ူပည်တြင်းစစ်၏ဆူးခင်းလမ်းကို ူဖတ်သန်း္ဘပီး အမေရိကန်မြာ ပညာသင်နေသူ


2006.06.29
Zarni_Maw_150px.jpg
တောဋ္ဌကီးမဵက်မည်းထဲမြာ မြေးဖြား၍ မိဘမဲ့တဦးအူဖစ် ဋ္ဌကီးူပင်းခဲ့ရသော်လည်း မလ္တေွာ့သော ဇြဲလုံႛလေုကာင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်မြာ ပညာသင်ုကားိံိုင်ခဲ့သော မဇာနည်မော်။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူမန်မာိံိုင်ငံလို စစ်အာဏာရြင်ဋ္ဌကီးစိုး္ဘပီး ူပည်တြင်းစစ်ူဖစ်နေတဲ့ ိံိုင်ငံမြာ တခဵိြႚလူငယ်တေဟြာ မြေးလာကတည်းက မိမိေ႟ြးခဵယ်သည်ူဖစ်စေ၊ မေ႟ြးခဵယ်သည်ူဖစ်စေ၊ ဒီူပည်တြင်းစစ်ရဲ့ သားကောင် ူဖစ်ခဲ့ရပၝတယ်။ အခဵိြႚလူငယ်တေကြတော့ သူတိုမိဘတေကြ အုပ်ခဵြပ်သူ စစ်အာဏာရြင်တေနြဲႛ အဆင်ေူပလိုႛ ခေတ်ဆိုးဋ္ဌကီးထဲမြာပဲ ္ဘမိြႚဋ္ဌကီးူပဋ္ဌကီးတေမြြာ ကောင်းစားနေတာတေလြဲ ရြိပၝတယ်။

အဲ ဒီကနေႛတော့ ူပည်တြင်းစစ်ဒဏ်ကို တိုက်႟ိုက်ခံစားခဲ့ရပေမယ့် မလ္တေွာတဲ့ဇဲနြဲႛ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့လိုႛ လူသူမရောက်တဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အရြေႛဖက်ူခမ်းက တောဋ္ဌကီးမဵက်မည်းထဲကနေ အမေရိကနိံိုင်ငံ အိုဟိုင်းယိုးူပည်နယ်က အိုဗာလင်း တက္ကသိုလ်ကို ရောက်ရြိ ပညာသင်ုကား ိံိုင်သည်အထိ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့တဲ့ လူငယ်တဦးကို သူႛရဲ့အတြေႚအုကြံနဲႛခံစားခဵက်တေကြိုသိရြိံိုင်ဖိုႛ မေးူမန်းုကည့်ူဖစ်ပၝတယ်။

သူမမြေးခင်ကတည်းက အဖေဟာ စစ်အာဏာရြင်ကိုတော်လြန်နေတဲ့ တော်လြန်ရေးသမားူဖစ်ခဲ့္ဘပီး၊ သူႛကိုလဲ တနသဿာရီ ႟ိုးမထဲက သစ်တောဋ္ဌကီးတေထြဲမြာ မြေးဖြားခဲ့ပၝတယ်။ စာသင်ကေဵာင်းဆိုတာမရြိ နေရာအတည်တကဵမရြိ ေူပးရင်းလြားရင်းကနေ ပညာတတ်အောင်သင်ုကားခဲ့သူ လူငယ်တဦးကတော့ အသက် ၂၀ကေဵာ်အ႟ြယ်ရြိတဲ့ အမဵိြးသမီးငယ် မဇာနည်မော်ပဲ ူဖစ်ပၝတယ်။

သူမ ူဖတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝခရီးကိုသိရြိံိုင်ဖိုႛ သူမကိုအခုလိုမေးုကည့်ပၝတယ်။

RFA: ဘဝနောက်ေုကာင်းလေးသိရအောင် ဘယ်မြာမြေးလဲ မိဘတေကြ ဘယ်သူတေလြဲ နည်းနည်းလောက် ရြင်းူပလိုႛရမလားခင်ဗဵ။

ဇာနည်မော်။ ။ကဵမအဖေက ထားဝယ်ကရြင့်၊ ကဵမအမေကလည်း ထားဝယ်က၊ သရက်ခေဵာင်း္ဘမိြႚနယ် ကေဵး႟ြာတခုကရြင့်၊ ကဵမမမြေးခင်ကတည်းကကဵမ အဖေက စစ်အာဏာရြင်ကို တိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လြန်ရေးသမားတယောက်ရြင့်။ နောက်ပိုင်း ကဵမအမေနဲႛ တြေႚ္ဘပီးတော့၊ ေူပးရင်းလြားရင်းနဲႛ တောထဲမြာပဲ ကဵမကိုလည်းမြေးတယ်။ အမေနဲႛကဵမနဲႛ၊ ကဵမမောင်လေးတေကြ တောထဲတနေရာမြာ ႟ြာဋ္ဌကီတေလြိုပဲ၊ အဓိကက အမဵိြးသမီးတေနြဲႛ ခလေးတြေ အမဵားဋ္ဌကီးနေတယ်၊ အဲဒီ နေရာတေမြြာဆိုတော့ ကဵမတိုႛ မိသားစုလည်း အဲဒီမြာနေတယ်။

RFA: အဲဒၝနဲႛပေၝ့လေ ဘယ်လို စတင် ပညာသင်ုကားခဲ့ရပၝလဲခင်ဗဵ။

ဇာနည်မော်။ ။ ၅ ိံြစ် ၆ ိံြစ် အဲဒီအ႟ြယ်အထိရောက်လာတယ်။ အဲဒီအ႟ြယ်အထိ ရောက်လ္ဘာပီးတော့ ကဵမအ႟ြယ် ခလေးတေလြဲ အမဵားဋ္ဌကီးရြိတယ်။ စာသင်ကေဵာင်းဆိုတာ မရြိဘူးရြင့်၊ စာသင်ပေးတဲ့အခဵိန်မြာ အခက်အခဲ မဵိြးစုံရြိတယ်။ အမေစသင်ပေးတာ ကဵမ မြတ်မိတယ်။ ကဵမနဲႛ အူခားခလေး ၁၀ယောက် ၁၅ယောက် စု္ဘပီး သင်ပေးတာရြိတယ်၊ အားတဲ့အခဵိန်မြာ၊ ပုံိံြိပ်စာအုပ်ဆိုတာမဵိြး ကဵမတိုႛမြာ မရြိဘူး၊ ဒီလို အလြတ် ပၝးစပ်နဲႛ သင်ပေးတာ ခဵပေးတာပဲရြိတယ်။ ကဵမတိုႛမြာ ရေးဖိုႛ ဒီလိုဗလာစာ႟ြက်တိုႛ ဘာတိုႛဆိုတာ မရြိပၝဘူး။

မဇာနည်မော်တိုႛနေတဲ့ ႟ြာတေကြလည်း တည်္ဘငိမ်မမြရြိပဲ အ္ဘမဲတမ်းေ႟ြႚ ေူပာင်းနေတယ်လိုႛဆိုပၝတယ်။ လ္တွပ်စစ်မီးလဲမရြိ၊ လူသူနဲႛလည်းမရောက်တဲ့ အဲဒီ တောဋ္ဌကီးမဵက်မည်းထဲကနေ ပိုမိုတည်္ဘငိမ်တဲ့ နေရာတခုကို အနာဂတ်အရေး မ္တေွာ်တြေး္ဘပီး မိဘတေကြ ပိုႛခဲ့ပၝတယ်။

ဇာနည်မော်။ ။ ကဵမ ၈ ိံြစ် ၉ ိံြစ် ရောက်လာတဲ့အခဵိန်မြာ ထိုင်းနယ်စပ်မြာ မြန်ူပည်သစ်ပၝတီက ဖြင့်ထားတဲ့ စာသင်ကေဵာင်းတေရြြိတယ်။ အဲဒီ စာသင်ကေဵာင်းကို လြတ်လိုက်တယ်။

အဲအခုလို မြန်ူပည်သစ် စာသင်ကေဵာင်းကို ရောက်ခဲ့တဲ့အခဵိန်မြာပဲ ကံဆိုးမိုးမြောင်ကဵလိုႛ သူႛအမေနေတဲ့႟ြာကို ူမန်မာစစ်တပ်က ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်တဲ့အတြက် သူႛရဲ့အမေ ကဵည်ဆံထိမြန်္ဘပီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ သတင်းဆိုးကို သူမုကားခဲ့ရပၝတယ်။

တကယ်တမ်း၊ မဇာနည်မော်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကေဵာင်းဆိုတာဟာလည်း တကယ်တမ်း ကေဵာင်းရယ်လိုႛ ပီပီူပင်ူပင် ရြိလတြာမဟုတ်ပၝဘူး။ ္ဘမိြႚက ၉ တန်း ၁၀ တန်း ဒၝမမြဟုတ် ကောလိပ်အထိ တက်ခဲ့ဖူးသူတေကြနေ ဆရာ၊ဆရာမတြေ အူဖစ် ူပန်လည် သင်ုကားူပသပေးုကတာပဲ ူဖစ်ပၝတယ်။ တိံြစ်မြာ မြန်စာ၊ အဂဿလိပ်စာ ၂ ဘာသာလောက်ပဲ သငိံိုင်္ဘပီး တတန်း္ဘပီးခဲ့ရတာတေလြဲ ရြိပၝတယ်။

ူမန်မာအစိုးရတပ်တြေ ထိုးစစ်ဆင်လိုႛ ဒၝမမြဟုတ်လဲ ထိုင်းအစိုးရတပ်တေကြ နေရာေ႟ြႚခိုင်းလိုႛ မုကာခဏ ဆိုသလိုပဲ မဇာနည်မော်တိုႛ စာသင်ကေဵာင်းကလေးဟာလည်း တောတောင်တေထြဲမြာ ေ႟ြႚေူပာင်းခဲ့ရပၝတယ်။

refugee_border_200px.jpg
နအဖစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ေုကာင့် တိုင်းရင်းသားမဵား အိုးပစ်အိမ်ပစ် ထြက်ေူပးရသော ူဖစ်ရပ်မဵားစြာ ူဖစ်ပြားခဲ့ရူပီး၊ ၂၀၀၂ခိုံြစ်က တောထဲတြင် ထြက်ေူပး ပုန်းအောင်းနေခဲ့ရသော ကရင်တိုင်းရင်းသား အမဵိြးသမီးိံြင့် ကလေးမဵားကို တြေႛူမင်ရပုံ။ (Photo: AFP) ပုံုကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဇာနည်မော်။ ။ အဲဒီကေဵာင်းမြာ ကဵမနေတာကတော့ ဒီဘော်ဒၝဆောင်၊ အဲဒီဘော်ဒၝဆောင်မြာ အဓိက မိဘမရြိတဲ့ခလေးတြေ၊ အမဵားအားူဖင့် မိဘမရြိတဲ့ ခလေးတေမြဵားတယ်၊ အထူးသူဖင့် စစ်ဘေးဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ဒီေူခထောက်တေဘြာတေမြရြိ၊ အခဵိြႚကဵမနဲႛ႟ြယ်တူခလေးတေဆြိုရင် ေူခထောက်တေဘြာတေမြရြိတော့ဘူး၊ မိုင်းနင်းမိ၊ ဗုံးနင်းမိ၊ အဲဒီလိုမဵိြးတေရြြိတယ်၊ အခဵိြႚတေကြ သူႛမိဘဘယ်သူလဲဆိုတာတောင် မသိဘူး၊ ဒၝပေမယ့်ဒီ ကေဵာင်းကန္ဘေပီးတော့ တာဝန်ယူ စောင့်ရြောက်ထားတယ်။ အဲဒီလိုမဵိြး အမေမရြိဘူး ဘာမရြိဘူး ကဵမလဲ အဲဒီမြာနေတယ်။ အဲဒီအခဵိန် တခဵိန်လုံး ကဵမအဖေနဲႛမတြေႚဖူးရဘူးရြင့်။

အခုလိုပဲ ေူပးရင်းလြားရင်းကနေ နယ်စပ်ဒုက္ခသည် စာသင်ကေဵာင်းကလေးကနေ မြန်ူပည်သစ်ပၝတီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်တဲ့အခၝ၊ အစိုးရစစ် ၁၀ တန်းကို ဝင်ေူဖ္ဘပီး မဇာနည်မော် ၁၀ တန်းအောင်ခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနောက်မြာပဲ မဇာနည်မော်ဟာ ဒီမိုကရေစီအဖဲြႛအစည်းတေဆြီမြာ အဂဿလိပ်စာ၊ ကြန်ပဵတြာ စတာတေကြိုသင်ုကားခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနောက် အဆုံးမြာတော့ အမေရိကားမြာ ကေဵာင်းတကိံိုင်တဲ့အထိ သူဟာ ဆက်လက် ဋ္ဌကိြးပမ်းခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီ သူ ၁၀ တန်းစာမေးပဲြ ေူဖခဲ့တုန်းက အတြေႚအုကံြလေးကို အခုလိုရြင်းူပပၝတယ်။

မဇာနည်မော်။ ။ကဵမ ဒီ ၁၀တန်းမတိုင်ခင်အထိ ခလေးဘဝကနေအထိ ကဵမ ဗမာူပည်ကိုမရောက်ဖူးဘူး။ ဒီတောထဲမြာပဲ ကဵမဋ္ဌကီးတယ်။ ၁၀တန်းမြာ တခေၝက်ရောက်ဖူးလိုက်တာက ကဵမနေတဲ့ကေဵာင်းက ဒီမြန်ူပည်သစ် ပၝတီအပစ်အခတ်ရပ်စဲလိုႛ ဒီကေဵာင်းကကေဵာင်းသားတေကြိုူမန်မာူပည်ထဲမြာ စာမေးပဲြေူဖခြင့်ပေးတယ်။ အဲဒီအခဵိန်မြာကဵမတခေၝက်ရောက်လိုက်တယ်။ စာမေးပဲြေူဖတာက ရေး္ဘမိြႚမြာ သြားေူဖတာပၝ၊ အဲဒီတခေၝက် ရောက်္ဘပီးတော့ ခဵက်ခဵင်း ဒုက္ခသည်စခန်းကိုကဵမူပန်လာလိုက်ရတယ်။

RFA: အဲဒီမြာနောက်ပိုင်း ဒီအဖေကရောဘယ်လိုူဖစ်သြားလဲ။

မဇာနည်မော်။ ။ကဵမအဲဒီတုန်းက ဒုက္ခသည်စခန်းမြာပဲ ရြိသေးတယ်ကဵမ ၁၀ တန်းိံြစ်မြာ၊ အဖေက ထားဝယ်မြာပဲ၊ ကဵမခုနေူပာတဲ့ သရက်ခေဵာင်း ္ဘမိြႚနယ်ဘက်က တောထဲ တနေရာမြာပဲ၊ ရန်သူနဲႛတိုက်ပဲြူဖစ်္ဘပီးတော့၊ အဖေ့ကို ဖမ်းမ္ဘိပီးတော့၊ ရန်သူသတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဖေဆုံးတဲ့အခဵိန်မြာကဵမ၊ မတြေႚလိုက်ရဘူး၊ အဖေနဲႛကဵမ မဆုူံဖစ်ဘူး အဲဒီအခဵိန်အထိ၊ အဖေဆုံးတဲ့အထိ။

RFA: အခုပေၝ့လေ၊ မဇာနည်မော် အနေနဲႛမိဘတေလြဲ ဆုံးပေၝ့လေ ခက်ခဲ့ုကမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကို ူဖတ်သန်းခဲ့္ဘပီးတဲ့ရတော့ အခုမဇာနည်မော် ဘယ်လို ခံစားရလဲခင်ဗဵ။

ဇာနည်မော်။ ။ ကဵမဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့၊ ဒီငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကဵမသိပ်္ဘပီးတော့ မစဉ်းစားမိဘူး၊ ဒီသူငယ်ခဵင်းတေနြဲႛပဲ၊ ပေဵာ်တယ် ကဵမစာဖတ်တာ၊ ကေဵာင်းသြားတာ ကဵမပေဵာ်တယ်၊ အဲဒီအရာတေထြဲမြာပဲ ကဵမမေဵာနေတယ်၊ ဒၝပေမယ့် အခုလက်ရြိကဵမဒီံိုင်ငံမြာ ကေဵာင်းလာတက်္ဘပီး နောက်ပိုင်းမြာကဵမသတိရတယ်။ အရင်တုန်းကသတိမရတာ ဟိုဟာ၊ အေူခအနေက တမဵိြးရြိတယ်။

ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကဵင်မြာရြိနေတဲ့လူတေကြလည်း ကိုယ့်လိုပဲ၊ အမေအဖေနဲႛတူတူ၊ မနေရဘူး၊ ကိုယ်လိုပဲ အဲလိုမဵိြးလူတေပြဲမဵားတဲ့ အခဵိန်ကဵတော့ ကဵမ သတိမထားမိဘူူး၊ ဒၝ သာမန်ကိင်္စဋ္ဌကီးတခုလို ကဵမ မေ့မေ့ပေဵာက်ပေဵာက် အဲလိုမဵိြးသတိမရဘူး၊ ဒီဖက်ကို ရောက်လာတဲ့အခဵိန်မြာ ကဵမတြေႚရတယ်။ ဥပမာ ကဵမဆိုရင် ကဵမလာတာ၊ ဟိုဟာ ထိုင်းိံိုင်ငံကနေလာတယ်၊ ကေဵာင်းလ္တေွာက်္ဘပီးလာတယ်၊ အကုန်လုံးက ကိုယ့်ဟာနဲႛကိုယ်၊ ကိုယ်တယောက်ထဲပဲ ရောက်လာတယ်ဒီကို။

ပထမဆုံး ကဵမနဲႛအတူတူလာတဲ့၊ ဒီတူခား ိံိုင်ငူံခားကေဵာင်းသားတြေ၊ ဒီ ဂဵပန်၊ တ႟ုတ် အထူးသူဖင့် သူတိုႛိံိုင်ငံက ကေဵာင်းသားတြေ တော်တော်မဵားတယ်။ ဒီ ိံိုင်ငူံခားကေဵာင်းသားတြေတောင်မြ အမေအဖေတေကြပၝ လိုက်လာတယ်လေ၊ တူခား ဒီံိုင်ငံက ကေဵာင်းသားတေမြြာလဲပဲ ကေဵာင်းဖြင့်ခဵိန်ဆိုလဲပဲ၊ အမေအဖေတေကြ လာပိုႛတာလဲတေရြြိတယ်။

အဲဒီအခဵိန်မြာ ကဵမလဲ - ေုသာ် ကိုယ့်အမေအဖေတေလြည်း၊ ကဵမလဲလိုခဵင်တာတေရြြိတာပေၝ့နော်၊ အဲဒီအခဵိန်မြာ၊ အဲဒီအခဵိန်မြာ ကဵမ မိဘရဲ့ဘယ်လိုပဲ၊ ေိံြးထြေးမြ၊ ပံ့ပိုးမြတေကြို လိုခဵင်တယ်။ အမေဖေတေနြဲႛ အတူတူခဵင်တယ်၊ အတူတူ သြားခဵင်တာပေၝ့နော်။ အမေအဖေတေရြဲ့ ထောက်ပံ့မြတြေ ေိံြးထြေးမြတေရြရင်၊ အေးအေးခဵမ်းခဵမ်းနဲႛ ပညာ အမဵားဋ္ဌကီး သငိံိုင်မြာပဲလိုႛ။

RFA: အဲဒီတော့ ကိုယ့်အတြေႚအဋ္ဌကံခြံစားခဵက်တေကြိုအေူခခ္ဘံပီးပေၝ့လေ၊ ူမန်မာူပည်ရဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဘယ်လိုူဖစ်စေခဵင်တာတြေ ရြိပၝသလဲခင်ဗဵ။

ဇာနည်မော်။ ။ တိုင်းူပည်မြာ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးက တကယ်ကိုပဲ လိုအပ်န္ဘေပီ အခုဆိုရင်၊ ူပည်သူတြေ ကဵမတိုႛိံိုင်ငံက ူပည်သူအမဵားဟာ ဒုက္ခသုက္ခ အမဵားဋ္ဌကီးထဲမြာ၊ ိံြစ်ပေၝင်းအမဵားဋ္ဌကီးထဲမြာ၊ လူတိုင်းဟာ ုကြံနေရ္ဘပီးလေ၊ ဒီဟာကို၊ ဆိုတော့ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးဆိုတာ၊ တကယ်လိုအပ်န္ဘေပီ။

RFA: ဟုတ်ကဲ့၊ မဇာနည်မော်လိုပဲပေၝ့လေ ူမန်မာိံိုင်ငံ ္ဘမိြႚဋ္ဌကီး္ဘမိြႚငယ်၊ ကေဵး႟ြာတေမြြာလည်း လူငယ်တြေ အေူမာက်အူမား ရြိပၝတယ်။ သူတိုႛကို ေူပာခြင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘာေူပာခဵင်ပၝသလဲ။

မဇာနည်မော်။ ။ တိုးတက်္ဘပီးတော့၊ ထက်ူမက်တဲ့ လူငယ်တေအြနေနဲႛ အဲလိုမဵိြးူဖစ်စေခဵင်တယ်။ ကဵမကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီလိုမဵိြးူဖစ်ခဵင်တယ်။ အဲဒီလိုမဵိြး လူတေမြဵားလာမပြဲ၊ ကဵမတိုႛိံိုင်ငံက ္ဘငိမ်းခဵမ်း္ဘပီးတော့ ဖြံႚ္ဘဖိြးတိုးတက်တဲ့ ိံိုင်ငူံဖစ်မယ်လိုႛ ကဵမမ္တေွာ်လင့်တယ်။

ေုသာ် ဗမာူပည်ထဲမြာ ဒီလိုမဵိြး လူငယ်တေရြြိတယ်၊ လူငယ်တေကြ ဒီ ပညာမသငိံိုင်ုကဘူး၊ ဒီတူခားိံိုင်ငံတေမြြာ၊ မလေးရြားတိုႛ၊ ထိုင်းတိုႛမြာ ထြက်္ဘပီးတော့ ဝမ်းစာအတြက်၊ ရြာရတာမဵိြး၊ ကေဵာင်းတက်ခဵင်တယ်ဆိုရင်လဲ သူတိုႛအနေနဲႛ မတကိံိုင်တဲ့အနေအထားလိုမဵိြး ုကားရတယ်၊ အဲဒၝ ကဵမစိတ်မကောင်းဘူး။

အခြင့်အလမ်းတြေ၊ အေူခအနေတြေ ရြိစေ့ခဵင်တယ်။ အေူခအနေတြေ ဒီအခြင့်အလမ်းတေရြြိရင်၊ လူတေကြ ဖြံႚ္ဘဖိြးတိုးတက်မြာပဲလေ၊ ဗမာိံိုင်ငံသားအနေနဲႛ ကဵမစိတ်ထဲမြာ အူမဲရြိတယ်၊ ဒီ ကဵမတိုႛိံိုင်ငူံပန်္ဘပီးတော့ ္ဘငိမ်းခဵမ်းလာဖိုႛ တည်္ဘငိမ်လာဖိုႛအတြက် ၊ ကဵမအ္ဘမဲတမ်းဋ္ဌကိြးစားနေမယ်လိုႛ။

RFAရဲ့ စြန်ႛလြတ်စြန်ႛစား လူငယ်မဵားအစီအစဉ်မြာ အမေရိကနိံိုင်ငံ အိုဟိုင်းယိုး ူပည်နယ် အိုဗာလင်းတက္ကသိုလ်မြ မဇာနည်မော်ရဲ့ ဘဝအတြေႚအုကံကြို တင်ဆက်ခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။