစ်အတြင်း အမေရိကနိံိုင်ငံမြာ ဖော်ူပခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သတင်းတေထြဲမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ရဟန်းသံဃာတော်တေနြဲႛ ဆိုင်တဲ့ သတင်းဟာ ထိပ်တန်းသတင်းစာရင်းထဲမြာ ပၝဝင်တယ် လိုႛ သိရပၝတယ်၊၊

ဘာသာရေးသတင်းရေးသူမဵားအသင်းက ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းအရ ူမန်မာိံိုင်ငံက ရဟန်းသံဃာတော်တေကြို အခိုံြစ်အတြင်း ထိပ်တန်းဘာသာရေးသတင်း ဖန်တီးခဲ့သူတေအြူဖစ် မြတ်တမ်းတငိံိုင်ခဲ့တာပၝ၊၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းဋ္ဌကီး ဘနက်ဒစ် (၁၆)၊ အမေရိကန်သမတ မင်္စတာ ဂေဵာ့ခဵ် ဒဘလဵဘြုြရ်၊ တရားသူဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ ဂဋ္ဋန် ရောဘတ် စတဲ့ ကေဵာ်ုကားသူတေပြၝဝင်တဲ့ သတင်းတေထြဲက အခိုံြစ်အတြက် ထိပ်တန်း ဘာသာရေးသတင်းတေကြို စစ်တမ်းူပစြုကောက်ယူ္ဘပီး ေ႟ြးခဵယ်မြတ်တမ်းတင်ခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ဒီစစ်တမ်းကို ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေႛကနေ (၁၃) ရက်နေႛအထိ အင်တာနက် အြန်လိုင်းကတဆင့် ကောက်ယူခဲ့တာ ူဖစ်္ဘပီး လူ (၈၀)က ဆ္ဋိံမဲပေးခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ေ႟ြးခဵယ်စရာသတင်း စုစုပေၝင်း (၂၀) ပေးထား္ဘပီး အဲဒီထဲက ထိပ်တန်းသတင်း (၁၀)ပုဒ်ကို ဆ္ဋိံမဲ ကောက်ယူ္ဘပီး ဆန်ခၝတင် ေ႟ြးခဵယ်ခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဒီထိပ်တန်ဘာသာရေးသတင်း (၁၀)ပုဒ်မြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက စစ်အစိုးရ ဆန်ႛကဵင်ရေး ဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တေရြဲ့သတင်းကို ဆှူမေူမာက် နေရာမြာ အတည်ူပြေ႟ြးခဵယိံိုင်ခဲ့ုကတာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ဘာသာရေးသတင်းရေးသူမဵားအသင်းကို ၁၉၄၉ ခိုံြစ်က ထူထောင်ခဲ့တာူဖစ်္ဘပီး၊ အခုလို ဘာသာရေး ထိပ်တန်းသတင်း စစ်တမ်းကောက်ယူမြတေကြို ၁၉၇၀ လောက်ကတည်းက စတင်ူပလြုပ် လာခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

္ဘဗိတိနိံိုင်ငံထုတ် The Telegraph သတင်းစာဋ္ဌကီးက ူပစြုတဲ့ မြတ်တမ်းမြာလည်း သတင်းနဲႛ ိံိုင်ငံရေးရာတိုႛမြာ ၂၀၀၇ ခိုံြစ်အတြင်း အင်တာနက် အောင်ူမင်သူ ထိပ်တန်း စာရင်းထဲမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ဆ္ဋိံူပပြဲကို ထည့်သြင်းေ႟ြးခဵယ်လိုက်ပၝတယ်။

စက်တင်ဘာလအတြင်း ပေၞပေၝက်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ ဆန်ႛကဵင်ရေးဆ္ဋိံူပပြဲတေမြြာ ပၝဝင်ခဲ့သူတြေ ကို စစ်အစိုးရက သြေးထြက်သံယိုဖိံြိပ်္ဘပီး အုကမ်းဖက်္ဘဖိခြြင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့၊ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီလြပ်ရြားမြ အောင်ူမင်ရေးအတြက် အင်တာနက်ဟာ အဓိကသော့ခဵက်ူဖစ်တယ် ဆိုတာကို ထင်ထင်ရြားရြား ဖော်ူပိံိုင်ခဲ့တယ်ဆို္ဘပီး၊ ဒီံြစ်အတြက် အင်တာနက် အောင်ူမင်သူ (၁၀) ဦး စာရင်းထဲမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက စစ်အစိုးရဆန်ႛကဵင်ရေး ဆ္ဋိံူပလြပ်ရြားမကြို စတုတဉေူမာက်နေရာမြာ ထည့်သြင်းဖော်ူပလိုက်တာပၝ၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်အစိုးရက ရာဟူးတိုႛ ဂူဂယ်လ်တိုႛလို အီးမေးလ်၊အင်တာနက်စာမဵကိံြာတေကြို ပိတ်ပင်္ဘပီး၊ ဆင်ဆာူဖတ်တောက်မကြို အဆိုးဝၝးဆုံးလုပ်ထားတဲ့ုကားကပဲ အတိုက်အခံတေကြ ဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို ဓာတ်ပုံနဲႛ ဗီဒီယိုမြတ်တမ်းတြေ ဦးဦးဖဵားဖဵား ႟ိုက်ယိူံိုင်ခဲ့ုကတဲ့အူပင်၊ နောက်ဆက်တြဲ စစ်အစိုးရရဲ့ အုကမ်းဖက်္ဘဖိခြြင်းနေမြတေကြိုလည်း ဝက်ဘ်ဘလော့တေမြြာ ရေးသားဖော်ူပိံိုင်ခဲ့ုကတယ်လိုႛThe Telegraph သတင်းစာက မြတ်တမ်းတင်ထားပၝတယ်၊၊

ဒီသတင်းအခဵက်အလက်တေဟြာ စစ်အစိုးရရဲ့ တိတ်တဆိတ် ကဵြးလြန်နေတဲ့ ရက်စက်မြတေကြို ရြားရြားပၝးပၝး သက်သေထိူံိုင်မအြူဖစ်၊ ကမ္တာ့တဝန်းက သတင်းစာတြေ၊ အသံလြင့်ဌာနတေကြ ရယူဖော်ူပခဲ့ုက္ဘပီး ိံိုင်ငံတကာက သတင်းမီဒီယာတေမြြာ လြမ်းမိုးထင်ဟပ်စေခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ စစ်အစိုးရဘက်က တုံႛူပန်ခဵက်ကတော့ အင်တာနက်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့တာပဲ ူဖစ်ေုကာင်း၊ ဆ္ဋိံူပပြဲတြေ အရေးနိမ့် သြားခဲ့ပေမဲ့လည်း ူမန်မာစစ်အစိုးရကတော့ အခုဆိုရင် ဘယ်အခၝတုန်းကမနြဲႛ မတူအောင် အထီးကဵန်အပယ်ခံဘဝကို လုံးလုံးရောက်သြား္ဘပီ ူဖစ်ေုကာင်းကိုလည်း ဒီအင်တာနက်အောင်ူမင်သူ စာရင်းမြတ်တမ်းတင် ေ႟ြးခဵယ်မနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ရေးသားထားပၝတယ်၊၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက် ုကာသပတေးနေႛ ထုတ်ဝေမဲ့ Telegraph သတင်းစာမြာ ၂၀၀၇ ခိုံြစ်ရဲ့ အင်တာနက်ပေၞ ထိပ်တန်းအ႟ြံးသမားတေအြေုကာင်းကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ူပဦးမယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။