ေ႟ြးကောက်ပြဲကိင်္စမြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ကန်ႛသတ်ူခင်းအူဖစ် အမဵားကသုံးသပ်

အခုလို ူပစ်ဒဏ်ခဵမြတ်ခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဒၝဟာ မလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်၊ မလုပ်အပ်တဲ့ ကိင်္စပၝလိုႛ ဝၝရင့် ိံိုင်ငံရေးသမားဋ္ဌကီးူဖစ်တဲ့ သခင်ခဵန်ထြန်းက RFA ကို ေူပာပၝတယ်။ ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ သူမကို လြပ်ရြားခြင့်မရအောင် လုပ်လိုက်တာူဖစ်တယ်လိုႛလည်း သူရဲ့ အူမင်ကို ေူပာပၝတယ်။

2009.08.11

သခင်ခဵန်ထြန်း။          ။ “အခု ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်ကို ထောင် ၁၈လ အထူး အခြင့်အရေးအနေနဲႛ လ္တေွာ့္ဘပီး ခဵတယ်လိုႛ ရေဒီယိုတေမြြာ လာနေတယ်။ အမြန်ကတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်မြာ ဘာအူပစ်မြ မရြိပၝဘူး။ အမြန်က တကယ်တော့ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက် မလုပ်အပ်တဲ့ ကိင်္စလိုႛ ယူဆပၝတယ်။ အမြန်တော့ ဒီလိုူပလြုပ်တာဟာ လာမဲ့ ၂၀၁၀မြာ ူပလြုပ်မဲ့ ေ႟ြးကောက်ပြဲပေၝ့လေ၊ ေ႟ြးကောက်ပြဲကလည်း လာမဲ့ ၂၀၁၀ခု စက်တင်ဘာလောက်မြာ လုပ်မယ်လိုႛ အဲဒီတော့ အဲဒီကာလ ကေဵာ်သြားအောင် ၁၈လဆို္ဘပီးတော့ လြတ်္ဘငိမ်းခဵမ်းသာခြင့် သဘောမဵိြးနဲႛ လုပ်တာကို တြေႚရပၝတယ်။ အမြန်ကတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်သာ လြတ်လပ်နေရင် လာမဲ့ေ႟ြးကောက်ပြဲကို သူက အယ်အယ်လ်န်ဒီ ဌာနခဵြပ်အနေနဲႛ အေူခခံဥပဒေကို လက်မခံတဲ့အတြက် ေ႟ြးကောက်ပြဲကို လက်မခံပၝဘူး အဲလို ေ႟ြးကောက်ပြဲကို လက်မခံတော့ အေိံြာင့်အယြက်ပေးမြာ စိုးတဲ့အတြက် သူတိုႛက ဋ္ဌကိတြင်္ဘပီး ကာကြယ်ထားတယ်လိုႛ ဒီလိုပဲယူဆပၝတယ်။”

လြတ်တော်ကိုယ်စားူပြ ကော်မတီ CRPP ရဲ့ အထြေထြေ အတြင်းရေးမြြး ဦးအေးသာအောင်ကလည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်အပေၞ စီရင်ခဵက်ခဵလိုက်တဲ့အပေၞ တိုင်းရင်းသားအဖြဲႚအစည်းတေနြဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး ညီႌြတ်ရေးကို ပဵက်စီးအောင် လုပ်လိုက်တာပဲ ူဖစ်တယ်လိုႛ သုံးသပ်ပၝတယ်။

ဦးအေးသာအောင်။     ။ “စီရင်ခဵက်ခဵတဲ့အပေၞ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်ကို ဖမ်းဆီးခဵြပ်ေိံြာင်္ဘပီး အင်းစိန်ထောင်ပိုႛကတည်းက ဒၝဟာ ၂၀၁၀ ဟိုဘက်မြာမြ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်ကို လြတ်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပဍ္ဎာယ်ပၝပဲ။ အဓိကကတော့ ေ႟ြးကောက်ပြဲကို တဖက်သတ်လုပ်မယ်၊ ေ႟ြးကောက်ပြဲနဲႛပတ်သက်လိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မြတေကြို မဋ္ဌကားရအောင်၊ ူပည်သူတြေ မဋ္ဌကားရအောင်၊ ိံိုင်ငံတကာက မဋ္ဌကားရအောင် အခဵိန်ကန်ႛသတ်မအြနေနဲႛ ဒၝကို သုံးသပ်ရမယ် ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား အဖြဲႚအစည်းတေကြရော အယ်အန်လ်ဒီကရော ထုတ်ူပန်ထားတာတြေ ရြိပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံဥပဒေ ူပန်လည်သုံးသပ်္ဘပီး ဒီမိုကရေစီ အေူခခံတြေ ူပင်ဆင်ဖိုႛ ္ဘပီးတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည် အပၝအဝင် အကဵဉ်းသားတေကြို လြတ်ပေးဖိုႛ အဲဒီလို တောင်းဆိုထားတဲ့အပေၞမြာ အာဏာပိုင်တေကြ လုံးဝ မလိုက်လေဵာပဲနဲႛ ဒီလို အူပစ်ဒဏ် ခဵမြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ိံိုင်ငံရေးပၝတီတေနြဲႛ တိုင်းရင်းသား ပၝတီတေရြဲ့ ညီႌြတ်ရေး ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးကို မလိုဘူး။ သူတိုႛခဵမြတ်ထားတဲ့ တဖက်သတ်ေ႟ြးကောက်ပြဲကိုပဲ ဆောင်႟ြက်သြားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ၊ ဒီလက္ခဏာကို ဖော်ဆောင်လိုက်တယ်လိုႛ ကဋ္ဋန်တော်အနေနဲႛ ေူပာလိုပၝတယ်။”

ဒၝဟာ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ရည်႟ြယ်ခဵက်ရြိရြိနဲႛ လုပ်ဆောင်လိုက်တာူဖစ်တယ်လိုႛ ူမန်မာ ိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစု အဖြဲႚမြ ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ ဦးပနၤင်းတပၝးက RFA ကို အခုလို မိန်ႛပၝတယ်။

ဦးပနၤင်း။         ။ “ဆိုင်းငံ့အူပစ်ဒဏ်နဲႛ ၁၈ လ ခဵလိုက်တယ် ဆိုတာကလည်း ဒၝ သူတိုႛအနေနဲႛ လ္တေွာ့လ္တေွာ့ပေၝ့ပေၝ့ စဉ်းစားတယ်လိုႛ သူတိုႛဖက်ကတော့ သူတိုႛယူဆမြာပဲ၊ ဒၝပေမဲ့ လုံးဝမခဵသင့်တဲ့အနေအထားကို ဦးဇင်းတိုႛက ယုံုကည်္ဘပီးသားလေ၊ အဲဒီတော့ ဒီလက်ရြိ ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲကို စစ်အစိုးရက ဇြတ်အတင်း ကဵင်းပမဲ့ အခဵိန်မြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ဒီူပည်သူလူထုဟာ သူတိုႛကန္ဘေပီးတော့ အဆက်ူဖတ်ထားတဲ့သဘော ဝေးသြားအောင် လုပ်တဲ့သဘော ူဖစ်တဲ့အတြက်ေုကာင့် ဒီူပစ်ဒဏ်ကို ဦးဇင်းတိုႛအနေနဲႛကတော့ လုံးဝ လက်ခူံခင်း မူပပြၝဘူး၊ လက်ခူံခင်းလည်း မရြိပၝဘူး၊ ဦးဇင်းတိုႛက။”

မ္ဈိံလေးတိုင်း အင်န်အယ်လ်ဒီ တိုင်းစည်းအဖြဲႚဝင် ဦးမဵိြးိံိုင်ကတော့ အခုလို လ္တေွာ့ပေၝ့ ူပစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တာဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ စေတနာဆို္ဘပီး ူပည်သူလူထုကို ထင်စေခဵင်လြန်းလိုႛ တီဗီကနေ ထပ်ခၝထပ်ခၝ ူပတာူဖစ်္ဘပီး အမြန်တကယ်တော့ ဘာမြ အူပစ်မရြိတဲ့သူကို အူပစ်ပေးတာဟာ မတရားဘူးလိုႛ မ္ဈိံလေး အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် တိုင်းစည်းအဖြဲႚဝင် ဦးမဵိြးိံိုင်က ေူပာပၝတယ်။

ဦးမဵိြးိံိုင်        ။ “အမြန်တော့ဗဵာ နဂိုကတည်းကိုက ူပစ်ဒဏ်လုံးဝမြ မရြိတာ၊ ူပစ်ဒဏ်လိုႛဆို္ဘပီးတော့ ဘယ်လိုပဲပေးပေး ဒီူပစ်ဒဏ်ကိုတော့ မတရားသူဖင့် ခဵတဲ့ူပစ်ဒဏ်၊ ဒၝပေမဲ့ ူပစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တာပေၝ့ဗဵာ သုံးိံြစ်ကတော့ တကယ်ခဵလိုက်တာဒၝကိုတော့ ကဵနော်တိုႛ ုကားရတဲ့လူတိုင်းက စိတ်မခဵမ်းေူမ့ဘူးပေၝ့နော်။”  

ဒၝကတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အမြ စီရင်ခဵက်ခဵခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ သုံးသပ် ဝေဖန်ခဵက်တေကြို စုစည်းတင်ူပတာပဲ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အပေၞ ူပစ်ဒဏ် ခဵမြတ်လိုက်တာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး NLD ခေၝင်းဆောင် သတင်းစာဆရာ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ကတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အပေၞ စီရင်ခဵက်ဟာ ရာိံြန်းူပည့် စိတ်ကေဵနပ်စရာ မဟုတ်ပေမဲ့လည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ထောင်ထဲ ရောက်မသြားတဲ့အတြက် နည်းနည်း စိတ်သက်သာမိပၝတယ်လိုႛ သုံးသပ်လိုက်ပၝတယ်။

ဦးဝင်းတင်ကို RFA မြ ဦးခင်မောင်စိုးက ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။

ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဵက်။
အသံဖိုင်ယူရန်
မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။